Zasiłek chorobowy dla rolników i ich rodzin w związku z kwarantanną!

Rolnik i członkowie jego rodziny, którzy objęci są ubezpieczeniem KRUS, mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy, jeżeli zachorowali na COVID-19 i zostali objęci obowiązkową kwarantanną. Mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50 proc. płacy minimalnej. Zasiłek z tego tytułu jest zwiększony do kwoty 15 zł na dzień i dotyczy niezdolności do pracy w okresie do 14 dni. 

Z zasiłku można skorzystać, kiedy ubezpieczony jest niezdolny do pracy przez 14 dni z powodu zakażenia lub choroby układu oddechowego, oznaczonych w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Z zasiłku może skorzystać rolnik lub jego rodzina, ubezpieczeni w KRUS:

  • Za rolnika, uważa się pełnoletnią osobę fizyczną zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również
    w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
  • Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje
    z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, która stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Aby otrzymać zasiłek należy wypełnić Wniosek o zasiłek chorobowy, który jest dostępy do pobrania na stronie internetowej KRUS lub na: https://www.gov.pl/web/gov/zasilek-chorobowy-dla-rolnikow-i-ich-rodzin

Do wniosku należy dołączyć zwolnienie lekarskie.

Wniosek można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

  • drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP),
  • papierowy należy składać do właściwego oddziału KRUS. Wniosek może zostać wysłany pocztą lub dostarczony do KRUS poprzez umieszczenie go we wrzutni (bez kontaktu z pracownikiem KRUS).

Więcej informacji można uzyskać,  dzwoniąc na ogólnopolską infolinię KRUS:
22 290 35 06.

Dane kontaktowe do poszczególnych jednostek KRUS znajdują na stronie internetowej KRUS: https://www.krus.gov.pl/

Red. Aleksandra Szymańska

Na podstawie:

Zasiłek chorobowy dla rolników i ich rodzin, https://www.gov.pl/web/gov/zasilek-chorobowy-dla-rolnikow-i-ich-rodzin

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter