Czy kolektory słoneczne będą obowiązkowe?

Będą!

Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie nowe i remontowane budynki będą musiały mieć kolektor słoneczny, wiatrak, pompę cieplną albo fotoogniwo. Tak wynika z zapisu znajdującego się w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Inwestorzy, którzy nie spełnią tych wymogów, nie dostaną pozwolenia na budowę lub użytkowanie. Odpowiednie przepisy znajdą się także w prawie budowlanym. Nad ich przestrzeganiem będą czuwać urzędnicy nadzorów budowlanych. Rzecz w tym, że o tych wymogach nie wszyscy wiedzą.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Zużycie papieru wiąż rośnie!

W związku z coraz powszechniejszym dostępem do komputerów osobistych, w latach 80. XX wieku pojawił się pomysł stworzenia „elektronicznych biur”. Przewidywano także stopniowe zmniejszanie się ilości zużywanego papieru, aż do jego ostatecznego wyeliminowania. Okazało się jednak, że od tego czasu zużycie papieru zamiast zmaleć, wzrosło o połowę.

 

Wydawałoby się, że w XXI wieku, w epoce powszechnie panującej cyfryzacji, papier powinien powoli odchodzić do lamusa. Nic bardziej mylnego. Obecnie poziom jego zużycia jest traktowany jako jeden ze wskaźników rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. W 2010 roku światowe zużycie tego surowca wynosiło 400 milionów ton. Przewiduje się, że do 2020 roku może ono osiągnąć poziom 500 milionów ton. Największym konsumentem papieru są Stany Zjednoczone. Roczne zużycie przypadające na jednego mieszkańca wynosi tam 230 kilogramów, podczas gdy w Europie Zachodniej kształtuje się ono na poziomie 160 kilogramów. Najmniej papieru zużywają mieszkańcy Afryki – niecałe 8 kilogramów rocznie. W Polsce jeszcze 10 lat temu na jedną osobę przypadało 65 kilogramów papieru, natomiast obecnie wynosi ono już 100 kilogramów. Prognozy Stowarzyszenia Papierników Polskich mówią o dalszym zwiększeniu jego zużycia – do 115 kilogramów w 2015 roku. – Największy wzrost nastąpi w segmencie papierów opakowaniowych, a najniższy w segmencie papierów do celów graficznych – przewiduje Zbigniew Fornalski, dyrektor generalny SPP.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...