Polski Ład - plan rozwoju na najbliższą dekadę

Lepsza i bardziej dofinansowana służba zdrowia, niższe podatki, wyższa płaca i zamożniejsze polskie rodziny. To właśnie istota Polskiego Ładu, która również zainteresuje rolników. Rządowy plan rozwoju pomoże polskiemu społeczeństwu wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.

Rząd przedstawił harmonogram wprowadzania zmian w życie dla 10 ważnych projektów Polskiego Ładu. Projekty mają być przygotowane w ciągu kolejnych 100 dni:

 1. Kwota wolna od podatku - obniżka podatków dla 18 mln Polaków
 2. Emerytury bez podatku do 2500 zł
 3. Zniesienie limitów dla specjalistów
 4. 7 proc. PKB na zdrowie
 5. Mieszkanie bez wkładu własnego
 6. Dom bez formalności
 7. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
 8. Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
 9. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników:
  • polscy rolnicy zyskają wyższą stawkę dopłat za paliwo rolnicze. Od 2022 r. wprowadzony zostanie wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększony będzie limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Zwiększony zostanie też limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l.

 • Realizowane są też działania na rzecz wsparcia rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD). Proponowane zmiany:
  • rolnicy, którzy prowadzą RHD będą mogli sprzedawać żywność do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki na terytorium całego kraju. Jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach ww. działalności, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terenie całego kraju, w tym w formie wysyłkowej;
  • zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom finalnym. Limity będą dotyczyć wyłącznie dostaw żywności z RHD do sklepów, stołówek, czy restauracji;
  • podwyższenie kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego z 40 tys. zł do 100 tys. zł. Dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy - z wyjątkiem produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
 • Zmiany przyczynią się do wzrostu dochodów producentów rolnych i zwiększenia możliwości rozwoju działalności RHD poprzez rozszerzenie zakresu odbiorców żywności na cały kraj.
 1. Małe Centra Nauki Kopernik 

Na realizację wszystkich projektów w ramach Polskiego Ładu zostanie przeznaczonych:

 • 72,4 mld zł rocznie - tyle wyniesie średni roczny koszt projektów (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych)
 • 651 mld zł do 2030 roku - tyle wyniesie maksymalny koszt projektów do 2030 r. (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych)

Więcej na temat Polskiego Ładu dla rolnictwa w dziale: „Rolnictwo w Unii Europejskiej i na świecie”.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter