Ekologia i środowisko

Perspektywy dla Puszczy Białowieskiej

(Agroserwis 2012 nr 12, s.53)

 

Zadaniem zainicjowanego przez resort środowiska projektu „Trzymaj z Puszczą!” jest określenie konkretnych potrzeb mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej oraz instytucji działających na tym terenie i na tej podstawie opracowanie odpowiednich programów i pozyskanie środków na ich realizację. Ośrodkiem działań ma być Białowieski Park Narodowy, przy którym ma zostać stworzone centrum wdrażania projektów. Wyzwania na najbliższe lata to: podniesienie atrakcyjności regionu, stworzenie zielonych miejsc pracy oraz promocja marki Puszczy w kraju i za granicą. Nad prawidłowym przebiegiem prac będzie czuwać komitet, w skład którego wejdą przedstawiciele samorządów, Lasów Państwowych, Białowieskiego Parku Narodowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska oraz organizacji pozarządowych.

Fundusze na realizację projektu ma zapewnić NFOŚiGW. Ponadto finansowanie inicjatywy ma być oparte o środki unijne, środki pochodzące z Funduszu Leśnego, Funduszu Life+, PROW i norweskiego mechanizmu finansowego. Planowane działania mają dotyczyć modernizacji dróg, budowy ścieżek edukacyjnych i infrastruktury turystycznej.

Na podstawie Planu Urządzania Lasu, strategicznego dla ochrony Puszczy dokumentu, przez kolejne 10 lat Lasy Państwowe będą realizować działania przyrodnicze, obejmujące minimalizację w zakresie pozyskiwania drewna oraz ochronę drzew, których wiek przekracza 100 lat.

Białowieski Park Narodowy, jako partner Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prowadzi też projekt „Ochrona In situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”, który jest finansowany ze środków POIŚ i NFOŚiGW. W ramach tego przedsięwzięcia zawarto 41 umów kontraktujących 100 ha łąk udostępnionym żubrom; zakupiona zostanie też pasza i wykonane ogrodzenia.

Oprac. Joanna Radziewicz

Plastikowe torby znikną w UE

(Ekonatura 2012 nr 7, s.18)

Komisja Europejska planuje opublikowanie decyzji dotyczącej redukcji liczby plastikowych toreb używanych m.in. w handlu. Większość uczestników społecznych konsultacji na ten temat opowiedziała się za całkowitym zakazem używania tego typu produktów, ponieważ plastikowe odpadki przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego.

Jedną z metod ograniczających korzystanie z torebek foliowych jest wprowadzenie za nie symbolicznych opłat. W Irlandii, gdzie pomysł ten został wprowadzony w życie w 2002 roku ich zużycie spadło aż o 95 proc., a 90 proc. konsumentów zaczęło stosować torby wielokrotnego użycia już w pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji. Włochy, jako pierwsze państwo europejskie, od 2011 roku dopuszcza do użytku tylko torby biodegradowalne, zaś całkowity zakaz stosowania plastikowych torebek wprowadziły kraje takie jak: Chiny, RPA i Bangladesz.

W walce z plastikowymi torebkami często zapomina się, że proces ich produkcji jest dużo przyjaźniejszy niż przy torbach innego typu. Siatkę płócienną należałoby użyć co najmniej 131 razy, aby w ogólnym bilansie była bardziej przyjazna dla środowiska. Pozorna wydaje się także całkowita ekologiczność toreb biodegradowalnych, które choć podlegają rozkładowi, to ich produkcja jest związana z emisją metanu, odpowiedzialnego m.in. za efekt globalnego ocieplenia. Podobnie rzecz się ma z torbami papierowymi, które w trakcie rozkładu powodują wysoki ślad węglowy.

Oprac. Joanna Radziewicz

Grom z nieba / Sławomir Wojtaś

(Eurogospodarka 2012 nr 7, s.58-59)

Niegdyś pioruny były utożsamiane z zsyłaną przez Boga karą za grzechy i aby uchronić się przed ich niszczycielską mocą w oknach domów stawiano gromnice. Obecnie możemy liczyć na wiele technologicznych rozwiązań, skutecznie zapobiegająch zniszczeniom spowodowanym przez burze. Uderzenie pioruna może doprowadzić do wybuchu pożaru, awarii instalacji i urządzeń elektrycznych, systemów informatycznych czy alarmów.

Podstawowa ochrona przed tego typu zdarzeniami polega na montażu piorunochrona, którego zadaniem jest przyjęcie i odprowadzenie nagromadzonego ładunku elektrycznego do ziemi. Poza tradycyjną formą ochrony domu coraz częściej stosuje się także specjalne połączenia wyrównawcze i specjalistyczną aparaturę umieszczoną wewnątrz budynku.

Instalacja odgromowa spełnia swoją funkcję tylko w przypadku, gdy zostanie przygotowana w profesjonalny sposób, z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Wszelkie prowizoryczne urządzenia wykonane domowymi sposobami bardzo często wyrządzają więcej szkód niż pożytku.

Do podstawowych zasad zachowania podczas burzy należą:

  • zakaz stawania pod drzewami, ponieważ niektóre z nich, jak lipa łatwo przewodzą elektryczność,\

  • nie przebywanie w pobliżu zbiorników wodnych oraz metalowych przedmiotów i urządzeń,

  • w razie pobytu na całkowicie odkrytym obszarze, należy przykucnąć, nie siadać na ziemi nie kłaść się na niej,

  • w domu wyłączyć urządzenia elektryczne, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu,

  • trzymać się z dala od okien, kominków, pieców, umywalek i innych tego typu urządzeń,

  • nie używać telefonów,

  • bezpiecznie jest pozostać w samochodzie,

  • duże grupy w trakcie burzy nie powinny się rozpraszać,

  • jeśli istnieje taka możliwość należy odizolować się od podłoża tworzywem, które nie przewodzi prądu, czyli gumą lub plastikiem.

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter