Paszportyzacja polskiej żywności, czyli żywność bez tajemnic

Paszportyzacja polskiej żywności to jedno ze strategicznych działań mających na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Już wkrótce rusza pilotaż w odniesieniu do rynków: ziemniaków, wołowiny i wieprzowiny.

Prace nad koncepcją Projektu „Paszportyzacja polskiej żywności” - którego celem jest budowa cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie informacji we wszystkich ogniwach i etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu” - został zainicjowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (agencja wykonawcza polityki rolnej państwa prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Intencją budowy tego systemu jest zwiększenie pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju branży rolno-spożywczej poprzez umocnienie wizerunku polskich marek w kraju i na arenie międzynarodowej.

W tym celu zorganizowano wideokonferencję z przedstawicielami producentów rolnych, ekspertów od marketingu, dostawców technologii, a także przedstawicielami administracji, z kraju i zagranicy. Podczas spotkania prezentowano koncepcje i możliwość stworzenia lub wykorzystania już istniejących rozwiązań do realizacji wyzwania, jakim jest paszportyzacja żywności. Kolejny krok to pięcioetapowe warsztaty przy wykorzystaniu metody Design Sprint, dedykowane konkretnym grupom interesariuszy, z których dwa już się odbyły. 

Zastosowanie systemu paszportyzacji wyeliminuje także przypadki fałszowania żywności, co zmniejszy konieczność wycofywania partii towarów z łańcucha dostaw i w konsekwencji jej utylizacji.

Jak podkreślił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda: – Projekt paszportyzacji polskiej żywności wpisuje się w międzynarodowe trendy, w ogólnoświatowe trendy. Chcemy, aby konsument miał zapewnioną wiarygodną informację o żywności na każdym etapie produkcji. Aby doskonale zdawał sobie sprawę z tego skąd pochodzi żywność, jakim procesom przetwórczym została poddana, a także, gdzie była składowana i w końcu jak trafiła na półkę sklepową

Interesariuszami tego przedsięwzięcia są uczestnicy łańcucha dostaw żywności, w tym zrzeszenia i związki sektora rolno-spożywczego, jednostki naukowo-badawcze, a także instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa i jakości żywności, tj.: Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego. 

Budowa systemu jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów w odniesieniu do dostępu do informacji o produktach żywnościowych. Wykorzystanie systemów śledzenia oraz identyfikowania produktów staje się koniecznością, gwarantującą polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu utrzymanie pozycji liczącego się na świecie dostawcy żywności. Do głównych przyczyn zapotrzebowania na wdrożenie systemu monitorującego śledzenie informacji o produktach żywnościowych w Polsce zaliczyć można:

    • rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym, w tym pochodzenie, przetwarzanie i drodze od producenta do konsumenta,
    • spadające zaufanie do finalnego produktu żywnościowego,

  • malejącą przejrzystość w łańcuchach dostaw żywności,
  • rosnącą liczbę podmiotów zaangażowanych w łańcuchy dostaw,
  • pojawiające się przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności,
  • wysokie koszty i nieskuteczność systemów opartych na papierowych zapisach i tradycyjnych rozwiązaniach IT,
  • wysoką podatność na błędy, oszustwa i korupcję,
  • wielość konkurencyjnych organizacji wydających certyfikaty i związane z tym ryzyko nadużyć. 

Wzajemna współpraca przy budowie systemu przyniesie korzyści całemu sektorowi rolno-spożywczemu w naszym kraju, a również służbom i inspekcjom odpowiedzialnym za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności.

Resumując, realizacja projektu zapewni większą wiarygodność, przejrzystość i pewność informacji o produktach rolno-spożywczych, a także ograniczy koszty związane z zarządzaniem incydentami, w przypadku konieczności wycofania z rynku zakwestionowanych produktów. Ponadto, zoptymalizowane zostanie zaangażowanie poszczególnych instytucji do zadań i procesów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności.

Oprac. Aleksandra Szymańska na podstawie: „Paszportyzacja polskiej żywności”, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/paszportyzacja-polskiej-zywnosci

Inne źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter