Produkcja roślinna

759 256 ha: rekordowa powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce!

(Kukurydza Informacje 2011 nr 68, s. 1)

 

Według danych GUS, powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce osiągnęła niespotykany dotąd poziom 759 256 ha. Powierzchnia kukurydzy ziarnowej wyniosła 333 328 ha, a powierzchnia kukurydzy na kiszonkę prawie 425 928 ha. Średnie plony ziarna kukurydzy oceniono na 7,18 t/ha (5,75 t/ha w roku 2010). Produkcja ziarna kukurydzy wyniosła prawie 2,4 miliona ton. Polski Związek Producentów Kukurydzy, na podstawie wielkości sprzedanego materiału siewnego kukurydzy, ocenił, że powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce wyniosła 757 300 ha.

 

Źródło: GUS, PZPK

 

 

 

 

 

 

Zbiory kukurydzy na świecie według Amerykańskiego Departamentu Rolnego

(Kukurydza Informacje 2011 nr 68, s. 1)

 

USDA po raz kolejny podniosła prognozy dotyczące produkcji kukurydzy na świecie. Według raportu opublikowanego 9 grudnia, pobity zostanie kolejny rekord – 867,52 mln ton wobec 828,3 mln ton w sezonie 2010/11 i 819,4 mln ton w sezonie 2009/10. Wyższe zbiory spodziewane są u wszystkich – poza Stanami Zjednoczonymi– kluczowych producentów kukurydzy. Znacznie wzrosła produkcja w Chinach z poziomu 177, 3 miliona ton do 191,74 miliona ton, jest to wynikiem wzrostu powierzchni uprawy i dobrych plonów. W samej Unii zbiory będą o prawie 13 proc. wyższe niż w poprzednim sezonie. W Argentynie i Brazylii, dwóch wiodących producentach i eksporterach tego gatunku na kontynencie Ameryki Południowej, przewidywane są znaczne wzrosty produkcji, odpowiednio z 22,5 mln ton do 27,5 mln ton i z 57,5 mln ton do 61 mln ton. Ostatnio dochodzą jednak informacje o panującej tam suszy, która może skorygować te optymistyczne prognozy. Zaskakująco wysokie zbiory zanotowano na Ukrainie (wzrost produkcji z 11,9 mln ton w ubiegłym roku do 18 mln ton). USDA przewiduje nieznaczny wzrost spożycia ziarna kukurydzy do poziomu 868,61 milionów ton. Prognozuje wzrost światowych zapasów końcowych do poziomu 127,19 miliona ton. Prognozy zbiorów kukurydzy u głównych światowych producentów ( w mln ton)

 

Kraj / region*

2010/2011

2011/2012

USA

316,2

312,7

CHINY

177,3

191,75

UE

55,9

63,89

BRAZYLIA

57,5

61,0

MEKSYK

20,6

20,5

AZJA PŁD.-WSCH.

23,2

24,8

ARGENTYNA

22,5

24,8

KRAJE WNP

18,6

31,8

AFRYKA PŁD.

11,8

12,5

KANADA

11,7

10,0

EGIPT

6,5

3,8

*prognoza

 

Źródło: USDA raport listopad-grudzień

 

 

Aktualności ze Wschodu

(Kukurydza Informacje 2011 nr 68, s. 1)

 

To był bardzo dobry rok dla kukurydzy na Białorusi w Rosji i na Ukrainie. Dzięki wyjątkowo korzystnym warunkom pogodowym plony były znacznie wyższe niż w roku ubiegłym. Według oficjalnych danych na Białorusi wyniosły one 8,6 t/ha (4,6 t/ha w 2010), w Rosji 4,4 t/ha (3,4 t/ha 2010) na Ukrainie 5,5 t/ha (4,5 t/ha w 2010). Powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej w Rosji wyniosła w roku bieżącym około 1,7 mln ha. Według ocen ekspertów rosyjskich w roku przyszłym wzrośnie ona tylko o około 10 proc. Uprawa kukurydzy w tym kraju jest, pod względem ekonomicznym, mniej atrakcyjna, niż uprawa pszenicy. Ziarno tego gatunku jest bowiem wykorzystywane głównie na rynku wewnętrznym. Jednocześnie uprawa pszenicy uważana jest jako bardziej „pewna”, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. Tymczasem Ukraina, gdzie produkcja kukurydzy osiągnęła rekordowy poziom 18 milionów ton, jest bardzo aktywna na światowych rynkach. Warto odnotować, że ziarno ukraińskie jest bardzo dobrej jakości i jednocześnie bardzo konkurencyjne cenowo. Dzięki temu z powodzeniem sprzedaje się na rynkach Japonii i Korei - tradycyjnych rynkach dla kukurydzy amerykańskiej. Ukraina zapowiada wzrost powierzchni uprawy do 3,8 – 4 miliona ha (3,3 miliona ha w 2011), jest to tym bardziej prawdopodobne, że stan upraw ozimych nie jest najlepszy.

Dobre wyniki zanotowano w tych krajach w produkcji kukurydzy nasiennej. Białoruś, dzięki produkcji na poziomie 20 000 ton nasion, zaspokoi 85 proc. swoich potrzeb. Pozwoli to na znaczne ograniczenie importu nasion, co jest celem strategicznym Białorusi, która w ostatnich latach poczyniła znaczne inwestycje w przemyśle nasiennym, budując dwa nowoczesne zakłady. W Rosji, według Stowarzyszenia Producentów Nasion Kukurydzy Federacji Rosyjskiej, tegoroczny średni plon nasion kukurydzy wyniósł 2,5 t/ha, a łączna produkcja osiągnęła 30 000 ton. Krajowa produkcja zaspokoi około 60 proc. potrzeb wewnętrznych tego kraju. Rozwija się produkcja kukurydzy nasiennej na Ukrainie. W bieżącym roku średnie plony w produkcji kukurydzy nasiennej wyniosły 2,1 t/ha na powierzchni 25 000 ha. Modernizuje się także przemysł nasienny: firma Pioneer planuje budowę nowego zakładu nasiennego w Regionie Połtawy

A.K. red. Kukurydza Informacje

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter