Siew i święto Matki Boskiej Siewnej w kalendarzu rolnika

Idzie Matka Boska Siewna
po jesiennej roli,
wsiewa ziarno w ziemię czarną
w złotej aureoli.
Rzuca swe płomienne blaski
na pola i sioła,
Miłosierna, pełna łaski
patrzy dookoła...

Józef Skóra

8 września w kalendarzu świąt kościelnych widnieje święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji dzień ten został nazwany świętem Matki Boskiej Siewnej, ponieważ przypada on w okresie siewów jesiennych, ale także ze względu na symbolikę. Tak jak gospodarze sieją swoje ziarna, które potem wydają plon, tak Matka Boska wyda na świat owoc Bożego Miłosierdzia – Chrystusa.

Ziarno zawsze miało w tradycji ludowej ogromne znaczenie. Zarówno praktyczne – to z niego była potem mąka i chleb, który zapewniał przetrwanie, jak i symboliczne. Lud zawsze charakteryzował się duża religijnością i duchowością i wielu rzeczom lub elementom przyrody przypisywał szersze znaczenie. Ziarno pełniło więc funkcję ochronną i wróżebną. Było nie tylko częścią roślin, ale symbolem nadziei i owocnej przyszłości. Oznaczało nowe życie – ludzkie czy roślinne, ale również duchowe, wieczne. Wszelkie czynności związane z ziarnem czyli siew, orka czy zbieranie plonów także miały dwa wymiary – ten zwykły, przyziemny i głębszy. W religii zbawienie, odrodzenie i to nowe życie symbolizował Jezus. W wielu świętach zatem przeplatał się ten wątek zwykły z sakralnym. Nie inaczej było w przypadku Matki Boskiej Siewnej.

Z dniem tym powiązanych było wiele zwyczajów i wierzeń. Był to moment, kiedy kończył się jeden cykl w uprawach i zaczynał kolejny. Zaczynano jesienną orkę i zaraz potem siew zbóż ozimych.  8 września był symboliczną granicą i czasem przygotowania do tego siewu. Wierzono, że w swoje urodziny Maryja przechodzi przez pola i błogosławi je, gwarantując plony i dobrobyt. Tego dnia rolnicy przynosili ziarno do kościoła, aby je poświęcić przed wysianiem. Do porcji przeznaczonej do siewu dodawano ziarno wyłuskane z kłosów święconych w bukietach w święto Matki Boskiej Zielnej, ziele poświęcone w oktawę Bożego Ciała, ziarno z wieńców dożynkowych oraz bazie z palm wielkanocnych. Czasem ziarno kropiono wodą święconą albo gospodarze mieli wodę święconą na rękach. Przy pierwszym rozrzucie ziarna pierwsze garście rzucano na krzyż i znak krzyża kreślono w powietrzu ze słowami „W imię Boże”. Wszystko to miało na celu zabezpieczenie zbóż przed szkodnikami, złymi warunkami atmosferycznymi, chorobami czy pożarem.

Święto Matki Boskiej Siewnej było bardzo ważnym momentem w kalendarzu każdego rolnika. Wierzono, że aby zebrać obfite plony nie powinno się siać przed tym świętem. Wiara ta została zachowana w wielu przysłowiach:

 • Gdy o Matce Bożej zasiano,
  To ani za późno, ani za rano.
 • Na Siewną zacznij siać żyto, będziesz miał chleb na siebie i na parobka myto. 

Ten dzień miał także duże znaczenie dla przewidywania pogody na nadchodzący okres. O tym mówią powiedzenia, które zachowały się do dziś: 

 • Panna się rodzi – jaskółka odchodzi;
 • Gdy na Siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.
 • Gdy Narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak cztery tygodnie.
 • Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada.
 • W Narodzenie Panny pluta, w zimie zedrzesz buta.
 • W Narodzenie Panny jaka pogoda, osiem tygodni takich nam poda.

8 września regulował nie tylko zasady dotyczące siewu, ale mówił także o innych pracach, które w tym okresie powinny się zacząć w każdym gospodarstwie. We wrześniu należało np. zbierać len i poddać jego łodygi moczeniu, aby włókno oddzieliło się od zdrewniałej części łodygi. O tym wspomina maksyma:

 • Na Matkę Boską Siewną zła to gospodyni, która lnu z wody nie wyczyni.

W kulturze ludowej, całe życie na wsi regulowane było według dwóch kalendarzy – tego naturalnego, związanego z pogodą i zmianami pór roku oraz z kalendarzem świąt kościelnych. Matki Boskiej Siewnej jest przykładem święta, które ma duże znaczenie zarówno w sferze duchowej jak i praktycznej – reguluje nie tylko życie religijne ale też kolejność prac w gospodarstwie.

Tekst: Magdalena Trzaska

Źródła: www.niedziela.pl

www.muzeum-radom.pl

www.teatrnn.pl 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter