Skarby w zbiorach CBR

Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów

Izabela Czartoryska (1746-1835)

Wrocław, 1805

 Projektowanie ogrodów przechodziło przez tysiąclecia różne fazy i mody. Są jednak pewne zasady, którymi Izabela Czartoryska, wielka znawczyni tematu, dzieli się na łamach swojej książki. Rezydencja Czartoryskich w Puławach słynęła z założonego przez nią wspaniałego ogrodu angielskiego, który zdobiły liczne budowle, m.in. stylizowana na antyczną Świątynia Sybilli oraz tzw. domek gotycki. Lektura książki pozwala na zrozumienie podstaw projektowania i zakładania ogrodów, a staropolski język i malownicze opisy przenoszą czytelnika w odległe czasy.

W Oddziale w Puławach znajduje się wyd. 2 tej publikacji (1807) oraz dwa reprinty (2009, 2011).

 

Kalendarz Ilustrowany na Rok 1870

Jan Jaworski (1815-1875)

Warszawa, 1870

Kalendarze XIX-wieczne dzięki swojej szerokiej tematyce pełniły funkcję swego rodzaju encyklopedii, kompendium wiedzy o ówczesnym świecie. Niejednokrotnie obok książeczki do nabożeństwa było to jedyne słowo drukowane stanowiące cenne źródło informacji. Ich zaletą była niska cena, dzięki czemu stały się dostępne nawet dla średnio zamożnych chłopów oraz przeciętnie zarabiających robotników i rzemieślników. Wszystkie kalendarze tamtego okresu wykazują cechy wspólne, zawierają: kalendarium z wykazem świąt kościelnych i świeckich, informacje o jarmarkach, nowinki dotyczące gospodarstwa, przemysłu, nauki i literatury.

Centralna Biblioteka Rolnicza może poszczycić się cenną kolekcją kalendarzy, wśród których najstarszy pochodzi z 1751 roku.

 

 

Album widoków gubernij Grodzieńskiej, Wileńskiej, Mińskiej, Kowieńskiej, Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej

Napoleon Orda (1807-1883)

Warszawa, 1875

Główną tematyką prac plastycznych Napoleona Ordy były obiekty architektoniczne. Pozostawił po sobie osiem albumów, wydanych w Warszawie w latach 1873-1883, które stanową cenne źródło wiadomości ikonograficznych i historycznych. W zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie znajduje się sześć tomów tego niezwykłego dzieła.

Prezentowany Album rejestruje widoki znajdujące się w dawnych guberniach: grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej. Przedstawia m.in.: ruin zamków obronnych i piękne rezydencje, świadczące o przeszłości i cywilizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Róża

Józef Kaczyński (1849-1918)

Warszawa, 1881

Róża należała i wciąż należy do najulubieńszych kwiatów w naszym kraju. Grono jej miłośników z pewnością doceni dzieło Józefa Kaczyńskiego poświęcone tej pięknej roślinie. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej części autor opisał gatunki, odmiany oraz metody wytwarzania nowych kreacji, natomiast w drugiej w sposób przystępny poruszył kwestie dotyczące uprawy i hodowli tych kwiatów. Wartość tej publikacji podkreślają niezwykłej urody ilustracje takich ówczesnych odmian jak: Saint George, La France czy Maréchal Niel

.

 

Encyklopedja Rolnicza

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

Warszawa, 1890-1902

11-tomowa Encyklopedja rolnicza ukazywała się w latach 1890-1902 pod egidą Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad tym wydawnictwem sprawowali najlepsi polscy specjaliści z zakresu biologii, botaniki, zoologii, budownictwa, gorzelnictwa i dziedzin pokrewnych. Prezentowane hasła są tutaj potraktowane w sposób niezwykle szczegółowy, przybierając formę obszernych artykułów, uzupełnionych licznymi ilustracjami. Wśród redaktorów i autorów artykułów znajdują się m.in. Jan Tadeusz książę Lubomirski, Ludwik hrabia Krasiński,  docent agronomii Leopold Kronenberg oraz pionier nasiennictwa i hodowli roślin Antoni Sempołowski.

 

 

 

Pięćdziesięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1875-1925

Warszawa, 1926     

W 1925 roku upłynęło pięćdziesiąt lat od czasu założenia Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, placówki skupiającej grono wybitnych naukowców. Główną misją tej instytucji była edukacja społeczeństwa polskiego oraz upowszechnianie nowości z dziedziny przemysłu i rolnictwa. Zadania te realizowano poprzez pracownie naukowe, które umożliwiały młodym ludziom kształcenie w języku polskim. W latach 1885-1939 Muzeum prowadziło ożywioną działalność gromadząc zbiory, zakładając bibliotekę, organizując odczyty, wykłady, a także kursy zawodowe i korespondencyjne, inicjując powstawanie filmów oświatowych oraz prowadząc działalność wystawienniczą i pokazową.

 Niniejsze wydawnictwo jubileuszowe zapoznaje nas z działalnością Muzeum w latach 1875-1925, „gdy myśli i czyn twórczy Polski hamowane były przez przemoc obcą, a na barkach społeczeństwa polskiego i instytucji społecznych spoczywały prace i zadania ogólnopaństwowego znaczenia”.

 

Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa

Warszawa, 1929

 

Księga adresowa powstała z potrzeby posiadania sprawdzonego i usystematyzowanego materiału adresowego. Stanowi potężną bazę informacji dla historyków, zawiera wszystkie istniejące wówczas nawet najmniejsze miejscowości. Składa się z: mapy Rzeczypospolitej Polskiej i W.M. Gdańska, spisu miejscowości, działu ekonomiczno-społecznego, części adresowej, spisu branżowego, informatora handlowego, przewodnika hotelowego i ogłoszeń zagranicznych.  Centralna Biblioteka Rolnicza jest jedną z niewielu Bibliotek w Polsce, która posiada to cenne dzieło.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter