Aktualności

Kilkadziesiąt nowych przypadków ASF w populacji dzików

W drugim tygodniu grudnia Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że wykryto 58 nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń wśród dzików. Choroba wystąpiła na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego (6 powiatów), podlaskiego (2 powiaty), lubelskiego (6 powiatów), podkarpackiego (3 powiaty) i lubuskiego (3 powiaty).

Łączna liczba przypadków pomoru, jakie potwierdzono w naszym kraju, wzrosła do 3090. W tym roku wystąpiło ich już blisko 2200.

Źródło: https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/kilkadziesiat-nowych-przypadkow-asf-w-populacji-dzikow,82441.html

 

Dwukrotne zwiększenie budżetu pomocy dla rolników poszkodowanych przez ASF

W związku z licznymi ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa wielu rolników nie zdążyło złożyć wniosków o wsparcie ze względu na utracone  dochody wskutek ASF. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorz Puda podjął decyzję o przedłużeniu, do 21 grudnia 2020 roku, terminu składania wniosków z tego tytułu. Budżet na ten cel został ponad dwukrotnie zwiększony do łącznej kwoty 118 928 000 zł, co ma umożliwić wypłatę wsparcia dla jak najszerszej grupy hodowców.

Źródło: https://agronews.com.pl/artykul/dwukrotne-zwiekszenie-budzetu-pomocy-dla-rolnikow-poszkodowanych-przez-asf/ 

 

Ptasia grypa zaatakowała w warmińsko-mazurskim

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o 39, w tym roku, ognisku ptasiej grypy w gospodarstwach hodowlanych drobiu. Prawie 9200 indyków rzeźnych ma być poddanych utylizacji.

Siódme w tym półroczu ognisko HPAI wykryto w hodowli indyków w miejscowości Grodziczno, w województwie warmińsko -mazurskim. Jest to pierwsze w tym półroczu ognisko choroby w tym województwie. W gospodarstwie wdrożono procedury przewidziane do zwalczania tej choroby.  Do utylizacji przeznaczono wszystkie 9162 indyki rzeźne.

Źródło: https://agronews.com.pl/artykul/ptasia-grypa-zaatakowala-w-warminsko-mazurskim/ 

 

ARiMR zapłaci za komputer dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci rolnika

Od 10 do 30 grudnia w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczących się dzieci. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów o przyznanie 1500 złotych pomocy, mogą się ubiegać rolnicy posiadający co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 roku życia oraz z dochodem netto nie przekraczającym 1200 złotych miesięcznie na jednego członka rodziny. Szczegóły oraz wniosek do pobrania jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/arimr-zaplaci-za-komputer-dla-rodzin-z-co-najmniej-dwojgiem-dzieci-rolnika,102235.html

 

KRUS: Wysokość miesięcznej składki w I kwartale 2021 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w  2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie. Składka dla rolnika, małżonka lub domownika objętych  tym ubezpieczeniem jest wyłącznie w zakresie ograniczonym i stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2021 r. wynosić będzie 10 proc. obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej (972,40 zł), tj. 97,00 zł miesięcznie. Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Źródło: https://www.farmer.pl/finanse/kredyty-ubezpieczenia/krus-wysokosc-miesiecznej-skladki-w-i-kwartale-2021-r,102214.html

 

Pamiętajmy o spisie stada!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina hodowcom zwierząt o obowiązku dokonania spisu stada i przekazaniu tych danych za pośrednictwem portalu IRZplus na stronie internetowej ARiMR.

Spisu stada trzeba dokonać co najmniej raz na 12 miesięcy, ale nie później niż do 31 grudnia. Obowiązek ten dotyczy oznakowanych owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada.

Informacje o liczbie świń ustalonych w trakcie spisu należy przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 7 dni od dnia dokonania tej czynności. Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas spisu należy umieścić w księdze rejestracji właściwej dla danego gatunku w danej siedzibie stada. 

Źródło: https://www.wrp.pl/pamietajmy-o-spisie-stada/ 

 

Prezydent powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

16 grudnia br. prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Jej przewodniczącym został były Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady prezydent podkreślił, że dbałość o rozwój wsi jest bardzo ważnym elementem realizacji praw konstytucyjnych. Dlatego też chce kontynuować „misję prezydencką w tym zakresie”, którą zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński.

W skład Rady powołani zostali także: Lucjan Cichosz, Czesław Cieślak, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Bogdan Fleming, Kamila Grzywaczewska, Teresa Hałas, Lech Kuropatwiński, Artur Maciej Paradowski, Rafał Pelc, prof. Walenty Poczta, prof. Marian Podstawka, Marian Sikora, dr Monika Stanny, Błażej Spychalski, Barbara Szczepanik, Wiktor Szmulewicz, prof. Antoni Szumny, Jerzy Zająkała oraz prof. Michał Zasada.

Źródło: https://www.rzg.pl/132809/prezydent-powolal-rade-ds-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich/

 

W Puszczy Boreckiej urodziło się 14 młodych żubrów

W tym roku w Puszczy Boreckiej na Mazurach urodziło się 14 młodych żubrów. Leśnicy liczą przychówek dopiero wówczas, gdy chodzące wolno po lesie zwierzęta gromadzą się w jedno stado.

Żubry po Puszczy Boreckiej chodzą wolno. W stado gromadzą się dopiero na zimę, gdy leśnicy zaczynają je dokarmiać. Dzieje się tak przy pierwszych mrozach i opadach śniegu. Od kilku dni w Puszczy Boreckiej utrzymuje się niewielki mróz i leży centymetr śniegu.

Stado żubrów w Puszczy Boreckiej liczy 120 dorosłych osobników i 14 młodych. Jest to jedyne stado żubrów na Mazurach.

Źródło: https://www.farmer.pl/fakty/polska/w-puszczy-boreckiej-urodzilo-sie-14-mlodych-zubrow,102273.html

 

KOWR: dobre zbiory kukurydzy w tym roku

Tegoroczne zbiory kukurydzy GUS wstępnie szacuje na 4,3 mln ton wobec 3,7 mln ton w 2019 roku, co oznacza 14 proc. wzrost - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Kukurydziane żniwa powinny się zakończyć do 20 grudnia.

Polska jest znaczącym producentem kukurydzy na rynku unijnym. Pod względem wolumenu uzyskiwanych zbiorów, zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej, po Francji, Węgrzech, Rumunii i Włoszech. Udział naszego kraju w unijnych zbiorach kukurydzy wynosi blisko 7 proc.

"Wysokość plonów kukurydzy w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych, co przyczynia się do wahań w wolumenu plonów. Jednak wprowadzanie do uprawy wydajniejszych odmian, dostosowanych do warunków klimatycznych panujących w poszczególnych regionach naszego kraju spowodowało, że uzyskiwane obecnie średnie plony są większe niż dekadę wcześniej, co zwiększa potencjał krajowej produkcji" - podkreślił zastępca dyrektora generalnego KOWR, Marcin Wroński.

Wzrost zbiorów kukurydzy w Polsce oraz w niektórych krajach unijnych nie zrównoważył dużego spadku w całej UE. Według szacunków Komisji Europejskiej w 2020 roku zbiory mogą być o 14 proc. mniejsze niż w roku 2019 i wynieść około 60 mln ton.

W pierwszym kwartale sezonu 2020/2021 eksport kukurydzy z kraju był znacząco mniejszy niż w ostatnich dwóch latach. W okresie lipiec-wrzesień 2020 roku wyeksportowano 69 tys. ton ziarna kukurydzy, o 53 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Kukurydzę sprzedawano przede wszystkim do krajów UE (97 proc. eksportu tego ziarna), w tym głównie do Niemiec (59 tys. ton, 88 proc. unijnego eksportu). Odbiorcami polskiej kukurydzy były również: Szwecja i Dania (po 3 tys. ton, 5 proc. eksportu tego ziarna) oraz Norwegia (2 tys. ton, 3 proc.).

Dobre zbiory kukurydzy w Polsce dają możliwości zwiększenia eksportu po zakończeniu żniw. Sytuacja ta będzie w znacznym stopniu determinowana zwiększonym popytem na polską kukurydzę ze strony importerów. 

Źródło: https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/kowr-dobre-zbiory-kukurydzy-w-tym-roku,102258.html

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter