Folklor i architektura, Historia, Krajobrazy Polski

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami...

Folklor i architektura

Folklore – Folklor. Oprac. Anna Sieradzka, Christian Parma. Marki 2010

 

Kultura ludowa, bardziej obecna w codziennym życiu Polaków niż nam się zdaje, mocno zakorzeniona w praktykach religijnych i obyczajach świątecznych, może być przedmiotem naszej prawdziwej dumy narodowej. Album o polskim folklorze zdaje się zaprzeczać obawom przed unifikacją kulturową krajów członków Unii Europejskiej.


Polski folklor żywy. Christian Parma, Anna Sieradzka. Marki 2005

Polska pozostała jednym z niewielu europejskich krajów, w którym na początku XXI wieku można jeszcze zetknąć się z niektórymi przejawami folkloru. Tym zjawiskom jest poświęcona niniejsza książka.


Od komnaty do izby. Oprac. Christian Parma, Anna Sieradzka. Marki 2007

Oglądając album odwiedzimy siedziby z różnych regionów dawnych ziem polskich, od późnego średniowiecza po czasy II Rzeczypospolitej. Autorzy mają nadzieję, że album pozwoli na lepsze poznanie istotnej części historii, stanowiącej integralny składnik polskiej tożsamości.


Polska dziedzictwo narodowe. Grzegorz Rudziński. Marki 2011

Polska – skrawek Europy położony między Bałtykiem a Tatrami, kraj o skomplikowanej przeszłości, wielokrotnie dźwigający się z ruin i walczący o swoje samostanowienie. Liczne zabytki historii materialnej, ślady dawnych kultur, obyczaje i tradycje, krajobraz i przyroda – to wszystko ukazane jest w 20 rozdziałach tematycznych niniejszej książki.


Zameczki podolskie na Kresach Multańskich. Antoni Józef Rolle (1930-1894). W trzech tomach. Poznań 2004

Luksusowo wydany (w twardej oprawie ze złoceniami) reprint edycji Gebethnera i Wolffa z 1880 roku, wzbogacony obfitym materiałem ilustracyjnym z epoki. Autor przedstawia dzieje Kamieńca nad Smotryczem i jego właścicieli oraz konfliktów i wojen z twierdzą związanymi. Kolejne rozdziały traktują o Kamieńcu, jako warowni, komendantach, kolonii ormiańskiej, dziejach biskupstwa kamienieckiego od jego założenia do zupełnego zniesienia 1375-1866, zgromadzeniach zakonnych i kościołach w Kamieńcu.


Królewskie rezydencje: Warszawa. Marek Kwiatkowski. Marki 2006

 

Warszawa ma trzy królewskie rezydencje: Zamek Królewski, Łazienki, Wilanów. Wszystkie je łączy Trakt, zwany Królewskim. Te trzy świadectwa historii, kultury i sztuki stały się wizytówką stołecznego miasta. W albumie zaprezentowano właśnie te skarby stolicy.

 


 

HISTORIA

  • Historia Polski w liczbach: państwo i społeczeństwo. T. I. Warszawa 2003

Tom I i II publikacji pt.: „Historia Polski w liczbach”, prezentuje problematykę gospodarczą od najstarszych, możliwych do ujęcia liczbowego czasów, do 2000 roku. W tomie I omówiono dzieje naszego Państwa, oraz problemy rozwoju społecznego i gospodarczego w świetle historycznych informacji statystycznych. W zakresie zagadnień gospodarczych znalazły się: „Rolnictwo. Leśnictwo”, „Górnictwo i Przemysł, Budownictwo, Dochód Narodowy”, „Transport, Łączność”, „Handel”, „Finanse”. Publikację podzielono na trzy okresy chronologiczne (do 1795 r., 1795-1918, 1918-2000), dołączając do każdego z tych okresów komentarz historyczny oraz wyjaśnienia ułatwiające odbiór prezentowanych informacji.


Polskie symbole: 100 miejsc, postaci, wydarzeń, osiągnięć ważnych dla Polski, Europy i świata. Oprac. Jerzy Besala i inni. Warszawa 2011

Polskie symbole - temat wydaje się oczywisty, ale nikt do tej pory nie pokusił się o zebranie ich w jednym dziele. Książka prezentuje 100 najważniejszych polskich ikon: od hymnu i godła, przez Grunwald, Solidarność i Wałęsę, Jana Pawła II i Jasną Górę, Chopina i Szymborską, Wawel i Warszawę, boćka i żubra, aż po pierogi i oscypka

 


KRAJOBRAZY POLSKI

Landscapes: Krajobrazy. Oprac. Christian Parma, Lechosław Herz. Marki 2010

 

Świat można odkrywać na różne sposoby, a podziwianie pięknych widoków jest jednym z nich. Poprzez krajobrazy poznajemy Polskę, charakter i ducha tworzących ją ziem - obfitujących w niziny, ale także bogatych w obszary wyżynne i górskie. Obok pejzaży ukształtowanych przez przyrodę godne uwagi są również te, które powstały z udziałem człowieka - pejzaże miejskie i wiejskie. Wydanie angielsko - polskie.


102 skarby polskiej przyrody: najpiękniejsze szczyty, puszcze, rzeki, wąwozy, wodospady, jeziora, jaskinie, rezerwaty przyrody. Katarzyna Sołtyk. Warszawa 2011

Unikalny na polskim rynku album do oglądania, czytania oraz skorzystania w praktyce. Zawiera bowiem pięknie wyeksponowane zdjęcia, ciekawe opowieści o prezentowanych miejscach oraz mapki i informacje, jak i kiedy dotrzeć, żeby bez trudu odkryć to, co najważniejsze. Książka prezentuje wszystko co w polskiej przyrodzie najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe. Najpiękniejsze szczyty i panoramy, dzikie rzeki, pierwotne puszcze i chronione lasy, najbardziej urokliwe jeziora i wodospady, najciekawsze formy skalne, tajemnicze grzęzawiska, unikatowe rezerwaty roślinne i zwierzęce ostoje…


Malownicza Polska. Christian Parma, Maciej Krupa. Marki 2010

 

Gdyby połączyć liniami prostymi najdalej wysunięte krańce naszego kontynentu, to przecięcie tych linii znalazłoby się blisko centrum Polski. Polska dzięki różnorodności krajobrazu, powikłanej historii i swojemu położeniu w sercu Europy jest krajem pięknym i godnym poznania. Autorzy ukazują tu Polskę - kraj na skrzyżowaniu dróg. Album fotograficzny z opisami w języku polskim, angielskim i niemieckim.


Piękna polska. Christian Parma, Maciej Krupa. Marki 2008

W albumie przedstawiono najpiękniejsze miejsca Polski, najcenniejsze pamiątki przeszłości, urzekające krajobrazy w najbardziej aktualnych fotografiach.


Oprac. Aleksandra Szymańska

· Badania ekologiczno-gleboznawcze. Praca zbiorowa. Warszawa 2011

Publikacja rozpatruje gleby pod względem różnorodnych funkcji w ekosystemach. W dużej mierze jest oparta na wynikach badań własnych autorów. W książce omówiono m.in. gleby i procesy glebotwórcze w ujęciu ekologicznym, badania gleb w terenie, pobieranie próbek, przygotowanie do analiz, metody analizy gleb, charakterystykę i genezę oraz systematykę gleb Polski.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter