II konferencja z cyklu Mity i rzeczywistość XXI wieku „Żywność genetycznie modyfikowana”,

Genetycznie modyfikowane mikroorganizmy odrywają dużą rolę w rozwoju nowoczesnej biotechnologii. Jednak ich wykorzystanie na szeroką skalę w rolnictwie wzbudza w Polsce kontrowersje i społeczny niepokój. Celem II konferencji z cyklu Mity  i rzeczywistość XXI wieku „Żywność genetycznie modyfikowana”, która odbyła się w dniach 20-21 czerwca br. w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej było podjęcie rzetelnej i merytorycznej dyskusji na temat społecznych, ekonomicznych i środowiskowych konsekwencji wykorzystania GMO w sektorze rolno-spożywczym. Rolniczy Magazyn Informacyjny był jednym z patronów medialnych tego przedsięwzięcia.

 

W trakcie trwania konferencji odbyło się osiem Sesji:

  • GMO w Polsce i Unii Europejskiej,
  • Urzędowa kontrola produktów genetycznie modyfikowanych,
  • Bezpieczeństwo produktów gwarancją praw konsumenta,
  • Wpływ GMO na zwierzęta,
  • GMO na środowisko naturalne,
  • Rola innowacyjnych technologii w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki,
  • Biotechnologia rolnicza – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa
  • GMO – mit czy rzeczywistość?

 

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na niskie nakłady finansowe przeznaczone na badania naukowe nad GMO, rozbieżności prawne w polskim ustawodawstwie oraz pilną potrzebę podjęcia działań edukacyjnych w tym zakresie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentanci różnych, czasami wręcz skrajnie odmiennych poglądów, co stworzyło doskonałą możliwość otwartej i merytorycznej dyskusji. Wnioski z debaty zostaną przekazane właściwym jednostkom administracyjnym.

 

 

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Zdjęcia: Teresa Kołakowska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter