Rolnictwo, ekologia i środowisko

Gospodarstwa rodzinne dominują w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2577, s. 5)

W 2010 r. w Unii Europejskiej było około 10 mln osób zatrudnionych w rolnictwie w pełnym wymiarze czasu, co stanowiło 5% ludności Wspólnoty. W rolnictwie unijnym dominują małe gospodarstwa rodzinne. 92,2% osób pracujących w rolnictwie stanowią właściciele gospodarstw i członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownicy najemni stanowią 7,8% osób pracujących w 12 mln gospodarstw istniejących w Unii. Największy udział pracowników najemnych notuje się w Czechach i na Słowacji, a także we Francji. Udział małych gospodarstw największy jest w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Malcie. Średnio, w jednym gospodarstwie pracuje dwoje ludzi. Jednak w przeliczeniu na pełne zatrudnienie w rolnictwie liczba ta jest mniejsza. Tylko w kilku krajach (Czechy, Luksemburg, Belgia i Francja) ponad 50% ludzi pracujących w rolnictwie czerpie dochody wyłącznie z tej gałęzi produkcji. 60% rolników stanowią mężczyźni (w pozostałych gałęziach gospodarki stanowią oni 54%). Szczególnie duży udział (ponad 70%) stanowią oni w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Luksemburgu i na Malcie. Rolnicy są średnio starsi niż osoby pracujące poza rolnictwem: 57% farmerów jest w wieku 40-65 lat (54% w innych gałęziach gospodarki), 10% rolników ma 65 lub więcej lat (2% poza rolnictwem), a 33% rolników ma mniej niż 40 lat (44% poza rolnictwem).

 

W.M.

 

Intensywne rolnictwo zagrożeniem dla bioróżnorodności

(Agra Europe 2013, nr 2582, s. 6)

Według europejskiego centrum gromadzącego dane na temat gleb (European Soil Data Centre), bioróżnorodność organizmów występujących w glebach jest zagrożona na 56% terytorium Unii Europejskiej. Na 1% gleb zagrożenie to jest „wyjątkowo wysokie”, na 4% - „bardzo wysokie”, a na 9% - „wysokie”. Powoduje je przede wszystkim zbyt duże nawożenie azotowe, utrata węgla organicznego z gleby, erozja i zatrucie gleb. Szczególnie często zjawiska te występują w Wielkiej Brytanii i Europie Centralnej.

W.M.

Nowe zasady rolnictwa ekologicznego

(Agra Europe 2013, nr 2580, s. 3)

Komisja Europejska ogłosiła, że nowe zasady rolnictwa ekologicznego zostaną przedstawione w marcu 2014 r. Będą one obejmować zasady produkcji, metody jej kontroli (zostanę one zaostrzone) oraz importu artykułów ekologicznych.  Początkowo zasady te miały być opracowane pod koniec bieżącego roku.

W.M.

Produkty ekologiczne popularne wśród młodych konsumentów

(Agra Europe 2013, nr 2580, s. 5)

Według ostatnich badań przeprowadzonych na zamówienie niemieckiego ministerstwa rolnictwa, liczba konsumentów w wieku poniżej 30 lat kupujących żywność ekologiczną wzrosła w ciągu ostatniego roku o 9 punktów procentowych. Ogółem 22% respondentów stwierdziło, że kupuje żywność ekologiczną „często”, a 52% - tylko „okazjonalnie”. Tak więc można stwierdzić, że produkty ekologiczne tracą popularność wśród starszych konsumentów.

W.M.

Poparcie dla biopaliw

(Agra Europe 2013, nr 2580, s. 3)

Według Globar Renewable Fuels Alliance, już w 62 krajach na świecie  rządy prowadzą politykę wspierania stosowania i produkcji biopaliw. Ostatnio reguły te wprowadzono w Indiach.

W.M.

 

Wzrost zużycia biopaliw

(Agra Europe 2013, nr 2577, s. 5)

Zużycie biopaliw w Unii Europejskiej w latach 2011-12 zwiększyło się o 0,4 mln ton w przeliczeniu na ropę naftową. Wzrosło ono z 14 do 14,4 mln ton. Na potrzeby transportu zużycie biopaliw zwiększyło się w tym czasie o 2,9%. W latach 2010-11 wzrost ten wyniósł 5,3%. W ubiegłym roku w krajach Unii udział biopaliw  w ogólnym zużyciu paliw na transport wyniósł średnio 4,7%. Biodisel stanowił 79,1% ogółu zużycia biopaliw, a bioetanol -19,9%. Najwięcej biopaliw na potrzeby transportu zużyto w Niemczech (2,95 mln ton), we Francji (2,43 mln ton) i w Hiszpanii (1,7 mln ton).

W.M.

Belgia ogranicza wspieranie produkcji biopaliw

(Agra Europe 2013, nr 2588, s. 4)

Komisja Europejska poparła belgijski plan wspierania bardziej zrównoważonej produkcji biopaliw. Rząd stopniowo wycofywać będzie obniżkę akcyzy dla siedmiu producentów biopaliw w kraju. Zostali oni wybrani w 2006 r. w ramach krajowego planu rozwoju produkcji biopaliw. Obniżka akcyzy zostanie całkowicie wycofana 30 września 2014 r. Od października przyszłego roku będzie obowiązywać w Belgii nowy program zrównoważonej produkcji biopaliw.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter