Prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej wsi

Polski Ład to kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy, która składa się z 10 obszarów i dotyczy najważniejszych aspektów w życiu Polaków. Jednym z elementów Polskiego Ładu jest plan dla rolnictwa, czyli program zmian systemowych, które mają między innymi ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej na wsi. 

9 października 2021 r. w Przysusze odbyła się prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej wsi, z udziałem członków rządu, na której przedstawiono 7 kluczowych zmian dla tego działu gospodarki. Jedną z najważniejszych zapowiedzi jest otrzymanie dodatku dla gospodarstw o powierzchni do 50 hektarów, który pozwoli zwiększyć dopłatę do hektara tak, aby wynosiła ona więcej niż średnia unijna.

Kolejnym elementem programu ma być możliwość przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazywania gospodarstwa, jak to miało miejsce do tej pory. W myśl tej zmiany rolnik będzie mógł nadal pracować i zarabiać będąc na emeryturze. 

Zapowiedziano również wprowadzenie nowego systemu ubezpieczeń upraw dla rolników. Przede wszystkim - jak wskazano - stworzony zostanie Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty. W budżecie zagwarantowane zostały na ten cel 3 mld złotych. 

Kolejna propozycja to środki na budowę zbiornika retencyjnego bez zbędnych formalności. Oznacza to, że każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 tys. do 5 tys. mkw. otrzyma ryczałt do 15 tys. zł.

Zwiększeniu dochodów rolniczych ma służyć również udostępnienie bezpłatnej przestrzeni targowej w miastach, gdzie producenci będą mogli sprzedawać swoje produkty. Będą też ułatwienia w zakresie magazynowania wytworzonych w gospodarstwie produktów.

Szósta propozycja zakłada przeznaczenie 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym. W jej ramach mają zostać przeznaczone środki na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwarzania produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Ostatnia sprawa dotyczy skutecznej walki z ASF i odbudowy produkcji trzody chlewnej. Polski Ład dla wsi zakłada tutaj 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF na odbudowę stada. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w okresie 2021-2026.

Podczas spotkania w Przysusze zapowiedziano kolejne wsparcie dla polskiej wsi, a mianowicie przyznanie bonu edukacyjnego w wysokości 250 zł dla ucznia szkoły rolniczej. Ma on zachęcić młodych ludzi do pozostania na wsi. Poinformowano także o przygotowywanych zmianach legislacyjnych, które zabezpieczą produkcję rolną i możliwość wykonywania prac polowych w różnych porach dnia i nocy.

Polskie propozycje zaprezentowane w Polskim Ładzie dla polskiej wsi bardzo dobrze wpisują się w kierunek zmian zaproponowanych w Unii Europejskiej - podkreślił Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, uczestniczący w spotkaniu. Stwierdził jednocześnie, że realizacja wszystkich przedstawionych działań przybliża nas do głównego celu jakim jest wyrównanie poziomów życia na wsi i w mieście, aby miejsce zamieszkania nie było barierą do realizowania własnych zamierzeń i osobistej drogi rozwoju.

Większość zapowiedzianych elementów Polskiego Ładu dla rolnictwa ma wejść w życie w 2022 roku.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródła:

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter