Polski Ład dla rolnictwa

Rozwiązania Polskiego Ładu (rządowego programu reform) dla rolnictwa to m.in. możliwość sprzedaży produktów rolnych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) nie tylko w miejscu zamieszkania rolnika, ale i na terenie całej Polski, powiększenie kwoty wolnej od podatku z takiej sprzedaży do 100 tys. zł, a także zmiany w systemie ubezpieczeń działalności rolniczej.

Polski Ład to rządowy program reform, który ma na celu odbudowanie gospodarki i przezwyciężenie skutków wywołanych przez pandemię COVID-19. Jeden z elementów Polskiego Ładu nosi nazwę ,,Polska – nasza ziemia”, a odnosi się zarówno do rolników, jak i polskiego rolnictwa.

Najważniejsze elementy, które w ramach rządowego programu Polski Ład będą służyły wspieraniu rolnictwa i rozwojowi obszarów wiejskich przedstawił minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas debaty „Polski Ład. Od pola do stołu”, która odbyła się 14 czerwca 2021 r. w Balicach. Główne założenia Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich to:

 • Wyższe dopłaty do paliwa dla rolników
 • Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego
 • Ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych
 • Więcej środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
 • Kodeks rolny
 • E-okienko dla rolnika
 • Centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi
 • Cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”
 • Satelitarny system monitoringu upraw rolniczych.

Zgodnie z zapowiedzią ministra rolnictwa, w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla rolnictwa wynegocjowano 10 mld zł. Poza dotychczasowymi instrumentami Unii Europejskiej wspierającymi rozwój polskiej wsi tj. WPR i polityka spójności, będą to dodatkowe środki, które trafią na naszą wieś.

Jednym z najważniejszym punktów Polskiego Ładu – jak podkreślił minister Grzegorz Puda - jest przygotowywana ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych, której celem jest przywrócenie godności rolnika oraz rodzinnym gospodarstwom, oraz wsparcie małych i średnich gospodarstw. Korzyści jakie płyną z ustawy to m.in.  podatkowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, związane z dziedziczeniem, dotyczące wsparcia klęskowego, dotyczące gwarancji wypłaty wynagrodzenia za płody rolne. Ustawa będzie dotyczyła wszystkich rolników ze wszystkich grup.

Kolejny istotny element planowanych zmian to cyfryzacja, która będzie dotyczyła m.in. stworzenia jednego miejsca do składania przez rolników e-wniosków tj. e-okienko. W planach jest również opracowanie:

 • Cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, który umożliwi mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw.
 • Nowego narzędzia informatycznego umożliwiającego przegląd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 • Satelitarnego systemu monitoringu upraw rolniczych. 

Podczas debaty w Balicach przedstawiono także plany dotyczące  zmiany podejścia do przejścia na emeryturę rolniczą. Poza tym minister rolnictwa Grzegorza Pudy poinformował, że trwają prace nad zwiększeniem stawki dopłaty do paliwa rolniczego. Zostaną  przeprowadzone prace legislacyjne w zakresie podwyższenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, tak aby projektowane zmiany stawek weszły w życie już od stycznia 2022 r.

Jeśli chodzi o terminy wprowadzenia zapowiedzianych zmian to prawdopodobnie nastąpią one w ramach 100 dni Polskiego Ładu.  W sierpniu minister rolnictwa goszcząc w jednej ze stacji TVP powiedział: "Chcemy te ułatwienia jak najszybciej wprowadzić. Wiele innych zmian, dotyczących ubezpieczeń, rozwiązań w zakresie paliwa, ustawy o rolniczym handlu detalicznym i ustawa o paliwach już są procedowane i w ramach 100 dni Polskiego Ładu zostaną przyjęte". 

Aleksandra Szymańska

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter