Przegląd polskiej prasy rolniczej

Przepis na szczęście… / Zbigniew Marek

(Sad Nowoczesny 2021 nr 10, s. 6-7)

Spożycie jabłek od wielu lat znacznie się obniża, średnio na mieszkańca naszego kraju wynosi 12 kg. Spowodowane jest to głównie promowaniem odmian owoców, które nie są odmianami deserowymi, a przeznaczonymi do przetwórstwa. Doskonałym tego przykładem jest odmiana Idared. Pod względem produkcyjnym jest doskonała: wysoko plenna, o dobrym kształcie i wyglądzie owoców, wysokich zdolnościach przechowalniczych i trwałości w obrocie. Nie jest to jednak odmiana wysoko ceniona przez konsumentów, głównie ze względu na smak. Jej potencjał można za to wykorzystać w przetwórstwie. Podczas zbioru owoców pamiętać należy o różnicy pomiędzy dojrzałością zbiorczą, a konsumpcyjną. Sprzedaż niedojrzałych jabłek wpływa znacząco na rynek.

Oprac. Martyna Niewiadomska

 

Tworzenie grup producentów rolnych / Zbigniew Sokołowski  

(Wiadomości Rolnicze 2021 nr 9 s. 11)

Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór wniosków będzie uzależniony od treści przepisów przejściowych UE, środki finansowe mają pochodzić z programowania 2021-2027. Organizowane grupy muszą posiadać osobowość prawną i być zarejestrowane w KRS. Wnioski, wraz z załącznikami, należy składać do właściwego  OR ARiMR. Tworzona grupa musi prowadzić działalność gospodarczą i być stworzona przez producentów jednego produktu lub grupy produktów. Pomoc będzie przyznawana w wysokości 10 proc., 9 proc., 8 proc., 7 proc. i 6 proc. w pierwszych pięciu latach istnienia grupy i uzależniona będzie od  wysokości osiągniętej sprzedaży.

Oprac. Martyna Niewiadomska

 

Dobór odmian w uprawie kukurydzy / Eugeniusz Piątek

(Wiadomości Rolnicze 2021 nr  9, s. 13)

Powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce zbliża się już do 1,5 miliona hektarów. Tendencje wzrostowe obserwować można już od dekady. Kukurydza może byś wykorzystywana jako pasza dla zwierząt gospodarskich oraz  do produkcji biogazu. Może być też przeznaczona na zbiór ziarna, wchodzić w skład mieszanki paszowej dla drobiu i zwierząt nieprzeżuwających, oraz służyć do produkcji bioetanolu.

Rynek nasienny ma szeroką gamę odmian do zaoferowania, dlatego też Polski Związek Producentów Kukurydzy, wspólnie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, organizuje coroczne spotkania polowe, które mają na celu ocenę potencjału produkcyjnego prezentowanych odmian wysianych na polach doświadczalnych.

Oprac. Martyna Niewiadomska

 

Jak przechowywać warzywa, aby długo zachowały  świeżość? / Piotr Łapiński

(Wiadomości Rolnicze 2021 nr 9 s. 45)

Warto pamiętać, że sposób i miejsce przechowywania warzyw ma wpływ na ich smak. Należy również wziąć pod uwagę ich odmianę, agrotechnikę oraz termin zbioru. Przy zakupie nasion, dobrze jest sprawdzić na opakowaniu, czy dana odmiana nadaje się do przechowywania. Jeśli chodzi o termin zbioru, warto wybrać dzień bez opadów, bowiem wilgoć często prowadzi do gnicia oraz chorób. Warzywa powinny być zdrowe, bez uszkodzeń i oczywiście nie przemarznięte.

Pomieszczenia do przechowywania muszą spełniać określone wymogi dotyczące temperatury i wilgotności. Do tego celu mogą służyć: piwnice lub altany, ale również kopce ziemne (warzywa korzeniowe), strychy (cebula, czosnek, fasola i groch). Pietruszka korzeniowa, jarmuż, por są gatunkami, które przezimują w gruncie, ewentualnie przy znacznym spadku temperatury należy je przykryć liśćmi i słomą.

Oprac. Martyna Niewiadomska

 

Producenci trzody chlewnej na krawędzi

 (Farmer  2021 nr 10, s. 128)

Dane dotyczące trzech kwartałów 2021 roku, nie są zbyt dobre dla producentów trzody chlewnej. Początek maja był dość optymistyczny, ale nie przyniósł oczekiwanych podwyżek. Podobnie było na przełomie sezonu letniego i jesiennego, wrzesień zamknął się z 40. groszową stratą. Sytuacja na rynku, najprawdopodobniej, ulegnie zmianie dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku. Wielu producentów już teraz mówi, że jeżeli sytuacja się nie poprawi to jeszcze w tym roku będą musieli zrezygnować z produkcji trzody chlewnej, a to może spowodować dalsze uzależnienie gospodarki polskiej od importu wieprzowiny, a nawet i tuczników.

Oprac. Martyna Niewiadomska

 

Czy PAP-Y uzdrowią produkcję trzody? / Bartosz Wojtaszczyk

(Farmer 2021 nr 10, s. 130-131)

7 września br. w życie weszły przepisy umożliwiające stosowanie przetworzonych białek zwierzęcych (ang. procssed animal protein). Przy zachowaniu ściśle ustanowionych obostrzeń dopuszcza się krzyżowe podawanie bezpiecznie przetworzonych białek nieprzeżuwaczy: drobiowych– trzodzie chlewnej, oraz trzodowych – dla drobiu.

Zmiany w żywieniu zwierząt będą następować powoli, ze względu na wdrożenie procedur bezpieczeństwa przez producentów pasz. Produkcja pasz zawierających białko zwierzęce będzie musiała być mocno kontrolowana, ze względu na zdrowie zwierząt i ludzi. Dostosowanie linii produkcyjnej do wykorzystania przetworzonego białka zwierzęcego spowoduje wzrost kosztów dla firm. Produkcja w Polsce będzie ograniczona.

W ubiegłym roku wyprodukowano jedynie 350 tys. ton przetworzonego białka zwierzęcego. Trudno jest również określić, jaka część pochodzi z przetwórstwa odpadów z przemysłu drobiarskiego, a tym samym nadaje się do skarmiania dla świń. Pewne jest, że produkcja na tym poziomie nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania na pasze wysokobiałkowe.  Wzrost konkurencji oraz popytu może powodować równoczesny wzrost cen.

Oprac. Martyna Niewiadomska

 

Porośnięte ziarno w żywieniu bydła mlecznego / Anna Troska

 (Farmer 2021 nr 10, s. 124-125)

Wysokie temperatury oraz wilgotność zwiększają ryzyko porastania ziarna zbóż. Dotyczy to zwłaszcza pszenżyta, żyta oraz wczesnych odmian pszenicy i jęczmienia. Porastanie powoduje ograniczenia w wykorzystaniu ziarna, jako materiału siewnego oraz w celach konsumpcyjnych. Często takie ziarno przeznaczane jest na pasze dla zwierząt gospodarskich. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że jego wartość różni się od wartości ziaren zebranych w dojrzałości technologicznej.

Porastaniu często towarzyszy rozwój grzybów i pleśni produkujących mykotoksyny. Należy więc wykonać analizę surowców wykorzystywanych w mieszankach paszowych. Mykotoksyny i niestabilność takich ziaren powoduje, że nie nadają się do wykorzystania w dawce pokarmowej dla bydła, ponieważ potrafią podnieść liczbę komórek somatycznych, a także obniżyć wskaźniki rozrodu. Istnieją metody zabezpieczania wilgotnego lub mokrego zboża przed zepsuciem, np. alkalizacja.  Proces ten stabilizuje, zabezpiecza przed rozwojem grzybów i pleśni, a także szkodników. Dodatkowo zalkalizowanie pH ziarna jest bliższe 8, co stabilizuje pH treści żwacza.

Oprac. Martyna Niewiadomska

 

GUS oszacował zbiory z upraw rolniczych i ogrodniczych

(Nowoczesna Uprawa 2021 nr 9, s.74)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne wyniki zbiorów głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 r. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, zmniejszyły się o 4 proc., w stosunku do roku ubiegłego. Złożył się na to spadek areału zasiewów oraz zmniejszenie plonów. Zwiększenie powierzchni zasiewów rzepaku i rzepiku, spowodowało 4 proc. wzrost zbiorów. Jeśli chodzi o prognozy dotyczące roślin okopowych, pomimo wzrostu powierzchni uprawy ziemniaków o 200 tys. ha, warunki metrologiczne oraz czynniki plonotwórcze mogą spowodować obniżenie plonów i zbiorów. Ostateczne wyniki będą zależeć od pogody. Areał uprawy buraka nie zmienił się. Szacunkowa obsada roślin była wyższa w stosunku do roku 2020. Produkcja warzyw gruntowych zmniejszyła się o 2 proc., natomiast owoców zwiększyła o ponad proc.

Oprac. Martyna Niewiadomska 

 

Kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji świń

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2021 nr 42, s. 5)

Banki otrzymały limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów od ARiMR, na ponowne uruchomienie produkcji świń, zaprzestanej w związku z ASF (linia KPS) oraz kredyty na zakup akcji lub udziałów (linia PR – pomoc de minimis).

Limit akcji kredytowej z linii KPS wynosi 200 mln zł, na dopłaty do oprocentowania tych kredytów przeznaczono 1,2 mln zł. Na kredyty z linii PR przewidziano 50 mln ­zł, a na dopłaty do ich oprocentowania 100 tys. zł.

Kredyt na ponowne uruchomienie produkcji świń może zostać udzielony na zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz, kwalifikowanego materiału siewnego, loszek, knurów czy warchlaków z wyłączeniem na eksport, wyposażenie chlewni.

Kwota kredytu, w zależności od wielkości stada, może wynosić od 50 tysięcy złotych do 1,5 miliona złotych. Wysokość oprocentowania wynosi 1,119 proc., a dopłaty do niego zaliczane są do de minimis w rolnictwie, maksymalnie 10 lat od podpisania umowy. 

Oprac. Martyna Niewiadomska

 

Ekogroszek i ekomiał dostaną nowe nazwy i surowsze normy

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2021 nr 41, s. 5)

Minister Klimatu i Środowiska przedstawił rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Użycie przedrostka „eko”, w odniesieniu do tych produktów powoduje, że konsumenci postrzegają je jako paliwo ekologiczne, podczas gdy ich parametry jakościowe tego nie potwierdzają. Postulaty w tej sprawie były zgłaszane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zarówno przez obywateli, jak i przez organizacje pozarządowe, jednostki administracji samorządowej oraz jednostki naukowo-badawcze. Zaproponowano, aby ekogroszek zastąpić nazwą groszek  III, a ekomiał – paliwo drobne.

Ponadto, będzie wprowadzony system kontroli parametrów jakościowych z określoną wilgotnością, zawartością poziomu oraz wartością opałową. Producenci przewidują, iż zmiana parametrów jakościowych spowoduje znaczny wzrost ceny zakupu. 

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter