Dzieła Stanisława Staszica (1755-1826) w zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej

Stanisław Staszic - polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz polityczny i publicysta, filozof i tłumacz, wolnomularz, przyrodnik: geograf i geolog; ksiądz katolicki, który przez niemal 20 ostatnich lat życia nie pełnił posługi duszpasterskiej i nie nosił sutanny (otwarcie deklarował deizm).

  • Jedyną rozrywką Staszica był teatr, w którym bywał prawie codziennie.
  • W testamencie cały swój majątek zapisał na cele społeczne: szpital i domy zarobkowe dla ubogich.
  • W życiu prywatnym uważany był za dziwaka i skąpca, stał się bohaterem licznych anegdot obiegających Warszawę.
  • Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. Uczestniczyło w nim ponad 20 tysięcy warszawiaków. „Wzorowy urzędnik”, „dobry i prawy obywatel”, „rzadki dobroczyńca”, „przyjaciel ludu”, „wzorowy syn ojczyzny” – takich określeń użyto w mowach wygłoszonych w związku
    z pogrzebem Staszica.

Uwagi nad uwagami czyli obserwacje nad książką, która w roku 1785 wyszła pod tytułem Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego kanclerza i hetmana W.K. / [pióra Stanisława Staszica].

Wydano W Krakowie : Nakł. Drukarni "Czasu", 1861

Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana W.K. : do dzisieyszego stanu Rzeczypospolitey Polskiey przystosowane

Wydano   [Warszawa : druk. Michał Gröll, III-IX 1785]

O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski / przez Stanisława Staszica

Wydano W Warszawie : W Drukarni Rządowei, 1815

O ziemiorodztwie gór dawniey Sarmacyi, a późniey Polski : pierwsza rozprawa o równinach tey krainy; o pasmie łysogór; o części Beskidów;
i Bielaw / Czytana na posiedzeniu publicznem Tow. Warsz. przyjaciół Nauk, dnia 13 grudnia 1805 przez Stanisława Staszica.

Wydano W Warszawie : W Drukarni Xięży Piarów, [1805]

O statystyce Polski : krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten kray chcą oswobodzić i tym, którzy w nim chcą rządzić.

Wydano w Warszawie : Druk. X.X. Pijarów, 1807

Przestrogi dla Polski : z teraznieyszych politycznych Europy związkow y z praw natury wypadaiące / przez pisarza Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego, Dnia 4 stycznia 1790.

Wydano [Warszawa] : [druk. Michał Gröll], [V.1790]

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter