Skarby w zbiorach CBR

12 lutego obchodziliśmy święto upamiętniające Charlesa Darwina (12 lutego 1809 Shrewsbury, Wielka Brytania - 19 kwietnia 1882 Downe, Wielka Brytania) wielkiego przyrodnika oraz popularyzujące stworzoną przez niego teorię naukową dotyczącą ewolucji na drodze doboru naturalnego, która przyczyniła się do zmian nie tylko w biologii i medycynie, ale również w naukach o społeczeństwie, w moralności, polityce. Dlatego organizowane w wielu krajach obchody Dnia Darwina mają na celu ukazanie znaczenia nauk ścisłych i przyrodniczych dla różnych dziedzin życia codziennego. Przedstawienie informacji o życiu i dokonaniach Charlesa Darwina jest również doskonałą okazją do dyskusji na temat miejsca i roli naukowca w społeczeństwie.

Wśród wielu publikacji Karola Darwina ze zbiorów Biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi na szczególną uwagę zasługuje przetłumaczone przez Józefa Nusbauma dzieło:

Zmienność zwierząt i roślin w stanie kultury. T. 1 i 2, Warszawa : Wydaw. „Przeglądu Tygodniowego”, 1888-1889. 

 

Fragment słowa wstępnego od autora: Nie mam zamiaru w dziele niniejszym opisywać tych wszystkich ras zwierząt, jakie człowiek hoduje, oraz roślin, które uprawia. Nawet gdybym posiadał niezbędną wiedzę, tak olbrzymie przedsięwzięcie byłoby tu zbytecznem. Zamierzam tylko przy każdym gatunku podać te fakty, o ile mogłem je zebrać i zaobserwować, które wyjaśniają wielkość i naturę przemian, jakim uległy rośliny i zwierzęta od czasu, gdy dostały się pod panowanie człowieka…

 

Dzieło Karola Darwina z pewnością zalicza się do grupy książek, które na zawsze zapisały się w historii światowej nauki. Zostało podzielone na osiem rozdziałów  traktujących o zwierzętach:

 • Psy domowe i koty
 • Konie i osły
 • Świnia – wół – owce koza
 • Króliki domowe
 • Gołębie domowe
 • Gołębie
 • Kury
 • Kaczki – indyk – kanarek – pszczoła …

 

 

… oraz trzy rozdziały traktujące o roślinach tj. 

 • Rośliny uprawne: zboża i jarzyny
 • Rośliny: owoce – drzewa ozdobne – kwiaty
 • O zboczeniach w pąkach i o pewnych nienormalnych sposobach reprodukcyi i zmienności.

 

Zapraszamy do naszego Katalogu: http://gamma.cbr.edu.pl/F/?local_base=CAL01 oraz na stronę Rolniczej Biblioteki Cyfrowej: http://mars.cbr.edu.pl:8080/dlibra na której znajdą Państwo inne dzieła Karola Darwina i nie tylko.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter