Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy

 

Poznań 11.12.2012

Pan Stanisław Kalemba

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w odniesieniu do projektu

rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie zakazu stosowania

materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Czas na kukurydzę

Rekordowe zbiory kukurydzy w Polsce

19 grudnia, GUS opublikował szacunki produkcji roślinnej w roku 2012. Zbiory zbóż ogółem szacuje się na około 28,5 mln ton, czyli o 6,6 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 6,8 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010. Zanotowano rekordową produkcję kukurydzy ziarnowej. Powierzchnia jej uprawy wyniosła wg GUS 543,8 tysięcy ha. W porównaniu do roku ubiegłego powierzchnia ta zwiększyła o 210,5 tysięcy ha, czyli o 63,1 proc. Średni plon wyniósł 73,5 q/ha, i był wyższy od ubiegłorocznego o 1,7 q/ha (2,4 proc.). Zbiory ziarna kukurydzy wyniosły ponad 4,0 mln ton, czyli o 1,6 mln ton (o 67,0 proc.) więcej od uzyskanych w roku ubiegłym.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Co w rolnictwie „piszczy”: Kontrowersyjny 2012 rok i „burzliwy” początek 2013 r.

Rok 2012 w polskim rolnictwie był pełen kontrowersji. Najważniejszymi wydarzeniami były unijne negocjacje w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 i uchwalenie przez Sejm dwóch kontrowersyjnych regulacji związanych z organizmami genetycznie modyfikowanymi: ustawy o paszach i  nasiennictwie.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...