Problemy w rolnictwie

Refundacja strat spowodowanych powodzią

(Agra Europe 2013, nr 2582, s. 2)

Kraje, które ucierpiały od powodzi w ubiegłym i obecnym roku otrzymają wsparcie z European Solidarity Fund (ESF). Fundusz ten powołano w 2002 r.  w celu refundowania strat powodowanych w krajach Unii Europejskiej przez klęski naturalne. Dysponuje on rocznym budżetem w wysokości 1 mld euro. Słowenia otrzyma 14 mln euro, Chorwacja – 286 587 euro, a Austria – 240 000 euro. Powodzie i ulewne deszcze w październiku i listopadzie ubiegłego roku spowodowały na Słowenii straty w wysokości 359,5 mln euro, w Chorwacji – 11,5 mln euro, a w Austrii – 9,6 mln euro. Latem bieżącego roku powodzie spowodowały też straty w wielu krajach Europy Centralnej, takich jak Austria, Czechy, Niemcy i Słowacja. W czerwcu i lipcu w Niemczech uszkodzone zostały uprawy na powierzchni 413 tys. hektarów, w Czechach – na powierzchni 50 tys. ha, a w Austrii – na powierzchni 22 tys. ha. Kraje te wystąpiły o pomoc z ESF i II Filara Wspólnej Polityki Rolnej.

 

W.M.

Kolejne chronione marki produktów unijnych

(Agra Europe 2013, nr 2588, s. 3)

Na listę produktów chronionych zgodnie z unijnym systemem ochrony jakości Geographical Indication wpisano brytyjskie selery „Fenland celery”. Selery te  uprawiane są na glebach torfowych w rejonie Cambridgeshire, Suffolk i Norfolk. Jest to pięćdziesiąty brytyjski produkt na listach produktów chronionych. Natomiast na listę chronionych artykułów Protected Denominations of Origin wpisano grecką oliwę z pierwszego tłoczenia „Messara” otrzymywaną z oliwek Koroneiki na południu Krety. Jest to setny grecki produkt chroniony według unijnych systemów ochrony jakości. Łącznie w Unii Europejskiej status produktu chronionego uzyskało już ponad 1500 artykułów.

W.M.

 

Chroniona marka słoweńskiego miodu

(Agra Europe 2013, nr 2578, s. 3)

Jeden z rodzajów miodu wytwarzanego na Słowenii został wpisany na listę produktów chronionych zgodnie z unijnym systemem ochrony jakości Geographical Indication (GI). Jest to „Kraski med” – miód leśny wytwarzany w regionie Krast.

W.M.

 

Pożyczka dla Rumunii?

(Agra Europe 2013, nr 2588, s. 3)

European Investment Bank rozważa udzielenie pożyczki w wysokości około 300 mln euro na współfinansowanie programu rozwoju terenów wiejskich  w Rumunii. Program ma wspierać rozwój drobniej infrastruktury wsi oraz zalesiania kraju. Spowoduje wzrost zatrudnienia w rolnictwie oraz wspierać będzie drobne przedsiębiorstwa.

W.M.

 

Spadek zużycia antybiotyków w Niemczech

(Agra Europe 2013, nr 2588, s. 14)

Od kwietnia 2014 r. w Niemczech będzie obowiązywać nowe rozwiązanie prawne dotyczące kontroli stosowania leków w chowie i hodowli zwierząt. Pozwoli ono na znaczne zwiększenie udziału agencji państwowych w ograniczaniu zużycia antybiotyków. Dzięki temu przyspieszony zostanie obecnie już istniejący w Niemczech tego rodzaju  trend. W 2012 r. leki eliminujące mikroorganizmy, czyli głównie antybiotyki, stanowiły 25% sprzedanych leków weterynaryjnych, a ich wartość wyniosła 187 mln euro, czyli była ona o 6,5% mniejsza niż rok wcześniej.

W.M.

Szczepionki przeciw gruźlicy bydła

(Agra Europe 2013, nr 2582, s. 2)

Naukowcy z Animal Health and Veterinary Laboratories Agency opracowali szczepionkę przeciw gruźlicy bydła. Opracowano również test pozwalający odróżnić zwierzęta szczepione od zarażonych. Brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa poszukuje obecnie firmy, która przeprowadziłaby badania polowe nad szczepionką. Rozpoczną się one najprawdopodobniej w 2014 r. w Anglii oraz Walii i będą trwać od dwóch do pięciu lat.

W.M.

Gronkowce złociste atakujące ludzi pochodzą od bydła

(Agra Europe 2013, nr 2580, s. 13)

Naukowcy z Roslin Institute w Edynburgu wykryli, że bakterie Staphylococcus aureus, czyli gronkowce złociste, początkowo występowały wyłącznie u bydła. Co najmniej przez 40 lat powodowały schorzenia bydła zanim zaczęły atakować ludzi. Pierwszymi ludźmi zakażonymi przez nie były zapewne osoby pracujące przy bydle. Naukowcy przebadali genom 40 szczepów gronkowców złocistych odpornych na działanie antybiotyków. Potwierdzono, że co najmniej dwa z nich pochodzą od bakterii występujących u bydła.

W.M.

Zwalczanie szkodników za pomocą transgenicznych owadów

(Agra Europe 2013, nr 2578, s. 5)

Brytyjska firma biotechnologiczna, Oxitec, złożyła prośbę o zezwolenie na przeprowadzenie badań polowych nad zwalczaniem muchówek będących szkodnikami oliwek. Owady te składają jaja w owocach oliwek. Rozwijające się z nich larwy niszczą owoce. Powoduje to poważne straty na plantacjach oliwek w Hiszpanii, Grecji i we Włoszech. Naukowcy z Oxitec zamierzają przeprowadzić ośmiotygodniowy test w Katalonii, w którym chcą udowodnić, że możliwe jest drastyczne ograniczenie populacji szkodnika bez zanieczyszczania środowiska. Za pomocą inżynierii genetycznej uzyskano samce szkodnika posiadające gen powodujący, że ich żeńskie potomstwo wymiera zaraz po wykluciu. Podobną metodą – wprowadzając samce wyposażone w gen zabijający żeńskie potomstwo – ograniczono w Brazylii o 96% populację komarów przenoszących wirusy Denga. Gen ten przestaje występować u samców po 4-5 generacjach. Dotychczas muchówki będące szkodnikami oliwek zwalczano za pomocą pestycydów, jednak jest to metoda szkodliwa dla środowiska. Istnieje też groźba, że szkodniki uodpornią się na pestycydy. Jeśli firma Oxitec uzyska zezwolenie na badania polowe, przeprowadzi je pod koniec bieżącego roku lub na początku przyszłego. Byłby to pierwszy przypadek badań polowych z udziałem transgenicznych owadów w Unii Europejskiej.

W.M.

Monsanto wycofuje transgeniczne nasiona z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2581, s. 4)

Biotechnologiczna firma Monsanto, której jedyną transgeniczną rośliną uprawianą w Unii Europejskiej na cele spożywcze dla ludzi jest kukurydza MON810, zamierza inwestować w produkcję konwencjonalnych nasion. Firma wycofała, złożoną wcześniej prośbę o zezwolenia na uprawę czterech innych odmian transgenicznej kukurydzy, między innymi odpornych na żerowanie gąsienic motyli oraz na herbicyd Roundup. Wkrótce  zostaną też wycofane prośby o zezwolenie na uprawę kolejnych odmian kukurydzy oraz transgenicznych buraków i soi. Rywalizująca z Monsanto firma BASF już w ubiegłym roku zrezygnowała z wprowadzania do uprawy w Unii Europejskiej transgenicznych roślin.

W.M.

Subsydiowane magazynowanie masła

(Agra Europe 2013, nr 2582, s. 5)

Co roku od początku marca do połowy sierpnia w krajach Unii Europejskiej subsydiuje się prywatne magazynowanie masła. Celem tego jest stabilizacja rynku w okresie, kiedy produkcja masła jest największa. W bieżącym roku w tym okresie do prywatnych magazynów trafiło 89 391 ton masła. Najwięcej zmagazynowano go w Holandii (27 841 t). Kolejne miejsca pod tym względem zajmują Niemcy (15 953 t), Francja (15 145 t), Irlandia (9 646 t), Belgia (7 589 t), Dania (5 550 t), Hiszpania (2 506 t), Wielka Brytania (2 453 t), Szwecja (1 476 t), Austria (736 t), Litwa (411 t) i Polska (84 t). W pozostałych krajach nie przechowywano masła w prywatnych magazynach. Wsparcie dla prywatnego magazynowania w przypadku kosztów stałych wyniosło 14,88 euro/t, a w przypadku kosztów zmiennych 0,25 euro/t dziennie. W 2012 r. w prywatnych magazynach przechowywano 133 tys. ton masła, w 2011 r. – 106 tys. ton, a w 2010 r. – 83 tys. ton. Pod koniec sierpnia cena reprezentatywna  masła w Unii Europejskiej wyniosła 410 euro za 100 kg, mleka odtłuszczonego w proszku – 324 euro za 100 kg, a mleka pełnego w proszku – 375 euro za 100 kg. W przypadku masła cena ta była o 41% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku, w przypadku mleka odtłuszczonego w proszku – o 30% wyższa , a w przypadku mleka pełnego w proszku – o 38%.

W.M.

Hamburger z probówki

(Agra Europe 2013, nr 2578, s. 13)

W Londynie zaprezentowano pierwszego hamburgera uzyskanego z hodowli komórkowej. Pochodzi on z komórek mięśniowych pobranych od krowy, a następnie namnożonych. W żaden sposób nie zostały one zmienione. Stwierdzono, że hodowla komórkowa może być metodą rozwiązania problemu rosnącego światowego popytu na białko zwierzęce. Jednakże hamburgery takie muszą wyglądać, pachnieć i smakować tak samo jak tradycyjne. Ich produkcja na pełną skalę rozwinie się zapewne za 20 lat. Wywołuje ona o 96% mniej emisji gazów cieplarnianych niż chów zwierząt i zajmuje o 99% mniej terenów.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter