Rynki rolne

Produkcja wina w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2588, s. 20)

Produkcja wina w Unii Europejskiej w bieżącym roku będzie o 15,2% większa niż rok wcześniej i zbliżona do średniej pięcioletniej. W większości krajów, z wyjątkiem Grecji, zbiory były nieco opóźnione. W Polsce produkcja utrzymuje się na niezmienionym poziomie

Produkcja wina w krajach będących jego największymi

producentami w Unii Europejskiej

 

Kraj

Produkcja wina

(mln hl)

Zmiana od 2012/13 r.

(%)

Włochy

46,400

+6,9

Francja

44,081

+6,6

Hiszpania

45,000

+36,6

Niemcy

9,100

+0,2

Portugalia

6,733

+10,6

Rumunia

5,938

+64,7

Grecja

3,700

+18,8

Austria

2,206

+2,4

Węgry

2,618

+47,4

Bułgaria

1,305

-2,4

UE-28

170,475

+15,2

 

W.M.

Wzrost cen żywca wieprzowego

(Agra Europe 2013, nr 2580, s. 13)

Ceny żywca wieprzowego w Unii Europejskiej rosną. Jest to efekt spadku masy ubojowej tuczników w wielu krajach członkowskich. W drugiej połowie sierpnia bieżącego roku cena referencyjna żywca wieprzowego wzrosła do 1,886 euro/kg. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku zwiększyła się ona o 4%. Wzrost cen nastąpił we wszystkich krajach będących głównymi producentami wieprzowiny, takich jak Niemcy, Holandia, Hiszpania, Włochy. W ciągu miesiąca ceny wzrosły tam o 10 eurocentów za kilogram. W maju ubój świń w Unii Europejskiej spadł do 20,4 mln sztuk, czyli był o 2% mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku ubój świń w Unii spadł o 1%.

W.M.

Wzrost importu wołowiny

(Agra Europe 2013, nr 2573, s. 13)

Ogółem import wołowiny świeżej, mrożonej i przetworzonej do 27 krajów Unii Europejskiej w ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku wyniósł 84 150 ton, czyli był o 15% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Osiągnął on najwyższy poziom od 2010 r. Import z Brazylii wzrósł o 35% osiągając 38 933 tony (od 2007 r. import wołowiny z Brazylii spadał). Import tego mięsa z Urugwaju zwiększył się o 13% (do 15 185 ton), z USA – o 7% (do 5 339 ton), a z Australii – o 36%. Natomiast ilość wołowiny sprowadzonej z Argentyny zmniejszyła się w omawianym okresie o 18% (do 11 863 ton). Spadł też import z Nowej Zelandii.

Eksport wołowiny z 27 krajów Unii Europejskiej w ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku zmniejszył się do 50 951 ton. Była to ilość o 25% mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku i o ponad  50% mniejsza niż w 2011 r. Eksport do Rosji spadł o 1/3 i wyniósł 9 249 ton. Zmniejszył się też eksport tego mięsa do Norwegii i Ghany. Natomiast eksport do Szwajcarii wzrósł o 50% i osiągnął 6 717 ton. Wzrost importu i spadek eksportu spowodował zwiększenie się deficytu w handlu zagranicznym wołowiną z 4 500 ton od stycznia do kwietnia 2012 r. do 33 000 ton w tym samym okresie bieżącego roku. W tym samym czasie w 2011 r. zanotowano w handlu zagranicznym wołowiną nadwyżkę w wysokości 44 000 ton. Eksport żywca wołowego w omawianym okresie bieżącego roku wyniósł 193 795 sztuk, czyli zmniejszył się o 8%. Głównym odbiorcą żywca była Algieria, której zakupy zwiększyły się o 186%.

W.M.

 

Rosnące możliwości eksportu wołowiny do Chin

(Agra Europe 2013, nr 2581, s. 13)

Rosnące dochody ludności w Chinach, zmiana przyzwyczajeń żywieniowych oraz postępująca urbanizacja powodują wzrost popytu na mięso. Jednocześnie jednak produkcja krajowa nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu. Specjaliści z Rabobank oceniają, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat spożycie wołowiny w Chinach rocznie na osobę zwiększy się o 24%. Ogółem, uwzględniając przyrost ludności, spożycie tego mięsa wzrośnie o 25%. Wzrost ten mógłby być większy, gdyby nie ograniczona produkcja i wysokie ceny  wołowiny. Produkcja ta w Chinach utrzymuje się na niezmienionym poziomie od 2006 r. Powodem tego jest niska opłacalność produkcji wołowiny, bowiem koszt pasz jest wysoki, hodowane rasy bydła są nisko wydajne, wsparcie państwa niewielkie, a dostęp do kredytów – ograniczony. W tej sytuacji w nadchodzących latach import wołowiny do Chin musi wzrosnąć. Skorzysta z tego przede wszystkim Australia, która nie tylko leży bliżej niż inne kraje będące eksporterami wołowiny, ale również jest przygotowana na zaspokojenie chińskich wymagań rynkowych. Według oficjalnych danych statystycznych, w 2012 r. Chiny importowały 61 500 ton wołowiny (w poprzednim roku – 21 500 ton). Głównymi dostawcami były Australia (27 300 ton – 44% wołowiny na rynku chińskim),  Urugwaj  (15 000  ton – 23%)  i  Brazylia  (8 800 ton – 14%). W Chinach wołowina jest jednak produktem niszowym. Stanowi jedynie 8% mięsa spożywanego w kraju (mięso drobiu – 22%, wieprzowina – 65%). Przeznaczana jest raczej na specjalne okazje niż na codzienne posiłki. 60% wołowiny konsumowane jest poza domem.

W.M.

 

Rosja rezygnuje z importu wieprzowiny z Białorusi

(Agra Europe 2013, nr 2581, s. 11)

Rosja zakazała importu wieprzowiny (wyjątek stanowi mięso poddane obróbce termicznej), żywca wieprzowego oraz materiału genetycznego z Białorusi. Powodem tej decyzji są przypadki afrykańskiego pomoru świń w tym kraju.

Kraje eksportujące wieprzowinę i żywiec wieprzowy do Rosji

 

I półrocze 2012

I półrocze 2013

Żywiec wieprzowy (sztuki)

Białoruś

Dania

Kanada

Francja

50816

33685

2638

930

46635

12602

2396

1081

Wieprzowina (tony)

Brazylia

Kanada

Dania

Białoruś

USA

46410

75791

31283

37709

35801

58594

37777

35381

35343

5828

 

Już w czerwcu ograniczono import wieprzowiny z regionów, gdzie wykryto tę chorobę. Obecnie jednak zakaz objął cały kraj. Stwarza to dużą lukę wśród dostawców wieprzowiny i żywca na rynek rosyjski.

W.M.

 

Zakaz importu ukraińskiego drobiu do Kazachstanu

(Agra Europe 2013, nr 2581, s. 13)

Kazachstan zakazał importu drobiu z Ukrainy, ponieważ badania wykazały, że koncentracja bakterii Escherichia coli w mięsie przekracza dozwolony poziom. Jednocześnie jednak minister rolnictwa Kazachstanu stwierdził, że Ukraina i Rosja stosują niedozwolone metody konkurowania z krajowymi producentami drobiu. Do mięsa sprowadzanego drobiu wstrzykuje się wodę, zwiększając jego ciężar. W rezultacie udział krajowego drobiu na rynku zmniejszył się o 30%.

W.M.

 

Spadek produkcji mieszanek paszowych w Niemczech

(Agra Europe 2013, nr 2580, s. 11)

Produkcja mieszanek paszowych w Niemczech zmniejszyła się z 9,484 mln ton od stycznia do maja 2012 r. do 8,895 mln ton w tym samym okresie 2013 r. W maju bieżącego roku produkcja mieszanek zmniejszyła się o 6%. Produkcja mieszanek dla świń spadła o 6,7% (do 3,645 mln ton), mieszanek dla drobiu – o 7,1% (do 2,793 mln ton), a mieszanek dla bydła – o 0,7% (do 2,793 mln ton). Produkcja innych rodzajów mieszanek zmniejszyła się niemal o połowę.

W.M.

Wzrost cen ziemi w USA

(Agra Europe 2013, nr 2580, s. 2)

Ceny nawadnianych gruntów uprawnych w centralnych regionach USA, które obejmują Kansas, Nebraskę, Missouri i Oklahomę, wzrosły w ciągu roku o 25,2%. Ceny nawadnianych gruntów już od dziewięciu kwartałów rosną o ponad 20% rocznie. Ceny nie nawadnianych gruntów uprawnych wzrosły o 18%. W jeszcze mniejszym stopniu, bo o 14%, zwiększyły się ceny użytków zielonych, ponieważ długotrwała susza pogarsza jakość pastwisk.  W stanach środkowo zachodnich oraz środkowo południowych obejmujących Arkansas, część Missouri, Mississipi, Tennessee, Kentucky, Indiana i Illinois ceny dobrych gruntów uprawnych wzrosły o 20,6% w ciągu roku.

W.M.

 

Spadek cen żywności na świecie

(Agra Europe 2013, nr 2582, s. 3)

Sierpień bieżącego roku był czwartym kolejnym miesiącem spadku cen żywności na świecie. Przyczynił się do tego głównie spadek cen zbóż będący efektem obfitych zbiorów. Indeks cen żywności obejmujący statystyczny koszyk zakupów wyniósł 201,8 punktów, czyli był o 4 punkty (1,9%) niższy niż w lipcu i o 11 punktów (5,1%) niższy niż w sierpniu ubiegłego roku. Indeks cen żywności osiągnął obecnie najniższy poziom od czerwca 2012 r. Nieznacznie wzrosły ceny artykułów mleczarskich, mięsa i cukru. Spadły natomiast ceny olejów i zbóż. Indeks cen zbóż w sierpniu wyniósł  średnio 210,9 punktów, czyli był o 16,4 punktów (7,2%) niższy niż w lipcu i o 49,4 punktów (19%) niższy niż rok wcześniej. Indeks cen olejów i tłuszczy w sierpniu wyniósł 185,5 punktów, czyli był o 5,7 punktów (3%) niższy niż w lipcu.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter