Dwory i pałace

Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu. Piotr Libicki, Marcin Libicki. Poznań 2009

 

Dwory i pałace na Mazowszu to pod Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce kolejny katalog - przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby. W książce znalazło się prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego - wszystkie zachowane do dziś rezydencje, których istnienie udało się ustalić - opisane pod względem artystycznym z historią własności miejscowości i aktualnym zdjęciem. Każda notka zawiera też informacje o stanie zachowania obiektu z opisem użytkownika oraz informacją o dostępności obiektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce. Marcin Libicki, Piotr Libicki. Poznań 2008

Książka ta, przybliża czytelnikom architekturę, historię oraz urok dworów i pałaców Wielkopolski, a przy całym niepodważalnym warsztacie naukowym, zawiera także wiele osobistych ocen i sądów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX w. Anna Pachocka. Kraków 2009

 

Dzieciństwo w dziewiętnastowiecznym dworze, to czas lalek, żołnierzyków, wieczorów przy kominku, mamek, nianiek i służby zapinającej buciki... Czy tylko? Niezupełnie. To także świat konwenansów i ujarzmionej przez sztywną etykietę uczuciowości. Niełatwo było wówczas dorastać. Jak wyglądało codzienne życie dzieci szlacheckich: w co je ubierano, co jadły, jakie miały obowiązki i co robiły w wolnych chwilach? Jakie było ich miejsce w rozbudowanej społeczności dworu? Autorka stara się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań. Sięga przy tym do pamiętników, korespondencji, poradników oraz czasopism z epoki. Odwołuje się także do badań z zakresu medycyny, prawa, historii materialnej i historii wychowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwór Polski i jego otoczenie: Kresy Północno-Wschodnie. Jerzy Żenkiewicz. Toruń 2008

 

Publikacja jest próbą przybliżenia czytelnikowi problematyki dworu polskiego, jego ewolucji historycznej, toku myślenia oraz czasów degradacji i upadku, ze szczególnym uwzględnieniem północno-wschodnich kresów dawnej Rzeczpospolitej. W książce autor przedstawia niezwykle ciekawie swoje ustalenia dotyczące dworów na terenie dawnej Republiki Litewskiej z okresu międzywojennego. Ustalenia te mają sporą dokumentację źródłową i uzupełnione są ciekawym materiałem ilustracyjnym...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży. Marcin K. Schirmer. Warszawa 2007

 

Jest to pierwsza monografia szczegółowo opisująca wszystkie majątki ziemskie znajdujące się na terenie powiatu łomżyńskiego. Autor we wstępie scharakteryzował proces powstawania wielkiej własności ziemskiej na badanym obszarze, od pierwszych nadań piastowskich po rok 1945. Dokładnie opisał poszczególne założenia dworskie oraz krótko scharakteryzował rodziny, do których należały na przestrzeni wieków. Dokonał także rekonstrukcji wyglądu poszczególnych dworów, w większości już nieistniejących.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od komnaty do izby: Polska. Christian Parma. Marki 2007

 

Oglądając album odwiedzimy siedziby z różnych regionów dawnych ziem polskich, od późnego średniowiecza po czasy II Rzeczypospolitej. Autor ma nadzieję, że album pozwoli na lepsze poznanie istotnej części historii, stanowiącej integralny składnik polskiej tożsamości. Zaprasza więc do przechadzki po dawnych polskich wnętrzach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe oblicza polskiego dworu. Marek Szymański. Warszawa 2006

 

To doskonały album zarówno dla tych, których fascynuje fenomen kulturowy i architektoniczny polskich dworów, jak i dla tych, którzy marzą, by w dworze mieszkać lub wręcz wybudować rezydencję w stylu dworkowym. Głównym przesłaniem tej książki jest pokazanie bogactwa zjawiska, jakim był dwór polski, a także przekonanie rodaków, że jeśli chcą budować sobie siedzibę i koniecznie nazywać ją „dworem”, to niech w świadomy sposób kontynuują przynajmniej kształt architektoniczny, jaki dwory miały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałace i dwory Kresów. Rafał Dzięciołowski i Andrzej Wąsowski. Warszawa 2005

 

Kresy - wspomnienia i nostalgia. Legenda dawnej świetności i poczucie straty. Ten album również wywołuje takie emocje: przywołuje pamięć o wielkich kresowych rodach polski i ich siedzibach, jednocześnie jednak ukazuje obraz „wydanych na pastwę historii” pałaców i dworów. Warto po niego sięgnąć, aby chociaż w wyobraźni odtworzyć nieistniejący już niestety świat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamki, pałace, dwory. Ewa Różycka, Robert Kunkel. Katowice 2005

 

Na ziemiach polskich jest wiele pięknych zamków i pałaców, wartych zwiedzenia i poznania ich tajemniczej historii. Niektóre z nich przedstawiono w niniejszej publikacji (m. in. średniowieczny zamek Czocha, zamek Książ, zamek w Niedzicy, pałac Lubomirskich w Łańcucie, polski zamek we francuskim stylu w Gołuchowie, XVIII-wieczny dwór w Ożarowie). W opisach zamieszczono informacje o dziejach poszczególnych obiektów i o ich architekturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska – pałace i dwory. Małgorzata Omilanowska. Warszawa 2004

W książce, w podziale na województwa, opisano ponad 200 obiektów. Są to przede wszystkim pałace, ale są także dwory. W książce nie uwzględniono typowych pałaców miejskich w dużych miastach. Autorka umieściła jedynie rezydencje, które wznoszono jako podmiejskie czy wiejskie, a dopiero później znalazły się one w granicach miast (Natolin, Wilanów). Przy doborze obiektów autorka starała się kierować kryterium jakościowym (oryginalność formy, znaczenie dla rozwoju architektury), ale zależało jej również na wyborze przede wszystkim tych obiektów, które zachowały się w stosunkowo dobrym stanie. Uwzględniła także te, które choć same w sobie nie mają szczególnej urody, ale warte są odwiedzenia, gdyż wiążą się z życiem sławnych postaci.

 

 

 

 

 

 

 

Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej. Leszek Kajzer. Warszawa 2004

 

Książka stanowi obszerny, dokładny w szczegółach i oparty na źródłach przewodnik po architekturze obronnej oraz obronno-rezydencjonalnej na terenach tzw. regionu łódzkiego, obejmującego ziemię łęczycką, a także sieradzką wraz z wieluńską. Całość podzielona została na dwie części. Pierwsza - wprowadza w problematykę badań nad budownictwem obronnym od średniowiecza po nowożytność, przedstawia i omawia podstawowe typy budowli (zamek, dwór murowany, dwór drewniany), charakteryzuje zmiany zachodzące w budownictwie na przełomach wieków, relacjonuje również wyniki badań. Druga - to katalog budowli obronnych i obronno-rezydencjonalnych. Zawiera wykaz 245 miejscowości wraz z opisem obiektów, w tym niepublikowane dotychczas wyniki badań terenowych, oraz bibliografię. Wartość opracowania podnoszą liczne ilustracje, mapy i rysunki opisywanych obiektów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakątek pamięci: życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych. Irena Domańska-Kubiak. Warszawa 2004

Zmiany ustrojowe, jakie zaszły w naszym kraju po II wojnie światowej, sprawiły, że zniknąć musiał styl życia pewnych warstw społecznych. Ba! w okresie PRL-u robiono wszystko, aby wymazać z ludzkiej pamięci najmniejszy nawet ślad istnienia owych klas, wrogich ludowi. A jednak, jakby na przekór, zachował się w tradycji obraz sielskiego życia w majątkach ziemskich, zwłaszcza na kresach. Widać to w licznych wspomnieniach, pamiętnikach, także literaturze pięknej. Kolejny przykład stanowi ta książka: pełna uroku, ciepła, ale i nostalgicznej zadumy. Wzbogacona licznymi cytatami, znakomicie oddającymi mentalność ówczesnych ludzi, jest próbą przedstawienia świata, który dawno odszedł, a przecież żyje w pamięci. Czytelnik spotka tu mieszkańców owych dworków: członków rodzin, rezydentów, służbę; znajdzie i opis dworu z jego architekturą, wystrojem i przeznaczeniem licznych pomieszczeń od paradnych salonów, poprzez kobiece buduary, aż po pomijane często wstydliwym milczeniem wygódki i obyczajów zarówno tych oficjalnych jak i gospodarczych, dotyczących gotowania, prania, sprzątania czy higieny osobistej; i damskich oraz męskich toalet na wszelkie okazje; i edukacji oraz wychowania dzieci, wszystkiego, co z życiem codziennym dawnych dworów się wiązało. Obraz minionych dni przybliżają zdjęcia z epoki.

 

 

 

 

Oblicza polskiego dworu. Stanisław Markowski. Warszawa 2003

 

W albumie zaprezentowano architekturę i historię polskich dworów. Książka - pod względem formatu jedna z największych wydanych w ostatnich latach (do 2003 r.) w Polsce - zawiera kilkaset pięknych fotografii. Są wśród nich zdjęcia archiwalne i wykonane współcześnie. Pozycja przeznaczona jest zarówno dla koneserów, jak i dla tych, którzy marzą by wybudować stylową willę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwór, plebania, rodzina chłopska: szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII w. Pod red. Magdaleny Ślusarskiej. Warszawa 1998

 

Wspólne dzieło historyków, historyków kultury, sztuki, literatury i filozofii. Próba polemiki z czarną legendą nowożytnej wsi polskiej we współczesnej historiografii. Przedstawienie chłopa jako myślącego i działającego podmiotu, członka wspólnoty wiejskiej, walczącego o swe prawa, oraz jego relacji z dworem i Kościołem. Negatywnym stereotypom szlachty i duchowieństwa przeciwstawione zostały rozważania na temat kulturowo-cywilizacyjnej roli plebanów i poglądów polskich fizjokratów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pałacach i dworach Mazowsza. T.S. Jaroszewski, W. Baraniewski. Warszawa 1998

 

W założeniu autorów książka ta ma pełnić podwójną rolę: rodzaju atlasu architektury rezydencjonalnej i przewodnika po prezentowanych obiektach. Ich usytuowanie i znalezienie dróg dojazdu ułatwia dołączona mapka. Wybór dworów, dworków i pałaców na terenie historycznego Mazowsza obejmuje kilkaset obiektów. W książce znajdują się takie wiadomości, jak lata budowy, autor projektu, styl, kolejni właściciele, dzisiejszy stan i użytkownicy, najbliższe otoczenie. Jest to zarówno przewodnik dla turysty, jak i źródło informacji o tym, co ocalało na Mazowszu z tradycyjnej polskiej architektury rezydencjonalnej

 

 

 

 

 

 

 

Dwór Polski. Stanisław Markowski. Warszawa 1996.

 

 

Piękne albumowe wydawnictwo ukazujące kilkadziesiąt najsłynniejszych dworów polskich... Rydlówka w Krakowie-Bronowicach, Koszuty pod Poznaniem, Turowa Wola pod Warszawą, Sucha koło Siedlec, Ludwinów koło Węgrowa - to tylko niektóre z nich. Zdaniem autora - dwór polski pozostał częścią tej ziemi, częścią naszego o niej myślenia, częścią nas samych, zapisem odziedziczonym z krwią przodków…

 

 

 

 

Polska: dwory, dworki. Leszek Pękalski, Mirosław Wiśniewski. Warszawa 1995

 

 

 

Od autora: Dwory rozsiadły się w pejzażu polskim jak kamienie polne, może nawet bardziej głazom i dębom, poprzez swój wiek sędziwy i upór w trwaniu podobne. W książce widać dworki zaścianków oraz okazałe dwory, które wszystkie i wszędzie były źrenicą polskiego krajobrazu, punktem historycznego odniesienia, celem wędrowca i schronieniem konfederata…

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałace i dwory w okolicach Warszawy. Tadeusz S. Jaroszewski. Warszawa 1992

 

 

 

Książka zawiera podstawowe wiadomości o pięćdziesięciu siedzibach ziemiańskich: pałacach, dworach i dworkach, powstałych w XVII, XVIII, XIX a nawet w XX stuleciu.

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Dwór Polski. Stanisław Markowski. Warszawa 1996

Piękne albumowe wydawnictwo ukazujące kilkadziesiąt najsłynniejszych dworów polskich... Rydlówka w Krakowie-Bronowicach, Koszuty pod Poznaniem, Turowa Wola pod Warszawą, Sucha koło Siedlec, Ludwinów koło Węgrowa - to tylko niektóre z nich. Zdaniem autora - dwór polski pozostał częścią tej ziemi, częścią naszego o niej myślenia, częścią nas samych, zapisem odziedziczonym z krwią przodków…

 

 

 

 

 

 

Polska: dwory, dworki. Leszek Pękalski, Mirosław Wiśniewski. Warszawa 1995

 

Od autora: Dwory rozsiadły się w pejzażu polskim jak kamienie polne, może nawet bardziej głazom i dębom, poprzez swój wiek sędziwy i upór w trwaniu podobne. W książce widać dworki zaścianków oraz okazałe dwory, które wszystkie i wszędzie były źrenicą polskiego krajobrazu, punktem historycznego odniesienia, celem wędrowca i schronieniem konfederata…

 

 

 

 

 

 

 

Pałace i dwory w okolicach Warszawy. Tadeusz S. Jaroszewski. Warszawa 1992

Książka zawiera podstawowe wiadomości o pięćdziesięciu siedzibach ziemiańskich: pałacach, dworach i dworkach, powstałych w XVII, XVIII, XIX a nawet w XX stuleciu.

 

 

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter