Katastrofy ekologiczne i obszary zagrożone klęskami żywiołowymi – Polska i świat

Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian może doprowadzić do takiego stanu, że utraci ono zdolność samoregeneracji i samoregulacji - wówczas mowa o katastrofach ekologicznych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Śmieci – poważny problem współczesnych metropolii

 

Dynamiczny rozwój współczesnej cywilizacji oraz wzrastający poziom konsumpcji generują problem ogromnej ilości odpadów, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. Obecnie głównym sposobem na pozbycie się śmieci jest ich składowanie na wysypiskach. Jednak niektóre z nich na skutek przepełnienia nie spełniają już swoich funkcji. Warto więc poszukiwać nowych strategii na walkę z zalewającą nasze miasta lawiną odpadów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...