Produkcja roślinna

Zbiory zbóż w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2572, s. 16)

 

Zbiory zbóż w 27 krajach Unii Europejskiej (tys. ton)

2012/13

2013/14

Zmiana (%)

Pszenica zwyczajna

122891,1

126871,9

+3,20

Pszenica twarda

8144,1

7858,5

-3,50

Pszenica łącznie

131035,2

134730,4

+2,80

Jęczmień

53565,4

55948,8

+4,40

Kukurydza

56929,5

62129,6

+9,10

Żyto

9128,5

9947,2

+9,0

Owies

7812,2

7744,0

-0,90

Pszenżyto

9679,4

10798,2

+11,60

Sorgo

562,6

605,6

+7,70

Inne

5243,8

4714,5

-10,10

Razem

273956,6

286618,3

+4,60

 

 

W.M.

 

Wzrost produkcji zbóż na świecie

(Agra Europe 2013, nr 2582, s. 14)

Według oceny FAO, zbiory zbóż na świecie w 2013/14 r. osiągną 2,413 mld ton, czyli będą o 7,7% większe niż przed rokiem.  Światowe zużycie zbóż w tym roku szacuje się na 2,413 mld ton, co jest ilością o 3,2% większą niż rok wcześniej. Na zwiększenie zbiorów zbóż składa się przede wszystkim wzrost produkcji kukurydzy, której zbiory ocenia się na 983 mln ton. W USA zbiory tego ziarna wzrosły o 25%. Jednakże według oceny International Grains Councji (IGC), światowe zbiory kukurydzy wyniosą tylko 945 mln ton. Zbiory pszenicy FAO szacuje na 710 mln ton, co jest ilością o 7,6% większą niż rok wcześniej (wg IGC – 691 mln ton, o 6% więcej niż 2012/13 r.). Spożycie zbóż przez ludzi osiągnie na świecie 1,094 mld ton, czyli będzie o 1,2% większe niż rok wcześniej. W przeliczeniu na osobę rocznie wyniesie ono nieco ponad 152 kg, z czego 67 kg to pszenica, a 57 kg – ryż.

W.M.

 

Wysokie zbiory zbóż w Niemczech

(Agra Europe 2013, nr 2582, s. 14)

Zbiory zbóż w Niemczech (łącznie z kukurydzą) w bieżącym roku osiągnęły 47,1 mln ton, czyli były o 4% wyższe od średniej z lat 2007-2012. Areał uprawy tych roślin nie zmienił się w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 6,53 mln ha. Plony osiągnęły 7,22 t z 1 ha, co oznacza wzrost o 3,6% w odniesieniu do 2012 r.  i o 6,4% w porównaniu ze średnią pięcioletnią (6,78 t z 1 ha). Zbiory pszenicy wzrosły o 11% i osiągnęły 24,9 mln ton. Większość stanowi pszenica ozima (98%). Zebrano również 8,4 mln ton jęczmienia ozimego oraz 1,96 mln ton jęczmienia jarego. Zbiory żyta były w Niemczech największe od dziesięciu lat i osiągnęły 4,59 mln ton. Zbiory kukurydzy obniżyły się na skutek niekorzystnych warunków pogodowych. Natomiast wysokie plony i wzrost areału uprawy rzepaku ozimego spowodowały, że jego zbiory osiągnęły rekordowy poziom 5,78 mln ton.

W.M.

 

 

Plony i areał uprawy roślin w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2573, s. 16)

Plony i areał uprawy roślin w 28 krajach Unii Europejskiej

 

Areał uprawy (tys. ha)

Plony (t z 1 ha)

2012

2013

2012

2013

Pszenica zwyczajna

23197

23485

5,42

5,53

Jęczmień

12478

12563

4,40

4,68

Kukurydza

9865

9859

6,07

7,10

Rzepak

6192

6751

3,11

2,98

Słonecznik

4262

4374

1,65

1,88

Soja

426

432

2,23

2,76

 

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter