Aktualności

COVID 19 a zatrudnienie pracownika sezonowego w rolnictwie

Zbliża się okres intensywnych prac polowych. W tym czasie przy zbiorach owoców lub warzyw, dużą rolę odgrywają pracownicy sezonowi. Ze względu na pandemię COVID-19 zatrudnienie pracownika sezonowego w rolnictwie powinno być zgodne z wytycznymi GIS i MRiRW.

Zatrudniając pracowników sezonowych producenci rolni powinni zapewnić im dostęp do środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek ochronnych i środków do dezynfekcji) i systematycznie wietrzyć pomieszczenia, w których się znajdują. Ponadto, gospodarstwo powinno dysponować termometrem, którym wyznaczona osoba będzie wykonywać pomiar temperatury, optymalnie przed rozpoczęciem pracy.

MRiRW i GIS zaleca, aby wyłączyć z użytkowania pomieszczenia, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi jak np. stołówki czy sale telewizyjne. Właściciel gospodarstwa zobowiązany jest zapewnić pracownikom możliwość kontaktu z lekarzem poprzez teleporadę medyczną.

Zatrudnienie pracownika sezonowego w rolnictwie wiąże się z odbyciem przez niego, 10-dniowej obowiązkowej kwarantanny na terenie gospodarstwa. W jej trakcie pracownik sezonowy może świadczyć pracę, ale obowiązuje go całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa oraz ograniczenie kontaktu z innymi osobami do niezbędnego minimum.

Z kwarantanny zwolnione są osoby, które posiadają zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE, albo wykonały test diagnostyczny na SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 48 godzin i mają wynik negatywny.

Natomiast w odniesieniu do osób przybywających z krajów spoza strefy Schengen zwolnienie z kwarantanny następuje w przypadku wykonania testu na COVID-19, po przyjeździe do Polski, w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Za złamanie kwarantanny grozi kara pieniężna w wysokości do 30 tys. zł. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych GIS i MRiRW

Źródło: agrofakt.pl 

Projektowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody - będzie więcej rekompensat?

Poselski projekt ustawy może pomóc rolnikom ubiegać się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez ptaki chronione i inne zwierzęta. Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje rozszerzenie listy gatunków o czaplę, bobra, muflona oraz wydrę.

W projekcie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody podkreślono, że szkody na polach powodują zwykle stada liczące nawet kilkaset osobników. Efektem jest konieczność dokonania nowych zasiewów i dodatkowej pracy. Mając na uwadze, ciężką pracę rolników, którzy utrzymują bezpieczeństwo żywnościowe w kraju, zasadne jest w prowadzenie regulacji, umożliwiającej wypłaty rekompensaty za szkody powodowane przez ptactwo prawnie chronione, tak aby rolnik nie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dziko żyjących, żerujących na jego uprawach i stawach hodowlanych – podkreślono w uzasadnieniu proponowanych zmian.

Samorząd rolniczy proponuje uwzględnić w projekcie szkody spowodowane przez ptactwo krukowate oraz ptaki drapieżne, które potrafią zaatakować pasący się drób. Dlatego w tym przypadku należy uwzględnić szkody nie tylko w uprawach, ale także wśród zwierząt hodowlanych.

Ponadto KRIR postuluje, aby wziąć pod uwagę szkody wyrządzone w stawach hodowlanych i w hodowli zwierząt przez ptaki szponiaste, a do listy gatunków zaproponowanych w projekcie ustawy dopisać także czaplę, muflona, bobra i wydrę. 

Źródło: agrofakt.pl 

Wniosek 2021.  Zmiana terminu składania!

W ramach dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rozwiązaniach w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność.  

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o zmianach w prawodawstwie jeszcze w trakcie kampanii składnia wniosków o płatności 2021. Daje to możliwość wprowadzenia ewentualnych korekt. Nowelizacja dotyczy ustalenia ostatecznego terminu zgłoszenia zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność dla rolników. Co więcej, nowelizacja zakłada, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest upoważnione do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności. Chodzi tu o np. o suszę, przymrozki, powódź czyli czynniki, które uniemożliwiają rolnikom złożenie dokumentów w ustalonych wcześniej terminach. 

Źródło: agrofakt.pl

Kobiety doradzą szefowi MRiRW

Pod koniec marca 2021 roku w życie weszło zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania Rady Kobiet w Rolnictwie. Ma to być organ doradczy przy ministrze.

W skład Rady wejdą przedstawicielki Ministerstwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednostek doradztwa rolniczego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, a także przedstawicielki ogólnopolskich i zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych, samorządu rolniczego, kół gospodyń wiejskich i  jednostek samorządu terytorialnego.

Do zadań Rady Kobiet w Rolnictwie należeć będzie między innymi: analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, identyfikowanie ich problemów oraz rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich.

Ponadto Rada ma także inicjować akcje społeczne, organizować szkolenia, debaty i konferencje oraz wspierać programy i kampanie społeczne, podnoszące świadomość w zakresie praw kobiet. Ma też rekomendować działania mające służyć promowaniu dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, m.in. w produkcji ekologicznej żywności, a także dziedzictwa i kultury wsi.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl 

Emerytury i renty rolnicze w górę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała, że od marca wzrastają emerytury i renty rolnicze. Jednocześnie Kasa będzie wypłacać także tzw. trzynastą emeryturę. Jak wzrosną świadczenia dla rolników-emerytów?

Od 1 marca 2021 roku, w wyniku waloryzacji podstawowa emerytura wynosząca 1.013 ,63 zł nie będzie niższa niż 1.250,88 zł.

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2021 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

 Z wyliczeń KRUS wynika, że od 1 marca 2021 r. wyższe emerytury i renty otrzyma łącznie ponad 1 mln rolników. Od tego czasu rodzicielskie świadczenia uzupełniające zostały podniesione do kwoty 1.250,88 zł. 

 Jednocześnie KRUS informuje, że wraz z kwietniowym terminem wypłacania rent i emerytur rolniczych, Kasa będzie wysłać także tzw. „trzynastą emeryturę”, która przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia) tj. w wysokości najniższej emerytury czyli 1.250,88 zł brutto.

Jednak na konto wpłynie mniejsza kwota, gdyż zostanie z niej potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. 

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów 

Od 15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania "tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Grupa może uzyskać wsparcie do 100 tys. euro rocznie - poinformowała ARiMR. 

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Ubiegający się o dofinansowanie muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od tej daty beneficjent ma obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc. w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku, pięcioletniego okresu. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r. 

Źródło: farmer.pl

Lato w drugiej połowie maja, wcześniej deszcz

W drugiej i trzeciej dekadzie maja, w niektórych częściach Polski, będzie już lato. Termometry na Pomorzu Gdańskim czy Warmii i Mazurach mogą pokazać nawet 25 st. C. jak wynika z prognoz długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego, które jest jednostką IMGW.

Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego prof. Mariusz Figurski w wypowiedzi dla TVP Info mówił, że temperatury na poziomie 25 stopni Celsjusza (powyżej 30-letniej normy) wystąpią na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie w drugiej i trzeciej dekadzie maja.

Jak dodał dyrektor CMM IMGW, zanim nadejdzie ten ciepły maj, trzeba się spodziewać zimniejszego początku tego miesiąca. „Pierwsza dekada będzie dużo chłodniejsza - zastrzegł. Będzie wtedy też bardziej dżdżysto”.

„Jeżeli chodzi o opady, to będą w normie 30-letniej. Powyżej normy, czyli większych opadów deszczu synoptycy spodziewają się w województwach środkowej Polski: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, a także na Lubelszczyźnie” - powiedział. 

Źródło: farmer.pl 

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi wraca do komisji

Ustawa o sprzedaży państwowej ziemi wraca do Komisji Rolnictwa w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej na posiedzeniu Senatu. Dotyczy ona wyłączenia z tych restrykcji działek do 5 ha.

Poprawka dotyczy możliwości sprzedaży państwowej ziemi do 5 ha, a obecnie to 2 ha. W uzasadnieniu podano, że chodzi o ewentualny zakup ziemi przez rolników na powiększanie gospodarstw.

Znowelizowana przez Sejm ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br. Przedłuża ona zakaz sprzedaży państwowej ziemi o pięć lat, do 30 kwietnia 2026 r. Ponadto, m.in. wstrzymuje sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Obecnie podstawową formą gospodarowania państwową ziemią jest dzierżawa. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się ponad 1,3 mln ha, z czego 1 mln ha jest oddanych w dzierżawę.  

Źródło: farmer.pl

Trwa nabór wniosków o wsparcie z powodu klęsk żywiołowych i ASF

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. 

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.  A także rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Szkody musiały powstać w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających. Wsparcie przysługuje, gdy straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wyniosły co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech poprzednich lat. Wysokość poniesionych strat określa komisja powołana przez wojewodę.

W przypadku wstąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu rolnika.

Wsparcie dla rolnika z powodu strat klęskowych w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł, ale nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór rozpoczął się 11 marca br. i potrwa do końca grudnia 2021 r.

Źródło: farmer.pl 

Ceny zbóż znacząco wyższe niż rok temu

Pszenica na paryskiej giełdzie Matif została wyceniona na 217 euro, dając impuls do podwyżek w skupach.  Na razie handel przebiega leniwie ze względu na  trwające prace polowe. Jednak rolnicy alarmują, że w tym roku konsumenci mogą się zderzyć z dużo wyższymi cenami produktów spożywczych. 

Z zebranych danych udostępnionych przez rządowy Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w dniach 29.03-04.04.2021r. pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 952 zł/t czyli o 0,2 proc. drożej niż tydzień wcześniejJednocześnie cena tego zboża była o 21 proc. wyższa niż przed rokiem.  Za pszenicę paszową w skupie płacono średnio 996 zł/t względem 972 zł z poprzedniego tygodnia.

Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 847 zł/t wobec 839 zł/w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 1 proc. wyższa niż przed tygodniem i 5 proc. wyższa niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 27 proc. wyższa przed rokiem. Jęczmień browarniany podrożał w skali tygodnia 5,6 proc.  Za tonę w skupie otrzymać można było 893 zł/t wobec 845 zł/t z tygodnia wcześniej.

Średnia cena owsa paszowego wyniosła 641 zł/t i była niższa o 0,7 proc. w porównaniu do zeszłego raportu. Owies konsumpcyjny kontynuował spadek cen sprzed tygodnia. W skupie za tonę surowca otrzymać było można 654 zł/t.

Konsekwentnie drożeje pszenżyto. Jego cena wynosiła 842 zł/t, o około 1 zł drożej niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. więcej niż przed miesiącem. Ziarno to zdrożało o 33 proc. w stosunku do porównywalnego okresu 2020 roku.

Staniało tylko żyto. Za konsumpcyjne średnio w kraju płacono 715 zł/t. czyli o 0,5 proc. mniej niż w minionym raporcie.  Jednak cena ta była o 4 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 31,5 proc. wyższa niż przed rokiem.   Żyto paszowe staniało o 5 złotych na tonie. W skupie średnio można było uzyskać około 720 zł, 

Źródło: agroprofil.pl

Zielone Agro Show 2021 odwołane

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych ze względu na dbałość o zdrowie wystawców i zwiedzających w dobie epidemii COVID-19 oraz z powodu panujących obostrzeń podjął decyzję o odwołaniu wystawy ZIELONE AGRO SHOW 2021, która miała odbyć się w terminie 22-23 maja br.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, iż trwająca epidemia już niebawem się zakończy, a  kolejne targi rolnicze będzie można organizować już bez żadnych problemów.

Źródło: agroprofil.pl 

Opracowanie: Rafał Karpiński 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter