Wpływ COVID-19 na sektor rolny

Unijna organizacja Copa-Cogeca w pierwszej połowie czerwca br. opublikowała notatkę na temat wpływu epidemii COVID-19 na sektor rolny, leśny i rybołówstwa. Wynika z niej, że ze względu na postępy w kampanii szczepień w Unii Europejskiej pojawiają się pozytywne sygnały gospodarcze, choć sytuacja pozostaje nadal niepewna. 

Z treści notatki, która powstała na podstawie danych uzyskanych od krajowych organizacji członkowskich. wynika, że sektor rolny zmaga się, mimo wszystko, z licznymi wyzwaniami, związanymi m.in. ze wzrostem kosztów produkcji (np. nawozów, paszy i paliwa), a także dostępnością środków produkcji, rozwojem sytuacji handlowej i skutkami kiepskiej pogody. Mimo że sytuacja transportu produktów rolno-spożywczych się poprawiła, wciąż występują poważne trudności związane z procedurami celnymi w przypadku handlu z krajami trzecimi (np. brexit) i wyższymi kosztami.

Według badania "Wstępne skutki pandemii Covid-19 dla europejskiego rolnictwa" podczas pandemii łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych w Unii wykazał się wysoką odpornością. Unijne rolnictwo poradziło sobie z niedoborem "wywołanym przez ograniczenia przemieszczania się (1 mln pracowników sezonowych w rolnictwie); opóźnieniami w dostawach żywności, surowców i innych środków produkcji rolnej, a także spowolnieniem produkcji żywności ze względu na ogniska wirusa w zakładach przetwórczych". Wartość produkcji rolnej spadła jedynie o 1,4 proc. w 2020 r. w stosunku do roku 2019, a w porównaniu do średniej z lat 2015-2019 wzrosła o 2,9 proc. Mimo to sektory zależne od gastronomii (np. wołowina, cielęcina, wino) borykają się z poważnymi trudnościami. Podobnie jak sektory roślin ozdobnych, kwiatów i cukru, które poniosły duże straty finansowe. Dochody rolników zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o 7,9%, tj. 7,1 mld euro.

Analiza sektorowa:

  • W ostatnich miesiącach nastąpił znaczny spadek popytu na ziemniaki. Obecnie ceny rynkowe nie przekraczają kosztów produkcji, a plantatorzy muszą poradzić sobie z nadwyżką produkcji.
  • W ostatnich miesiącach na rynku zbóż zaobserwowano ekstremalne wahania cenowe.
  • Konsumpcja cukru w branży spożywczej w UE spadła o 0,5 mln ton (-3%) w 2019/20 w stosunku do 2018/19. W 2020/21 zużycie cukru w unijnej branży spożywczej może zwiększyć się o 100 000 ton. Z szacunków wynika, że produkcja cukru w UE-27 wyniesie 14,5 mln ton (-11% z roku na rok).
  • Produkcja wieprzowiny jest stabilna, lecz zwraca uwagę na niską opłacalność produkcji.
  • Produkcja drobiu i sektor mleczarski są stabilne.
  • Produkcja mięsa wołowego skurczyła się ogółem o 9,7% w stosunku do roku 2019.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Fot. Domena publiczna pixabay.pl

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter