Rynki Rolne

 

Eksport i import zboża w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2508, s. 3)

Od 1 lipca 2011 r. do 27 marca 2012 r. w krajach Unii Europejskiej wydano licencje na eksport 10,47 mln ton pszenicy zwyczajnej oraz 1,06 mln ton pszenicy twardej. Licencje na eksport jęczmienia wyniosły 2,56 mln ton, a kukurydzy – 2,34 mln ton. w tym samym czasie zarejestrowano import 4,87 mln ton pszenicy zwyczajnej, 1,12 mln ton pszenicy twardej, 408 tys. ton jęczmienia i 3,90 mln ton kukurydzy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja mięsa drobiu w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2508, s. 13)

Roczna produkcja mięsa drobiu w krajach Unii Europejskiej wynosi obecnie około 12,5 mln ton, co stanowi 12-12,5% produkcji światowej. Spożycie mięsa drobiu we Wspólnocie osiągnęło około 23 kg rocznie na osobę, czyli jest dwa razy większe niż średnio na świecie. Z tą olbrzymią produkcją związane są rosnące problemy dotyczące intensywnej produkcji, dobrostanu ptaków i stale zwiększającej się odporności mikroorganizmów na antybiotyki. Eksperci oceniają, że obecnie 75% chorób ludzi związanych jest z kontaktem ze zwierzętami lub produktami zwierzęcymi.

W.M.

Produkcja drobiu w Brazylii

(Agra Europe 2012, nr 2508, s. 14)

Brazylia jest obecnie trzecim na świecie producentem mięsa drobiu. Produkcja ta w 2011 r. osiągnęła 13 mln ton, z czego 9 mln ton trafiło na rynek krajowy, a 4 mln ton eksportowano do 150 krajów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Wzrost ukraińskich zasiewów zbóż

(Agra Europe 2012, nr 2507, s. 9)

Areał uprawy zbóż jarych na Ukrainie jest w bieżącym roku o 29% wyższy niż rok wcześniej i osiągnął 9,98 mln ha. Powierzchnia uprawy pszenicy wzrosła o 23% (do 350 tys. ha), jęczmienia – o 24% (do 3,2 mln ha), a kukurydzy – o 38% (do 5 mln ha).

W.M.

 

Zapasy zbóż w Niemczech

(Agra Europe 2012, nr 2507, s. 9)

Zapasy pszenicy ze zbiorów z 2011 r. w Niemczech zostały sprzedane w 85%. Natomiast zapasy jęczmienia i rzepaku praktycznie skończyły się już. Producentom mieszanek paszowych zaczyna brakować surowca. Szacuje się, że ceny zbóż i nasion roślin oleistych aż do tegorocznych zbiorów utrzymają się na wysokim poziomie.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

 

Subsydia do zwrotu

(Agra Europe 2012, nr 2508, s. 3)

Słowenia musi zwrócić 8,3 mln euro, które otrzymała z Unii Europejskiej jako subsydia. Suma ta będzie potrącona przy następnej wypłacie subsydiów. Jest to efektem wykrycia nieprawidłowości przy wypłacaniu subsydiów rolnikom. Problemy rozpoczęły się w 2008 r. i dotyczą głównie systemu identyfikacji pól. Nie sprawdzono również czy rolnicy zarejestrowali swoje pola w 2006 i 2007 r.

W.M.

 

Rolnicy chcą uprawiać kukurydzę transgeniczną

(Agra Europe 2012, nr 2508, s. 9)

Rząd francuski zakazał stosowania transgenicznej kukurydzy MON810 jako paszy i w żywieniu ludzi. Decyzję podjęto na podstawie raportu dotyczącego stosowania innej transgenicznej rośliny, w którym stwierdzono, że odporność na pestycydy prowadzi do zakłócenia kontroli występowania szkodników i może mieć zły wpływ na środowisko. Według firmy Monsanto, właściciela transgenicznej kukurydzy, zakaz nie ma żadnego naukowego uzasadnienia. Zdecydowano, że firma nie będzie sprzedawać we Francji opatentowanych przez nią nasion. Rolnicy uprawiający kukurydzę zwrócili się o wycofanie zakazu twierdząc, że ta sytuacja stwarza im duże problemy ekonomiczne.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problem w hodowli zwierząt

 

Występowanie wirusa Schmallenberg

(Agra Europe 2012, nr 2509, s. 3, 4)

Występowanie wirusa Schmallenberg powodującego deformacje i zgony jagniąt oraz cieląt wykryto dotychczas w 2360 stadach z ośmiu krajów europejskich – Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga i Francji. W Niemczech ostatnio izba wyższa Parlamentu uchwaliła, że choroba ta podlega obowiązkowi zgłaszania i rejestracji każdego przypadku. Dotychczas takie zasady obowiązywały tylko we Francji i Holandii. W Wielkiej Brytanii minister rolnictwa stwierdził, że byłoby to przedwczesne ze względu na małą wiedzę o wirusie i pociągnęłoby za sobą dodatkowe koszty. Naukowcy nie osiągnęli zgodnego stanowiska na temat przyszłego rozwoju zasięgu choroby.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...