Pamiętniki / Natalia Kicka. Warszawa 1972

Natalia Kicka była najstarszą z czterech córek Piotra Bispinga i Józefy z domu Kickiej.. Otrzymała wykształcenie domowe, w którym najbardziej ceniona była znajomość języka francuskiego. Do 14. roku życia przebywała w domu rodzinnym w majątku Hołowczyce. W 1815 roku w celach edukacyjnych wyjechała do Warszawy, gdzie zamieszkiwała w domu swojej babki Józefy z Szydłowskich Kickiej. Jej ciotka Teresa Kicka wprowadziła młodą dziewczynę w świat artystyczno-literacki ówczesnej stolicy. Dzięki niej poznała Fryderyka Chopina, Juliana Ursyna Niemcewicza, Antoniego Edwarda Odyńca i Stefana Witwickiego, który układał dla niej miłosne szarady. Wielkim przeżyciem było dla niej poznanie Joachima Lelewela, na którego dzieła parokrotnie powoływała się w swoim Pamiętniku. Jej opisy bali i uroczystości dworskich związanych z koronacją cara Mikołaja w Warszawie były dość pikantne, co świadczy o tym, że była pozbawiona kultu namaszczonej i koronowanej głowy państwa. Życie towarzyskie prowadziła także w Wilnie, dokąd wyjeżdżała na dłuższe pobyty. Tutaj zaprzyjaźniła się z matką Juliusza Słowackiego oraz z Gabrielą Puzyniną, które poświęciły jej wiele miejsca w swoich korespondencjach i wspomnieniach. Natalia Kicka była obdarzona talentem muzycznym. W czasie pobytu w Warszawie jeszcze przed wybuchem Powstania Listopadowego śpiewała przy akompaniamencie młodego Fryderyka Chopina.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...