Ochrona roślin

Wyczyniec wschodzi wcześnie / Wojciech Konieczny

(Farmer, 2021 nr 8, s. 58) – Ochrona roślin

Ekspansja wyczyńca, często spowodowana jest uproszczeniem w uprawie roli, monokulturą, płodozmianem z dużym udziałem zbóż, a także wczesnym wysiewem roślin ozimych. Zazwyczaj wschodzi jesienią przed rośliną uprawną, zmniejszając jej szanse na przetrwanie. Wyczyniec szybko uodparnia się na środki ochrony roślin, przez co jest chwastem bardzo trudnym do wyeliminowania. Zachwaszcza wszystkie rośliny, ale szczególnie dobrze się czuje wśród roślin zbożowych, zwłaszcza ozimych. Straty w uprawie dochodzą nawet do 70 proc., wystarczy tylko 12 roślin na m2, aby obniżyć plony o 5 proc.

Wyczyniec jest rośliną roczną ozimą lub jarą, dobrze krzewiącą się, wyrasta do  80 cm. Jedna roślina może wydać od 100 do 400 ziarniaków, które szybko dojrzewają i łatwo obsypują się z łodygi. W glebie zachowują zdolność kiełkowania przez wiele lat i to nawet z głębokości 8 cm. Roślina preferuje gleby ciężkie, gliniaste i zwięzłe, umiarkowanie wilgotne. Zachwaszcza zarówno rośliny jare, jak i ozime. Występuje w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego i roślin strączkowych. Dużym zagrożeniem jest w Europie Zachodniej, w Polsce stanowi problem lokalny.

Wyczyńca zwalcza się uwzględniając zarówno zabiegi agrotechniczne, jak i  środki ochrony roślin, które mogą być  stosowane zarówno jesienią jak i wiosna. Powinny one zawierać następujące substancje czynne: flufenacet, prosulfokarb, diflufenikan, pendimetalina, fenoksaprop-P etylowy, pinoksaden, piroksulam, mezosulfaron metylowy, chlorotularon.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Rolniczy świat

Co raz mniej gospodarstw rolnych w Polsce  - wstępne dane PSR 2020 / Jolanta Wesołowska

(Pomorskie Wieści Rolnicze 2021 nr 7-8, s.6-7) – Rolniczy świat

Według wstępnych danych Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w ubiegłym roku, w Polsce funkcjonuje 1,3 mln. gospodarstw rolnych. Liczba ta jest o 13 proc. niższa niż w trakcie spisu z roku 2010. Wzrosła natomiast ich średnia powierzchnia z 9,8 ha na 11,1 ha, co daje wzrost średnio o 13 proc. Zwiększanie powierzchni odnotowano na przestrzeni ostatnich 4 lat. Liczba gospodarstw o powierzchni do 15 ha spadła o 16 proc., a tych powyżej 15 ha wzrosła o 6 proc. Dalej dominują gospodarstwa do 5 ha, ale aż o 16 proc. wzrósł udział gospodarstw większych.

Powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się aż o 200 tys. ha, pomimo nieznacznego zwiększenia udziału powierzchni zasiewów oraz trwałych użytków zielonych. W strukturze zasiewów dominującą uprawą pozostają zboża ogółem, zmniejszyła się uprawa ziemniaków. Jeśli chodzi o uprawę rzepiku, rzepaku oraz warzyw gruntowych to nie uległy one zmianie.

 O 10 proc. wzrosło pogłowie bydła, niestety o 26 proc. zmniejszyła się hodowla żywca wieprzowego. Wraz ze wzrostem pogłowia, wzrosła o 10 proc. również obsada na 100 ha UR, która teraz wynosi 43 szt. bydła. Jeśli chodzi o świnie ze 103 szt. obsada zmalała do 77, co daje nam 25 proc. spadku. Niewielki, bo jedynie 2 proc. wzrost odnotowano w stosowaniu maszyn rolniczych. Przybyło kombajnów zbożowych (10 proc.), a ubyło opryskiwaczy  do stosowania środków ochrony roślin  (5 proc). Kompletne dane dotyczące PSR będą udostępniane przez GUS w okresie od czerwca 2021 do grudnia 2022 roku.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Wysłali nasiona pszenżyta w  kosmos

(Farmer 2021 nr 8 , s. 39) - Rolniczy świat 

W czerwcu tego roku z płyty lotniska w Sierakowie, został wysłany balon atmosferyczny (Politechnika Warszawska) na wysokość 30 tys. m. n.p.m. Firmy rolnicze sprawdzały jak ekstremalne  warunki mogą wpłynąć  na jakość zaprawionych nasion. Głównym celem  misji było zbadanie jakie zjawiska zachodzą w chmurach zmieniających nasz klimat. Przy okazji wzniesiono również ziarno pokryte polimerem (Aegilops) oraz kwalifikowany materiał siewny odmiany pszenżyta ozimego. Próbki zostaną zaprawione, przebadane oraz  wysiane w celu zbadania wpływu bardzo niskich temperatur, ciśnienia oraz zachowania polimeru, który pokrywał ziarna.  

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Uprawa roślin

Znaczenie nowych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego

(Wiadomości Rolnicze 2021 nr 7-8) 

Warto siać materiał kwalifikowany, pomimo wysokich cen, bowiem można skorzystać na dopłatach oraz na wzroście plonu nawet o 15 proc.  Powszechnie wiadomo, że odpowiednio dobrana odmiana zwiększa szanse na wysokie plony. Wybranie tej właściwej spośród szeregu nowych wyhodowanych i ulepszonych, nie jest sprawą łatwą. Potencjał danej odmiany nie uwidacznia się bowiem bezwarunkowo w warunkach produkcyjnych. Na plon determinowany składają się 3 czynniki: odmiana, środowisko oraz agrotechnika.

Aby cały potencjał genetyczny danej odmiany ujawnił się, należy ograniczyć negatywny wpływ środowiska poprzez optymalizację uprawy. W Polsce wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego utrzymuje się na poziome 17 proc., przy 50 proc. średniej dla krajów UE.

Rzadka wymiana materiału siewnego prowadzi w kolejnych latach upraw do jego degeneracji, a tym samym do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian. Zatem zakup certyfikowanego materiału siewnego jest podstawowym i niezastąpionym środkiem produkcji, wprowadzającym do gospodarstwa postęp biologiczny i technologiczny. Producenci rolni mogą się również ubiegać o dopłatę z tego tytułu w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2020 r. 

(Biuletyn Informacyjny MRiRW 2021 nr 7-8/2021, s. 21-23)

Po raz pierwszy od lat zanotowano wyraźny wzrost w liczbie producentów ekologicznych, na koniec roku 2020 było ich bowiem 20,3 tys. Najliczniejszą grupę stanowią producenci rolni, gdzie zauważono nieznaczny wzrost. Wzrosła liczba producentów  prowadzających działalność w zakresie przygotowywania, wprowadzania na rynek oraz importu produktów ekologicznych z krajów trzecich. Od dłuższego już czasu utrzymuje się tendencja wzrostowa wśród producentów zajmujących się konserwowaniem lub przetwarzaniem produktów rolnictwa ekologicznego. Największą działalność w tym zakresie (44 proc.) zanotowano  w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim. Tam też znajduje się najwięcej gospodarstw ekologicznych. Z kolei największa liczba producentów rolnych jest w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, lubelskimi oraz małopolskim. Nieznacznie, bo o 0,33 proc. zwiększyła się ogólna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych.   

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Środowisko naturalne

Trzmiel to nie bąk / Krzysztof Labok

(Poradnik Gospodarski 2021. nr 7/8, s. 38-39)

Strategia Bioróżnorodności 2030 zawiera wiele nowych instrumentów mających na celu odbudowę bądź zachowanie istniejących ekosystemów oraz zwiększenie obszarów działań ekologicznych. O ile pszczoła miodna odnosi znaczne sukcesy w tym zakresie, nie należy też zapomnieć o trzmielach, które są bardzo efektywne w procesie zapylania roślin dzikorosnących i uprawnych.

Na całym świecie żyje 300 gatunków tych owadów, w Polsce zaobserwowano ich 29. Trzmiele tworzą społeczeństwa, które mogą osiągać nawet do 1000 osobników, w naszych krajowych warunkach żyją w grupach liczących 100-150 osobników. Rodzina trzmiela ma  jednoroczny cykl życiowy. Wiosną budzą się zapłodnione samiczki, które po założeniu gniazda i zbudowaniu woskowych komórek, składają jaja, z których czasem wylegają się pierwsze robotnice. Od połowy lata wykluwają się pierwsze samice, oraz pojawiają się samce, które po unasiennieniu młodych samic nie wracają już do gniazda. Na jesieni rodzina trzmiela rozpada się. Giną robotnice i stare samiczki, a młode szukają dogodnych miejsc do przezimowania.

Trzmiele odgrywają dużą role w zapylaniu roślin motylkowych: lucerny siewnej oraz koniczyny czerwonej. Wśród innych pszczołowatych to właśnie one mają największy udział w tym procesie. Ta wysoka skuteczność spowodowana jest: długością języczka, masą ciała oraz znacznie wydłużonym czasem pracy, a także odpornością na warunki zewnętrzne.

Z powodu wysokiej skuteczności tych owadów podjęto działania w kierunku ich hodowli i rozmnażania w warunkach kontrolowanych. Masowo wykorzystuje się je np. w zapylaniu upraw szklarniowych pomidorów.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Zadrzewienia śródpolne / Mariusz Ostański

(Przyroda Polska 2021 nr 7, s.18-19) – Środowisko naturalne

Remizy śródpolne to dawne zbiorowiska drzew i krzewów rosnące w otoczeniu pół i łąk. Jeszcze w XIX i XX wieku były specjalnie nasadzane w celu wzbogacenia przyrody. W tej chwili zadrzewienia znikają z pól z powodu przemysłowej produkcji żywności oraz tworzenia wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych. A szkoda, bowiem mają one niebagatelne znaczenie chociażby dla zwierząt łownych. Ponadto, dzięki odpowiednio dobranym gatunkom drzew chronią przed silnymi wiatrami, utratą wilgoci, a nawet erozją gleby. Są siedliskim dla licznych zwierząt, w tym pożytecznych takich jak: owady zapylające, tępiące szkodniki pajęczaki, roztocza czy ślimaki, jak również ptaków, płazów i gadów. Zadrzewienia nie tylko urozmaicają krajobraz, ale są też są korytarzami ekologicznymi dla zwierząt, ale przede wszystkim zwiększają bioróżnorodność. 

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Żywność

Borówka amerykańska/ Małgorzata Bilecka

(Kurier Rolniczy 2021 nr 7-8, s. 28)

Owoce te zyskały dużą popularność w XX wieku, ze względu na swoje właściwości prozdrowotne. Są źródłem przeciwutleniaczy, zawierają kwas foliowy oraz elagowy, wykazują właściwości antynowotworowe. Duża zawartość fitoestrogenu, przyczynia się do blokowania enzymów odpowiedzialnych za niektóre nowotwory piersi.

Borówki poprawiają również ostrość widzenia, wspomagają leczenie zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej oka. Ekstrakt z tych owoców wpływa również na mikrokrążenie w oku i ukrwienie tęczówki. Według badań, owoce te zapobiegają marskości wątroby hamując replikację wirusa zapalenia wątroby typu C, a dzięki fitosterolom obniżają poziom złego cholesterolu. Ponadto, mogą wpływać na regulację ciśnienia tętniczego.

Borówka w swoim składzie ma dużą dawkę mikroelementów, takich jak witaminy A, C i E o silnym działaniu przeciwutleniającym. Dodatkowo wspomaga trawienie oraz ma niski indeks glikemiczny, więc można ją spożywać będąc na diecie. Te niebieskie owoce wykazują działanie uspokajające oraz przeciwbólowe.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Programy, projekty, dopłaty

Mój prąd – nabór wniosków / Tomasz Bagiński

(Wiadomości Rolnicze 2021 nr 7-8,  s. 14)

Od 1 lipca br. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, w programie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Inicjatywa skierowana jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Aby móc skorzystać z programu trzeba spełnić następujące warunki: instalacja musi już być wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej o mocy 2-10 kW z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, wydatki zostały poniesione od 1 lutego 2020 roku, a jej  instalacja nie została zakończona przed tą datą. Ponadto, inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji.

Wsparcie zakłada pokrycie do 50 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Pozostałe wydatki poniesione z tego tytułu można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).  Wnioski można składać w wersji elektronicznej, poprzez profil zaufany lub e-dowód, na portalu: mojprad.gov.pl.

 Oprac. Martyna Niewiadomska

 

Rolnik testuje projekt eDWIN. „Efekty są bardzo widoczne” / Norbert Kowalski

(Poradnik Gospodarski 2021 nr 7/8, s. 30-31)

Ogólnopolski projekt eDWIN (Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin), którego pomysłodawcą jest WODR w Poznaniu pozwala na stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin. Skorzystają z niego rolnicy, samorządy i instytucje naukowe.

Aktualnie trwają testy aplikacji, która pojawi się w połowie 2022 roku. Dzięki niej użytkownicy będą mogli otrzymywać powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu i zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. Zyskają też możliwość sprawdzenia tego, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy. Jako podkreśla WODR, to jedynie kilka z wymienionych korzyści nowego projektu. 

Po zakończeniu projektu, w czerwcu przyszłego roku, dostępne będą nowe e-usługi: „Wirtualne Gospodarstwo”, „Śledzenie pochodzenia produktu”, „Raportowanie Zagrożeń” oraz „Udostępnianie danych meteorologicznych”. eDWIN jest  pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter