Nowy system segregacji

NOWY SYSTEM SEGREGACJI

1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych: szkło do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego. W ich rezultacie każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje odpadów będzie miał cztery, dzięki czemu więcej odpadów ma podlegać recyklingowi. 

Segregacja odpadów i recykling są ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Znaczna część towarów, które kupujemy, jest wykonana z plastiku, papieru, szkła oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem. Segregowanie odpadów przynosi także korzyści finansowe - segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Dzięki recyklingowi zmniejszamy ponadto zużycie surowców, których zasoby są ograniczone oraz zmniejszamy emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), który w lipcu wszedł w życie zakłada podział odpadów na  cztery frakcje (do tej pory były trzy):

Lp.

Kolor pojemnika

/worka

Rodzaj odpadu

Co można wrzucać

Czego nie można wrzucać

1.

Niebieski

Papier

 

opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

2.

Zielony

Szkło

butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

3.

Żółty

Metale i tworzywa sztuczne

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki,  plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki

butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

4.

Brązowy

Odpady ulegające biodegra-

dacji

odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia

kości i odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych

 

Zmiany w prawie mają poprawić poziom recyklingu. W 2020 r., zgodnie z prawem Unii Europejskiej, musimy bowiem uzyskać 50-procentowy poziom odzysku surowców wtórnych i przygotować do ponownego użycia przynajmniej takie materiały odpadowe jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. Dziś poziom ten wynosi 26 proc., a rocznie wskaźnik ten wzrósł zaledwie o 0,7 proc. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Będą musiały tego dokonać maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Aby ułatwić segregację odpadów według wspólnego systemu, Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na kosze na śmieci. Można je pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl.

Resort środowiska informuje, że brak jednolitych zasad selektywnej zbiórki groziłby utratą około 1,3 mld euro z funduszy unijnych, które można przeznaczyć na gospodarkę odpadami.

Nowe zasady, w większości dużych miast, będą wdrożone od 2018 do 2019 r. Z kolei oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiało zostać zmienione w pół roku od wejścia WSSO.

Rozporządzenie zakłada okresy przejściowe, m.in. ze względu na obowiązujące w gminach umowy na wywóz śmieci. Oznacza to, że nowe zasady segregacji samorządy wprowadzą zależnie od zakończenia umów, ale nie później niż 30 czerwca 2021 r.

Nowy system segregacji to nie jedyny sposób walki z odpadami. Od stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać dyrektywa unijna, mająca na celu zniechęcenie klientów sklepów do  korzystania z plastikowych toreb, bowiem zostaną one objęte tzw. opłatą recyklingową, która wyniesie ok. 1 zł za reklamówkę. Sklepy będą musiały prowadzić dokładną ewidencję wydawanych toreb, a naliczone opłaty przekazywać na rachunek marszałka województwa.

Ministerstwo Środowiska podkreśla, że nie segregując, marnujemy majątek. Na polskich  śmietnikach ląduje rocznie 38 tys. elektrośmieci i 9 mln ton jedzenia. Zalewające nas elektrośmieci do 2018 r. osiągną poziom 50 mln ton rocznie, a ich liczba rośnie o 5 proc. rocznie. Na świecie, co roku, 1,3 mld ton, czyli jedna trzecia, produkowanej żywności trafia na śmietnik. Tylko bogata Europa utylizuje 100 mln ton. Podczas gdy na świecie 795 mln ludzi wciąż głoduje…

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter