Prof. Halina Piękoś-Mirkowa – wybitny polski botanik

Halina Piękoś-Mirkowa  urodziła się 15 lipca 1939 roku w Cieszynie. Studiowała botanikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działała na rzecz ochrony przyrody. Była szczególnie związana z Zakopanem i całym regionem tatrzańskim. Pracowała w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytucie Botaniki PAN oraz Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1977 roku kierowała Zakładem Ochrony Szaty Roślinnej Instytutu Tatrzańskiej Stacji Terenowej i Alpinarium w Zakopanem. Była też członkiem rady Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także wchodziła w skład komitetu redakcyjnego czasopisma „Ochrona Przyrody”.

Działała w Polskim Towarzystwie Botanicznym i była laureatką Medalu im. Prof. Władysława Szafera, autorką licznych prac naukowych z zakresu botaniki, zwłaszcza florystyki, geobotaniki i systematyki roślin i ochrony przyrody, w znacznej części związanych z Tatrami i Podtatrzem.

Prof. Halina Piękoś-Mirkowa zmarła 7 kwietnia br. w Krakowie.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter