Rolnictwo, ekologia i środowisko

Gospodarstwa rodzinne dominują w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2577, s. 5)

W 2010 r. w Unii Europejskiej było około 10 mln osób zatrudnionych w rolnictwie w pełnym wymiarze czasu, co stanowiło 5% ludności Wspólnoty. W rolnictwie unijnym dominują małe gospodarstwa rodzinne. 92,2% osób pracujących w rolnictwie stanowią właściciele gospodarstw i członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownicy najemni stanowią 7,8% osób pracujących w 12 mln gospodarstw istniejących w Unii. Największy udział pracowników najemnych notuje się w Czechach i na Słowacji, a także we Francji. Udział małych gospodarstw największy jest w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Malcie. Średnio, w jednym gospodarstwie pracuje dwoje ludzi. Jednak w przeliczeniu na pełne zatrudnienie w rolnictwie liczba ta jest mniejsza. Tylko w kilku krajach (Czechy, Luksemburg, Belgia i Francja) ponad 50% ludzi pracujących w rolnictwie czerpie dochody wyłącznie z tej gałęzi produkcji. 60% rolników stanowią mężczyźni (w pozostałych gałęziach gospodarki stanowią oni 54%). Szczególnie duży udział (ponad 70%) stanowią oni w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Luksemburgu i na Malcie. Rolnicy są średnio starsi niż osoby pracujące poza rolnictwem: 57% farmerów jest w wieku 40-65 lat (54% w innych gałęziach gospodarki), 10% rolników ma 65 lub więcej lat (2% poza rolnictwem), a 33% rolników ma mniej niż 40 lat (44% poza rolnictwem).

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Zbiory zbóż w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2572, s. 16)

 

Zbiory zbóż w 27 krajach Unii Europejskiej (tys. ton)

2012/13

2013/14

Zmiana (%)

Pszenica zwyczajna

122891,1

126871,9

+3,20

Pszenica twarda

8144,1

7858,5

-3,50

Pszenica łącznie

131035,2

134730,4

+2,80

Jęczmień

53565,4

55948,8

+4,40

Kukurydza

56929,5

62129,6

+9,10

Żyto

9128,5

9947,2

+9,0

Owies

7812,2

7744,0

-0,90

Pszenżyto

9679,4

10798,2

+11,60

Sorgo

562,6

605,6

+7,70

Inne

5243,8

4714,5

-10,10

Razem

273956,6

286618,3

+4,60

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Produkcja wina w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2588, s. 20)

Produkcja wina w Unii Europejskiej w bieżącym roku będzie o 15,2% większa niż rok wcześniej i zbliżona do średniej pięcioletniej. W większości krajów, z wyjątkiem Grecji, zbiory były nieco opóźnione. W Polsce produkcja utrzymuje się na niezmienionym poziomie

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja mleka w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2587, s. 5)

Ocenia się, że  w 2013 r. produkcja mleka w 28 krajach Unii Europejskiej zwiększy się o 0,2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost produkcji jest szczególnie widoczny w drugiej połowie roku. W 2014 r. produkcja mleka zwiększy się o kolejne 1,1%. Produkcja mleka pełnego w proszku w 2013 r. wzrośnie o 2%, a odtłuszczonego mleka w proszku spadnie o około 6%. W następnym roku produkcja mleka pełnego w proszku spadnie o 2,7%, a mleka odtłuszczonego wzrośnie o około 3,9%. Niska produkcja mleka w pierwszym półroczu 2013 r. spowodowała wzrost cen mleka w lipcu do 36,36 euro za 100 kg. Od stycznia do sierpnia ceny masła oraz pełnego i odtłuszczonego mleka w proszku były o około 30% wyższe niż w 2012 r. O około 1,1% wzrosło pogłowie krów w Unii Europejskiej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Refundacja strat spowodowanych powodzią

(Agra Europe 2013, nr 2582, s. 2)

Kraje, które ucierpiały od powodzi w ubiegłym i obecnym roku otrzymają wsparcie z European Solidarity Fund (ESF). Fundusz ten powołano w 2002 r.  w celu refundowania strat powodowanych w krajach Unii Europejskiej przez klęski naturalne. Dysponuje on rocznym budżetem w wysokości 1 mld euro. Słowenia otrzyma 14 mln euro, Chorwacja – 286 587 euro, a Austria – 240 000 euro. Powodzie i ulewne deszcze w październiku i listopadzie ubiegłego roku spowodowały na Słowenii straty w wysokości 359,5 mln euro, w Chorwacji – 11,5 mln euro, a w Austrii – 9,6 mln euro. Latem bieżącego roku powodzie spowodowały też straty w wielu krajach Europy Centralnej, takich jak Austria, Czechy, Niemcy i Słowacja. W czerwcu i lipcu w Niemczech uszkodzone zostały uprawy na powierzchni 413 tys. hektarów, w Czechach – na powierzchni 50 tys. ha, a w Austrii – na powierzchni 22 tys. ha. Kraje te wystąpiły o pomoc z ESF i II Filara Wspólnej Polityki Rolnej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...