Nowe czasopisma w CBR

MAGNOLIA - miesięcznik

 

Magnolia to miesięcznik dla miłośników roślin   i ogrodów zawierający zarówno gotowe projekty jak i ciekawe pomysły na aranżacje ogrodów, tarasów i balkonów. Prezentuje najnowsze trendy w ogrodnictwie, inspirując do tworzenia własnych kompozycji roślinnych. Zawiera fachowe porady dotyczące pielęgnacji zieleni oraz przeglądy sprzętu ogrodniczego i narzędzi.

Pismo powstało z połączenia: Kwietnika i Ogrodów, Ogródków, Zieleńców.

 

 

 

 

 

TWÓJ OGRODNIK - miesięcznik

Twój Ogrodnik to czasopismo ukazujące się od 10 lat na terenie całego kraju. W przystępny i prosty sposób pokazuje krok po kroku, co, kiedy i jak robić w ogrodzie. Jest ono skierowane do wszystkich, którzy kochają rośliny, pragną przebywać w otoczeniu pięknej zieleni i czerpią przyjemność  z pracy w ogrodzie

 

 

 

 

 

 

NOWOCZESNA UPRAWA - miesięcznik

Nowoczesna uprawa to czasopismo specjalistyczne, które koncentruje się na zagadnieniach związanych z produkcją kluczowych dla polskiej gospodarki roślin rolniczych. Ukazuje się od listopada 2006 r.  i stanowi bardzo ważną pozycję w ofercie wydawniczej Polskiej Prasy Rolniczej APRA. Tematyka obejmuje fachowe doradztwo na wysokim poziomie merytorycznym  z uwzględnieniem rytmu przyrody.

Nowoczesna Uprawa to kompetentny doradca  w produkcji roślin zbożowych, oleistych, okopowych i pastewnych, prowadzi krok po kroku w zakresie doboru odmian, racjonalnego nawożenia i ochrony roślin, wskazuje skuteczne rozwiązania w uprawie roślin od siewu aż do zbioru.

 

 

 

 

CUKIERNICTWO - dwumiesięcznik

Cukiernictwo to stabilny i silny merytorycznie dwumiesięcznik branżowy. Stałe elementy każdego wydania to: przegląd najnowszych wydarzeń  i nowinek branżowych; maszyny, urządzenia - nowoczesny sprzęt wykorzystywany w branży cukierniczej; technologie, surowce, receptury - nowoczesne rozwiązania technologiczne w branży cukierniczej i lodziarskiej; przy kawie, herbacie - trendy na rynku kawy oraz herbaty; słodycze, przekąski; świat czekolady; wszystko o prowadzeniu biznesu oraz bezpieczeństwie i czystości zakładów cukierniczych.

Cukiernictwo bada potrzeby merytoryczne Czytelników, stale weryfikując kierunek rozwoju czasopisma względem potrzeb odbiorców.

 

 

 

 

PIEKARSTWO - dwumiesięcznik

 

Piekarstwo to stabilny i silny merytorycznie dwumiesięcznik branżowy. Stałe elementy każdego wydania to: rynek; maszyny, urządzenia; technologie, surowce, dodatki; biznes, BHP.

Piekarstwo skierowane jest przede wszystkim do osób decyzyjnych w zawodach: piekarzy, technologów żywności i żywienia oraz właścicieli piekarni, hurtowni, stowarzyszeń oraz wszystkich innych przedstawicieli branży.

 

 

 

 

FORUM MLECZARSKIE HANDEL - dwumiesięcznik

Forum… istnieje od 2003 r. Jest kierowane do wyselekcjonowanej grupy pracowników hiper-, supermarketów, dyskontów, sieci cash & carry, hurtowni nabiałowych, firm branży mleczarskiej; firm reprezentujących sektor dostawców usług dla handlu i branży mleczarskiej (logistyka, transport, higiena, maszyny, urządzenia, dodatki do artykułów mleczarskich) i innych.

Można w nim znaleźć informacje dotyczące branży mleczarskiej, tj. wydarzenia, nowości, wywiady, raporty rynkowe i inne.

 

 

 

 

 

FORUM MLECZARSKIE BIZNES - kwartalnik

Forum… istnieje od 2008 r. Jest kwartalnikiem branżowym kierowanym do branży mleczarskiej, poświęconym sprawom przemysłu mleczarskiego.

Czytelnicy Forum Mleczarskiego Biznes, to: Prezesi, Dyrektorzy Marketingu, Dyrektorzy Zakładów w zakładach mleczarskich.

Czasopismo dociera do mleczarni, spółdzielni, zakładów prywatnych, importerów oraz zakładów świadczących usługi dla mleczarstwa.

 

 

 

 

 

UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE: MATERIAŁY I STUDIA - kwartalnik

 

Czasopismo jest wydawane od 1999 r. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wydawnictwo w wykazie czasopism naukowych Polskiej Bibliografii Naukowej, punktowane  w Części B - w kategorii: Nauki społeczne, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877).

 

 

 

 

 

WETERYNARIA W PRAKTYCE - miesięcznik

 

To ogólnopolskie pismo dla lekarzy weterynarii, kadry naukowej akademii rolniczych oraz weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych, studentów medycyny weterynaryjnej - przyszłych lekarzy weterynarii.

Publikowane są w nim teksty o charakterze przeglądowym, przybliżające i przypominające Czytelnikom problemy diagnostyki i terapii schorzeń wchodzących w zakres szeroko pojętej praktyki lekarza weterynarii.

 

 

 

 

 

KULTURA ŁOWIECKA - kwartalnik

Kultura Łowiecka - jest biuletynem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, ukazującym się od 1994 r. Tytuł biuletynu odzwierciedla zainteresowania szeroko pojmowaną kulturą łowiecką, wskazując na nierozerwalny związek z etycznym łowiectwem i utrwalanej przez wieki tradycji.

W czasopiśmie obok spraw organizacyjnych, materiałów sprawozdawczych z działalności i życia Klubu, zamieszczone są informacje dotyczące różnych przejawów kultury łowieckiej, takich jak: zapowiedzi i relacje z imprez i wydarzeń, reportaże ze spotkań, giełd, wystaw, prezentacje artystów, kolekcjonerów, ich dorobku i zbiorów, recenzje wydawnicze, wspomnienia, porady, wywiady, informacje z dziedziny filatelistyki, bibliofilstwa, medalionerstwa, oraz artykuły historyczne.

.

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - kwartalnik

 

Kwartalnik Architektura Krajobrazu wydawany przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu ukazuje się od 2001 r. To otwarte forum spotkań i wymiany doświadczeń, akcentuje problematykę współczesną, promuje przykłady udanej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, ukazuje nasz dorobek w kontekście innych krajów.

Teksty są recenzowane przez specjalistów z dyscypliny reprezentowanej przez autora.

 

 

 

 

ZIELEŃ MIEJSKA – miesięcznik

 

Magazyn tworzony przez pasjonatów zieleni, architektury krajobrazu, naukowców i praktyków, pomocny dla wszystkich zainteresowanych aranżacją przestrzeni miejskiej.

Czasopismo wydawane jest od 2007 r. w nakładzie 6 tys. egzemplarzy. Miesięcznik trafia m.in. do rąk przedstawicieli administracji samorządowej, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów utrzymania zieleni, projektantów krajobrazu oraz towarzystw budownictwa społecznego, a także indywidualnych odbiorców.

W nowoczesny sposób pokazuje oryginalne projekty, podpowiada, jakie rośliny dobrać w nietypowych miejscach w miastach, a także udziela praktycznych porad służących poprawie jakości zieleni miejskiej.

 

 

 

WIADOMOŚCI ZIEMIAŃSKIE - kwartalnik

Kwartalnik jest oficjalnym organem prasowym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, wydawanym od 2002 r. Celem pisma jest możliwie szerokie prezentowanie tematyki ziemiańskiej, zarówno w kontekście historycznym jak i współcześnie. Jest to szczególnie ważne po latach zaniechań i niechęci władz do prowadzenia badań nad tą tematyką

Intencją redakcji jest dotarcie do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, zarówno wywodzących się z tej warstwy jak i ludzi interesujących się historią i architekturą. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące historii ziemiaństwa i jego roli w życiu społecznym, politycznym  i gospodarczym kraju. Prezentowane są również sylwetki i dokonania najwybitniejszych przedstawicieli i rodzin wywodzących się z tej warstwy społecznej. Dużo miejsca poświęca się także na przedstawienie działalności patriotycznej ziemian oraz i ich udziale w walkach o niepodległość Polski. Wszystkie materiały są obficie ilustrowane, korzystając z zasobów archiwów rodzinnych autorów publikacji.

 

 

ROCZNIKI ŁOWICKIE

 

Roczniki Łowickie to pismo wydawane przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Porusza tematykę dziejów miasta Łowicza od XIV do XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter