Przed sezonem pastwiskowym

Przed sezonem pastwiskowym / Mariola Duszyna

(Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy 2015 nr 2, s. 26-27)

Okres przedwiośnia to czas na przygotowanie zwierząt do sezonu pastwiskowego.  Podstawą żywienia przeżuwaczy są pasze objętościowe, które różnią się między sobą składem, strawnością i przyswajalnością. Dlatego aby odpowiednio przygotować zwierzęta do wypuszczenia na pastwiska należy wcześniej wprowadzić pewne modyfikacje w zakresie podawanej im karmy. Dzięki stopniowemu zwiększaniu ilości świeżej zielonki, a zmniejszaniu ilości pasz objętościowych zmniejsza się ryzyko wystąpienia ewentualnych powikłań pokarmowych. Zmianę sposobu żywienia można przeprowadzić na dwa sposoby: mieszając świeżą zielonkę z paszą zimową lub wypasając zwierzęta na niewielkiej kwaterze w ciągu dnia, spędzając je na noc do budynków.

Oprócz przygotowania układu pokarmowego trzeba również pamiętać o innych ważnych kwestiach, jak:

  • odrobaczenie,
  • zastosowanie długotrwałego środka na pasożyty zewnętrzne,
  • korekcja racic,
  • wyleczenie kulawizny i ewentualnych ran,
  • skrócenie przerośniętych i ostrych rogów,
  • zakolczykowanie,
  • usunięcie nadmiernego owłosienia uszu.

Aby przygotować bydło mięsne do sezonu pastwiskowego należy pamiętać o kwestiach fizjologicznych (zmiana środowiska, żywienia), jak również sprawach czysto mechanicznych, jak ochrona przed pasożytami czy dbałość o układ ruchu. Dzięki tym wszystkim zabiegom zwierzęta w dobrej kondycji wkroczą w nowy sezon.

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Przygotowujemy pastwiska / Dawid Adamski

(Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy 2015 nr 3, s. 32-33)

Celem wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych jest stworzenie jak najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju najważniejszych gatunków runi pastwiskowej/łąkowej i obniżenie zachwaszczenia. Na jakość runi ma wpływ: nawodnienie, ilość niezbędnych składników odżywczych w glebie, skład gatunkowy, zachwaszczenie, kretowiska i inne nierówności. Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych zalicza się: włókowanie, wałowanie, bronowanie. Można też dosiewać gatunki roślin zdegradowanych w runi, wykaszać niedojady.

Włókowanie to wyrównywanie powierzchni pastwiska/łąki i oczyszczenie go z kretowisk. Zabieg ten wykonuje się wiosną, przed wypuszczeniem zwierząt.

Wałowanie to zabieg przeznaczony głównie dla łąk i pastwisk położonych na glebach luźnych i torfowych. Na tych glebach rośliny podczas zimy zostają „wyniesione” przez zamarzniętą w glebie wodę. Wałowanie ma na celu dociśnięcie ich, dzięki czemu roślina może się ponownie zakorzenić. Zabieg ten zwiększa podsiąkanie wody, przyspiesza rozwój odpowiedniej mikroflory, dzięki czemu przyspiesza rozkład materii organicznej.

Bronowanie to zabieg, który może być wykonany, ale nie jest konieczny. Jest zalecany na łąkach i pastwiskach, gdzie występuje duża ilość mchu; po nawożeniu obornikiem/kompostem/wapnem; by rozłożyć nawóz i w przypadku, gdy łąki/pastwiska są pokryte w dużej ilości obumarłymi roślinami. Zabieg ten wykonywany jest tzw. zgrzebłem.

Podsiewanie lub siew całkowity to zabiegi, które mają za zadanie powstrzymać degradację łąki czy pastwiska. Najintensywniej do tych procesów dochodzi na łąkach luźnych, podmokłych i torfowych.

Wykaszanie niedojadów powinno się odbywać po zakończonym przepasieniu kwatery, by ruń mogła odrastać równomiernie. Zabieg uzależniony jest od wykorzystania łąki/pastwiska przez zwierzęta.

 

Sposoby wypasu zwierząt:

  • Wypas wolny - to system ekstensywny, który nie wymaga praktycznie żadnych nakładów pracy. Niestety, straty masy zielonej podczas tego typu wypasu mogą dochodzić nawet do 50%. System ten polega na użytkowaniu całej powierzchni pastwiska przez zwierzęcia.
  • Wypas kwaterunkowy rotacyjny - to popularny sposób wypasu bydła, polegający na podzieleniu pastwiska za pomocą ogrodzeń na kwatery (7-14). Większa ilość kwater powinna pozwalać na max. 2 dni wypasu zwierząt na jednej kwaterze. Z kolei mniejsza wydłuża ten okres do 4-7 dni. Zwierzęta wypasane są według przyjętego harmonogramu, po przejściu ostatniej kwatery wraca na pierwszą.
  • Wypas kwaterunkowy dawkowany - różni się od poprzedniego wykorzystaniem na każdej kwaterze pastucha elektrycznego. Zapewnia to dostęp nowego porostu w części dostępnej kwatery.

Zwierzęta w okresie letnim można utrzymywać na pastwiskach całodobowo, jest to szczególnie zalecane dla stad bydła mięsnego, które pobierają największą ilość runi o wschodzie i po zachodzie słońca. Po wypasie, niezależnie od zastosowanego systemu, należy pamiętać o zapewnieniu zwierzętom dobrostanu.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter