W sprawie GMO

 

 

 

  • NOWE ŚWIATOWE BADANIA DOWODZĄ ZNACZNYCH KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z UPRAW BIOTECHNOLOGICZNYCH

 

Uprawa GMO w Europie wzrosła o 15 procent!

W ostatnim czasie zostały opublikowane dwa niezależne raporty: Międzynarodowego Instytutu Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ISAAA) oraz Międzynarodowego Instytutu Badań Polityki Żywnościowej (IFPRI), które potwierdziły, że biotechnologia roślin przynosi pozytywne korzyści rolnikom na całym świecie. Może ona też pomóc rolnikom dostosować się do zachodzących zmian klimatycznych.

Nowe dane wskazują, że spośród krajów Unii Europejskiej to Hiszpania najbardziej zwiększyła uprawę kukurydzy genetycznie modyfikowanej (GM), bo o 18 proc. w stosunku do 2012 r., co daje rekordową powierzchnię 136 962 ha. Pozostałe kraje UE uprawiające GMO w UE to: Rumunia, Portugalia, Czechy i Słowacja.

Jak powiedziała Nathalie Moll, Sekretarz Generalny EuropaBio: „Uprawa GMO w UE wzrosła o 15 procent, chociaż niektóre Państwa Członkowskie w trakcie ostatniego głosowania nad kukurydzą GM 1507 w Radzie Unii Europejskiej twierdziły, że​​ Europa nie chce GMO. Wzrost uprawy dowodzi, że rolnicy wybierają odmiany GM, jeżeli są one dostępne. Nie podejmowanie decyzji o autoryzacji produktów GM, pomimo końcowych opinii EFSA o ich bezpieczeństwie, motywując to brakiem zaufania publicznego, w efekcie końcowym ten poziom zaufania jeszcze bardziej zmniejsza. W UE potrzeba lidera, który przekonałby decydentów do podjęcia decyzji zgodnej z oczekiwaniami rolników.

W Europie Hiszpania przeciera ścieżkę w kwestii GMO i może wykazać udokumentowane korzyści płynące z GMO dla rolników i społeczeństwa od 1998. Dzięki uprawie kukurydzy Bt, import kukurydzy do Hiszpanii zmniejszyła się o ponad 853 tys. ton”.

 

Według rocznego raportu ISAAA dotyczącego światowego areału upraw biotechnologicznych, który został opublikowany w Pekinie, ponad 18 mlm rolników uprawia odmiany GM na 175 mln ha. ISAAA poinformowała, że to rolnicy małorolni w krajach rozwijających się mogą najbardziej skorzystać z tej technologii. Dzięki niej mogą oni stawić czoła wyzwaniom z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz zapewnić odpowiednią wydajność upraw. Spośród rolników uprawiających odmiany GM, ponad 90 proc. (około 16,5 mln.) stanowią rolnicy małorolni, zaś spośród 27 krajów stosujących tę technologię, 19 to kraje rozwijające się.

IFPRI opublikowało pierwsze opracowanie, które dokładnie analizuje wpływ 11 technologii rolniczych na wydajność upraw, cen żywności i zasobów naturalnych do 2050 r. w warunkach postępujących zmian klimatu. Badania te wykazały, że rolnicy będą musieli stosować wiele technologii, żeby osiągnąć możliwie najwyższe plony przy najniższych cenach dla konsumentów. IFPRI stwierdziło, że kiedy odmiany GM zostaną w pełni stosowane przez rolników to:

  • Dzięki stosowaniu biotechnologii roślin uprawa bezorkowa ma potencjał, aby zwiększyć plony kukurydzy o 67 proc.
  • Odmiany pszenicy odpornej na upał może zwiększyć wydajność o 23 proc.
  • Cecha zwiększonej absorbcji azotu przez odmianę GM może zwiększyć wydajność upraw ryżu o 22 proc.

 

Pełna wersja raportu IFPRI, Food Security in a World of Natural Resource Scarcity: The Role of Agricultural Technologies, dostępna jest pod linkiem http://www.ifpri.org/publication/food-security-world-natural-resource-scarcity. Więcej informacji na temat raportu ISAAA jest na www.isaaa.org.

Źródło:

http://www.europabio.org/press/new-worldwide-studies-find-significant-benefits-biotech-crops-gmo-cultivation-15-percent

http://www.gbepolska.pl/aktualnosci/art125,nowe-swiatowe-badania-dowodza-znacznych.html

 

  • STANOWISKO PRZEMYSŁU W SPRAWIE GŁOSOWANIA NAD AUTORYZACJĄ KUKURYDZY MODYFIKOWANEJ GENETYCZNIE (GM) 1507 ORAZ OPÓŹNIEŃ W AUTORYZACJI WNIOSKÓW ODMIAN GM

Rada Unii Europejskiej nie osiągnęła kwalifikowanej większości za lub przeciw propozycją Komisji Europejskiej o wprowadzeniu do obrotu do uprawy genetycznie zmodyfikowanej (GM) kukurydzy 1507. Zgodnie z prawem UE, Komisja musi wydać decyzję o autoryzacji kukurydzy 1507, na podstawie siedmiu pozytywnych opinii EFSA dotyczących jej bezpieczeństwa.

Wniosek o autoryzację tej odmiany został przedłożona 12 lat temu. Państwa Członkowskie odkładają głosowania nad autoryzacją odmian GM do uprawy lub importu, doprowadzają do poważnych opóźnień w procesie zatwierdzania tych produktów. Należy podkreślić, że Unia Europejska oraz Państwa Członkowskie są zobowiązane do przestrzegania prawa, które same przyjęły i autoryzować GMO zgodnie z terminami przewidzianymi w stosownych regulacjach.

Każdy produkt, który spełnia wymogi oceny ryzyka UE oparte na naukowych podstawach, powinien zostać autoryzowany, żeby rolnicy europejscy mieli takie samo prawo wyboru jak ich konkurenci na całym świecie.

Wszystkie odmiany GM, które są obecne na rynku w Europie zostały poddane rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ( EFSA) i zostały uznane za bezpieczne. Ponadto Komisja Europejska w roku 2000 i 2010 opublikowała 2 raporty obejmujące 25 lat badań na temat bezpieczeństwa upraw odmian GM, które również potwierdziły, że odmiany GM zatwierdzone w UE są równie bezpieczne, o ile nie bezpieczniejsze niż konwencjonalne uprawy „Dekada badań finansowanych przez UE nad GMO (2001-2010)” oraz „WE - Sponsorowane badania nad bezpieczeństwem organizmów zmodyfikowanych genetycznie (1985-2000).”

Przemysł biotechnologiczny jest przekonany, że w przypadku braku wsparcia dla produktów genetycznie zmodyfikowanych, odbije się to negatywnie dla rozwoju nauki w tej dziedzinie, jak również spadkiem zaufania konsumentów w UE.

Więcej informacji o opóźnieniach w stosunku do autoryzacji GMO w UE można znaleźć pod adresem: http://www.europabio.org/positions/approvals-gm-crops-eu-january-2014-update.

 

Źródło: http://www.europabio.org/press/press-statement-general-affairs-council-meeting-gm-maize-1507#sthash.cHCo6n2H.dpuf

http://www.gbepolska.pl/aktualnosci/art124,stanowisko-przemyslu-w-sprawie-glosowania.html

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter