Aktualności

Jak zwalczać ASF w dobie COVID-19?

Jak podaje Główny Lekarz Weterynarii epidemia ASF nie zwalnia.  Pod koniec stycznia zanotowano około dwustu nowych przypadków. Przez kilka dni lutego liczba ta wzrosła o osiemdziesiąt nowych przypadków. Najwięcej z nich zanotowano na Lubelszczyźnie i w województwie lubuskim.

W związku z tym samorząd rolniczy oraz Polski Związek Łowiecki wystąpiły do rządu z prośbą o odblokowanie możliwości organizowania polowań grupowych w celu zahamowania rozwoju i rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej choroby. Niestety, na przeszkodzie stanęły ograniczenia związane z walką z COVID - 19, które obecnie zakazują tego typu praktyk. Koła łowieckie organizują wprawdzie polowania indywidualne, ale ich wydajność, mimo stosowania przez myśliwych optyki i termowizji, nie daje zadawalających efektów. Rosnąca populacja dzików zwiększa niebezpieczeństwo przenoszenia ASF na zwierzęta hodowlane. Pewną nadzieją napawa fakt opublikowania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji rozporządzenia rządu w sprawie ograniczeń w związku ze stanem epidemii. Z zapisów projektu wynika, że ma nastąpić zmiana w zakresie zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich). Takie rozwiązanie dałoby możliwość organizowania polowań zbiorowych, grupowych poszukiwań zwierząt padłych, które stanowią zagrożenie epidemiologiczne oraz budowę ogrodzeń blokujących swobodne przemieszczanie się zwierzyny. 

Źródła: agrofakt.pl, forsal.pl

Trudności branży drobiarskiej

Ptasia grypa, pandemia korona wirusa i najwyższe od sześciu lat ceny pasz nie wyczerpują listy trudności z jakimi zmagają sie hodowcy drobiu i zakłady przetwórcze. Niskie marże powodują, że wielu z nich niebezpiecznie zbliża się do granicy bankructwa.

Ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł gwałtownie rosnące ceny pasz. Sama tylko soja, która stanowi około 30 proc. w drobiowym menu, zdrożała o blisko 40 procent, względem cen z września 2020 roku. Należy dodać, że ceny paszy stanowią około 75 procent kosztów produkcji drobiu. Sytuacji nie poprawia zmniejszenie eksportu do Rosji i Argentyny oraz narzucanie niskich cen skupu przez sieci handlowe, które wykorzystują nadpodaż na krajowym rynku.

Źródło: farmer.pl

Projekt zmian w Kodeksie karnym: Nawet 25 lat więzienia za "zbrodnię środowiskową"

Szef Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski poinformował, że resort klimatu i środowiska wraz z GIOŚ i Ministerstwem Sprawiedliwości pracują nad zaostrzeniem kar za przestępstwa przeciwko środowisku. Chodzi o zmianę części przepisów ujętych w Kodeksie karnym dotyczących m.in. niezgodnego z prawem składowania, usuwania, przetwarzania, odzyskiwania, unieszkodliwiania i transportu odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

Przygotowywana nowelizacja będzie dotyczyła również zmian w zakresie wykroczeń przeciwko środowisku. Będą one obejmowały podwyższenie wysokości grzywny m.in. za zaśmiecanie lasów oraz wprowadzenia obligatoryjnego obowiązku przywrócenia do stanu poprzedniego polegające na uprzątnięciu wyrzuconych odpadów. 

Źródło: farmer.pl

Cena przednicy w 2021 będzie rosła

Według analizy przygotowanej przez Departament Analiz Ekonomicznych PKO BP przeciętna cena skupu pszenicy w 2021 roku może zwiększyć się o 8-12 proc., biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania podażowo popytowe oraz wstępne prognozy dotyczące światowej produkcji pszenicy w sezonie 2021/22. Wzrost protekcjonizmu oraz wysoki popyt na pasze w Chinach spowoduje, że dynamika wzrostu cen tego zboża utrzyma się na poziomie kilkunastoprocentowym.  Dodatkowo, dynamika cen w drugiej połowie stycznia przyspieszyła, w reakcji na postanowienie wprowadzenia w Rosji podatku eksportowego na pszenicę od 1 marca 2021 roku w wysokości 50 EUR/t (wcześniej zadecydowano o wprowadzeniu podatku na pszenicę w wysokości 25 EUR/t od połowy lutego br.) 

Źródło: agrofakt.pl

Nie będzie zakazu uboju rytualnego

W nowym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (tzw. piątki dla zwierząt) nie ma zapisu o zakazie uboju rytualnego. Zamiast tego ustawodawca chce zaproponować rekompensaty finansowe dla hodowców, którzy sami z niego zrezygnują. Takie propozycje znalazły się w konsultowanym obecnie projekcie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 roku. 

Źródło: farmer.pl

Uprawy w kontenerze

Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie opracowali pierwszy w Polsce system hydroponicznej uprawy modułowej w kontenerze. Dzięki niemu w kontenerze morskim o powierzchni 12 metrów kwadratowych możliwa jest uprawa niskich warzyw liściastych oraz ziół i to w praktycznie w każdych warunkach geograficznych i przez cały rok. Sercem projektu są odpowiednio dobrane lampy LED oraz system nawadniania, który umożliwia kontrolę szybkości wzrostu roślin.

"Kontener uprawowy został zbudowany na bazie morskiego kontenera chłodniczego z automatyczną kontrolą temperatury atmosfery, dzięki czemu jest przystosowany do uprawy w niemal każdych warunkach klimatycznych, a jedynym ograniczeniem jest dostęp do energii elektrycznej i wody" - powiedział dr hab. inż. Tomasz Zaleski, kierownik Katedry Gleboznawstwa i Agrofizyki oraz prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Jest to wspólny projekt pracowników trzech wydziałów: Rolniczo-Ekonomicznego, Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Energetyki oraz dwóch prywatnych firm Hydropolis sp. z o.o. i EQ Development Wojciech Krajewski. 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zasiłek opiekuńczy z KRUS przedłużony do końca lutego

- Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną w kraju. Po przeprowadzeniu analiz zdecydowaliśmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy kolejny raz zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie. Oznacza to, że do końca lutego uprawnieni rodzice będą mogli skorzystać z tej formy wsparcia - powiedziała Marlena Maląg - minister rodziny i polityki społecznej.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS jest przyznawany od 2020 roku na podstawie ustawy, a także rozporządzeń Rady Ministrów. Dzięki temu, rolnicy otrzymują pomoc finansową z budżetu państwa z powodu konieczności sprawowania opieki na dzieckiem.

KRUS informuje, że jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 14 lutego 2021 roku i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to zostanie on przyznany na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 28 lutego 2021 roku), bez konieczności wypełniania dodatkowych formalności.

Źródło: agronews.pl, krus.gov.pl

Ziemia orna drożeje. Najszybciej na Podlasiu

Średnio w Polsce za hektar gruntu ornego trzeba zapłacić 49 tys. zł., a w rejonach rolniczych, aż 64 tys. zł/ha. Na wartość rynkową nieruchomości rolnej duży wpływ ma jej położenie w stosunku do gruntów, jakie posiada nabywca, wielkość i kształt działki oraz dojazd do niej. Lokalnie na ceny transakcyjne kupna-sprzedaży gruntów rolnych wpływa też położenie w stosunku do aglomeracji miejskich. Tutaj dużą rolę odgrywa możliwość ewentualnego przekształcenia gruntów w działki budowlane.

Najdroższa ziemia rolna jest w województwie wielkopolskim. Tutaj za hektar gruntu ornego, jak wskazują dane GUS, płaci się średnio ponad 64 tys. zł, a łąki – 38 tys. zł. Na drugim miejscu jest województwo kujawsko-pomorskie, gdzie grunty orne kosztują około 56,4 tys. zł/ha, a łąki – 33 tys. zł/ha.

Do grona cenowych liderów dołączyło też Podlasie. Jest to region Polski, w którym w ubiegłym roku wystąpiła najwyższa dynamika wzrostu cen gruntów ornych. W pierwszym kwartale ub. roku za hektar ziemi ornej płaciło się w tym rejonie średnio 46,5 tys. zł, a w czwartym już o 4,6 tys. zł/ha więcej, czyli 51,17 zł/ha.
W przypadku łąk, cena w ciągu roku wzrosła o ponad 3,3 tys. zł/ha. Jeszcze 8 lat temu hektar ziemi ornej na Podlasiu kosztował średnio niewiele ponad 26 tys. zł. Barierę 40 tys. zł przekroczył w 2018 roku. Bez wątpienia na szybki wzrost cen ziemi rolnej w tym rejonie ma wpływ produkcja zwierzęca i związane z nią wymogi dotyczące zależności obsady zwierząt od powierzchni użytków rolnych.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl

Wzrost polskiej fotowoltaiki w czasie pandemii szybszy od prognoz

Fotowoltaika już od kilku lat jest w Polsce jednym z głównych obszarów inwestycji w OZE. Na początku grudnia 2020 roku moc zainstalowana PV w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła 3661,7 MW, co oznaczało wzrost aż o 181,8 proc. od grudnia 2019 roku. Instytut Energetyki Odnawialnej szacował, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana PV w systemie wyniesie ok. 2,5 GW, tymczasem ten pułap został osiągnięty już w połowie ubiegłego roku. Wzrost branży jest więc nawet szybszy od rynkowych prognoz.

Na wzrost zainteresowania fotowoltaiką duży wpływ miała m.in. nowelizacja ustawy o OZE, spadek cen paneli fotowoltaicznych oraz rządowe programy Energia Plus czy Mój Prąd. 

Źródło: https://agronews.com.pl/

Zakaz stosowania mocznika w formie granulowanej

Od 1 sierpnia 2021 roku nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Zmiana wynika z nowelizacji Ustawy o Nawozach i Nawożeniu. Wprowadzenie takich zapisów ma na celu zmniejszenie emisji amoniaku do środowiska, co jest zgodne z kierunkiem działania Komisji Europejskiej, w tym zwłaszcza z założeniami i celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Stosowanie mocznika z inhibitorem ureazy albo mocznika z powłoką biodegradowalną realizuje również wymagania określone w przepisach unijnej dyrektywy w sprawie redukcji emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych oraz wspiera realizację dyrektywy azotanowej.

Źródło: https://agronews.com.pl/ 

Oprac. Rafał Karpiński 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter