Spółdzielczość na rozdrożu

Problemem globalnego kapitalizmu jest stale postępująca koncentracja własności w rękach wąskiej grupy posiadaczy, czemu często towarzyszy jej anonimowość. Dla budowy zrównoważonego państwa, zapewnienia mu trwałego rozwoju i poprawy bezpieczeństwa społecznego niezbędne jest upowszechnienie własności aktywów produkcyjnych. Możliwość takiego upowszechnienia daje system spółdzielczy, będący wspólnotową formą własności i aktywności ludzi. Jak wskazuje doświadczenie, organizacje będące wspólnotami ludzi należą do najbardziej trwałych i bezpiecznych – tak można streścić stanowisko wobec spółdzielczości wyrażone w dokumentach programowych Europejskiej Partii Ludowej stanowiącej największą siłę polityczną w Parlamencie Europejskim.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Zahamować politykę stagnacji – rozmowa z dr Markiem Sawickim, ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Panie Ministrze, Komisja Budżetowa Unii Europejskiej ustami swego komisarza Lewandowskiego zapowiada zmniejszenie budżetu na Wspólną Politykę Rolną. Również – jak donosi prasa – niektórzy urzędnicy dyrekcji generalnej Komisji nieoficjalnie twierdzą, że wydatki na rolnictwo po roku 2013 spadną o 10-20 procent.

- Należy zdecydowanie odrzucić taki tok myślenia. Wprawdzie kwestia budżetu na rolnictwo nie jest poruszana w dokumencie Komisji Europejskiej na temat Wspólnej Polityki Rolnej, ale większość państw członkowskich, w tym Polska, zdecydowanie opowiadają się za utrzymaniem budżetu na rolnictwo na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...