Polityka rolna

Pomoc dla poszkodowanych

(Eurogospodarka 2012 nr 8, s. 5)

 

W ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 można uzyskać wsparcie na inwestycje służące odtworzeniu majątku gospodarstwa rolnego zniszczonego w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez: powódź, huragan, grad, deszcz nawalny, piorun, lawinę, obsunięcie ziemi, suszę, przymrozki wiosenne lub ujemne skutki przezimowania. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej. O wsparcie może się ubiegać posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez wspomniane zjawiska atmosferyczne. Wsparciem objęte mogą być jedynie inwestycje dotyczące majątku produkcyjnego gospodarstwa rolnego, tj. budowa, remont budynków, przebudowa, zakup maszyn, wyposażenia do produkcji rolnej, stada podstawowego zwierząt gospodarskich, odtwarzanie sadów i plantacji wieloletnich, inwestycje w infrastrukturę gospodarstw.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.minrol.gov.pl

Oprac. Aleksandra Szymańska

MOL – szansa dla rolnika na przejęcie marży

(Top Agrar 2012, nr 8, s. 12 (dodatek „Top Świnie”)

 

MOL to działalność marginalna, ograniczona, lokalna zajmująca się przetwórstwem i sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego. Nie występuje tu obowiązek ograniczania działalności do produktów pozyskiwanych tylko z własnego gospodarstwa. Produkcja obejmuje wyroby pochodzenia zwierzęcego, również przetworzone.

Działalność w ramach MOL obejmuje także rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa np. wieprzowego, produkcję i sprzedaż mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, w tym gotowych posiłków wyprodukowanych z mięsa. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogranicza jednak wielkość produkcji w tym rodzaju działalności. I tak, w przypadku wieprzowiny jest to 3,5 t tygodniowo oraz wskazuje rynek, na którym mięso i wyroby mogą być rozprowadzane. Zakład może sprzedawać swoje produkty na rynku lokalnym, czyli że miejsca produkcji i sprzedaży produktów muszą znajdować się w jednym województwie bądź na obszarze województw sąsiednich. Sprzedaż kierowana jest bezpośrednio do konsumentów końcowych, zaś dostawy produktów do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego nie mogą przekraczać wagowo 30 proc. ogólnej wielkości produkcji.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Łatwiej o zwrot paliwowej akcyzy

(Top Agrar 2012, nr 8, s. 10)

 

10 lipca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zrezygnowano z wymogu potwierdzania za zgodność z oryginałem, przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta, kopii faktur VAT załączanych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

To spore ułatwienie dla rolników rozliczających VAT na zasadach ogólnych. W 2012 r. z tego powodu rolnicy musieli ponieść duże koszty, związane z potwierdzeniem za zgodność składanych kopii faktur. Rząd wprowadza również możliwość zwrotu podatku akcyzowego od biopaliw oraz przepisy, które umożliwią otrzymywanie zwrotu podatku akcyzowego w przypadku zmian w oznaczeniach kodów CN oleju napędowego.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych - treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie takowe są zapisywane.

Zrozumiałem