Pożegnania

Bolesław Jabłoński – autorytet w dziedzinie botaniki pszczelarskiej

Prof. dr hab. Bolesław Jabłoński był wybitnym specjalistą z zakresu pszczelarstwa. Jego pasją naukową były rośliny miododajne i zapylanie roślin. Podczas swojej 44-letniej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddziale Pszczelnictwa w Puławach opublikował ponad 100 prac naukowych, ponad 160 artykułów popularno-naukowych i 8 książek. Był też autorem patentu technicznego. Swoją olbrzymią widzę botaniczną i pszczelarską upowszechniał szerokiemu gronu odbiorców ze świata nauki i praktyki na wielu kongresach, konferencjach, jak również kursach i szkoleniach dla pszczelarzy. Wśród osiągnięć Profesora można wymienić: zbadanie większości, aktualnie uprawianych w naszym kraju, roślin entomofilnych pod kątem ich wartości pszczelarskiej i wymogów zapylania oraz określenie wartości pszczelarskiej wielu nektarodajnych i pyłkodajnych gatunków dziko rosnących, udoskonalenie metodyki badań biologii kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, wyselekcjonowanie populacji koniczyny czerwonej o skróconej rurce kwiatowej oraz zgromadzenie pokaźnej kolekcji roślin miododajnych.
Za swoje osiągnięcia w dziedzinie nauki pszczelarskiej Profesor został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prof. dr hab. Bolesław Jabłoński zmarł 6 maja 2010 roku.

 

Leon Bornus – specjalista z zakresu pszczelarstwa

Prof. dr hab. Leon Bornus był wieloletnim pracownikiem i współtwórcą Oddziału Pszczelnictwa w Puławach działającego przy Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Od 1966 roku pełnił tam funkcję kierownika. Był autorem wielu prac naukowych z zakresu pszczelnictwa, wspaniałym wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń polskich pszczelarzy.
Profesor dał się poznać także jako wielki patriota. W czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej, prowadził działalność podziemną organizując ruch ludowy w powiecie chełmskim. Z początkiem 1943 roku został komendantem obwodu Chełm Batalionów Chłopskich.
Za swoje zasługi dla ojczyzny i dla nauki został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Batalionów Chłopskich.
Prof. dr hab. Leon Bornus zmarł 26 września 2010 roku w Puławach.

 

Irena Swaczyna – specjalista z zakresu technologii drewna

Prof. dr hab. Irena Swaczyna była wieloletnim pracownikiem Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1994-1999 pełniła funkcję Kierownika Katedry Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna, w latach 2000-2002 i 2006-2008 stała na czele Katedry Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, zaś w okresie 1994-2008 kierowała Zakładem Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna.
Była wyróżniającym się naukowcem, wychowawcą wielu pokoleń technologów drewna i konserwatorów drewna zabytkowego. Za swoje osiągnięcia otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznakę Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.
Prof. dr hab. Irena Swaczyna zmarła 24 stycznia br. w Warszawie.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter