Pora na pomidora

Przed wakacjami ruszyła III edycja kampanii społeczno-ekonomicznej: „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców". W tym roku organizatorzy kierują działania przede wszystkim do rodziców i opiekunów, którzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci.

Warto przypomnieć, że spożycie owoców w Polsce w 2012 r. (40,92 kg/osoba) spadło w porównaniu z 2002 r. o blisko 8 kg na osobę. W porównaniu z rokiem 2011 wyraźny wzrost odnotowały jedynie jabłka – o 1,8 kg. Równie niekorzystnie przedstawia się spożycie warzyw i ich przetworów. Porównując rok 2012 (59, 52 kg/osoba) z 2002, zauważamy blisko pięciokilogramowy spadek na osobę. Spadek dotyczy wszystkich warzyw branych pod uwagę w zestawieniu: kapusty, kalafiorowatych, pomidorów, ogórków, buraków, marchwi i cebuli.

Dodatkowo, w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci otyłych i z nadwagą w Polsce wzrosła trzykrotnie.  Intensyfikacja tego problemu wynika głównie ze złych nawyków żywieniowych lub ich braku. Dlatego warto dbać o właściwe zwyczaje już od najmłodszych lat.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Aminokwasy w produkcji rolniczej

CZY MOŻNA ZWIĘKSZYĆ OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ I OGRODNICZEJ

POPRZEZ ZASTOSOWANIE AMINOKWASÓW?

 

Intensywna produkcja ukierunkowana na poprawę jakości i wielkości plonu oraz zwiększenie opłacalności produkcji to główne priorytety rolników i ogrodników. Aktualnie dąży się do ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Producenci zmuszeni są stosować innowacyjne rozwiązania, które przynosi rozwój technologiczny. Jednym z takich narzędzi są naturalne preparaty oparte na aminokwasach stosowane w zrównoważonych metodach uprawy i nawożenia roślin uprawnych.

Aminokwasy to związki organiczne, pochodne węglowodorów, które zawierają co najmniej jedną grupę aminową i jedną grupę karboksylową. To związki biologicznie ważne, stanowiące  materiał budulcowy wszystkich białek, w których połączone są wiązaniami peptydowymi. Niektóre z aminokwasów stanowią produkty wyjściowe do biosyntezy ważnych hormonów. Rośliny mogą syntetyzować wszystkie aminokwasy z podstawowych pierwiastków, tj. tlenu i węgla, które pobierane są z wody, powietrza i gleby. Proces ten jest czasochłonny i potrzebuje bardzo dużych nakładów energii. W rezultacie powstają aminokwasy w formach lewoskrętnych, które są biologicznie aktywne. Zaopatrzenie roślin w „gotowe” aminokwasy zmniejsza nakład energii konieczny do przyswajania azotu, co ma fundamentalne znaczenie, zwłaszcza w krytycznych fazach rozwojowych lub/i w warunkach stresowych. W warunkach niekorzystnych rośliny koncentrują się w głównej mierze na obronie przed występującym stresem, a nie na produkcji plonu. Jeżeli w tym momencie zostaną dostarczone aminokwasy, to wtedy rośliny są bardziej efektywne w produkcji plonu i jednoczesnej obronie przed stresem. Aminokwasy można aplikować dolistnie w celu złagodzenia skutków stresu biotycznego i abiotycznego, zwiększenia plonów i poprawy ich jakości lub doglebowo w celu poprawy składu pożytecznej mikroflory glebowej, co ułatwia przyswajanie składników odżywczych.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...