Pożegnania

Prof. dr hab. Jacek Kieć – specjalista z zakresu uprawy roli i roślin. Swoją pracę naukową i zawodową związał z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tam w 1981 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy „Wpływ orki melioracyjnej i zróżnicowanego nawożenia mineralnego na produkcję roślin w zmianowaniu norfolskim oraz niektóre właściwości gleby”. W 2000 roku obronił pracę habilitacyjną „Zróżnicowanie morfologiczne, ekologiczne pracownikiem enzymatyczne gatunku Avena fatua pracownikiem. Występującego na polach Polski południowo-wschodniej”, a w grudniu 2008 otrzymał nominację profesorską. Był wieloletnim pracownikiem Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Prof. Jacek Kieć był członkiem wielu Towarzystw Naukowych, Komisji Wydziałowych, autorem licznych publikacji, podręczników i skryptów. Za swoje osiągnięcia na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym był wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodami JM Rektora.

Prof. dr hab. Jacek Kieć zmarł 22 sierpnia br. w Krakowie.

 

Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Borys – specjalista z zakresu chemii i technologii mięsa. Był absolwentem Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność: technologia produktów zwierzęcych, natomiast w grudniu 2012 roku otrzymał nominację profesorską.

Prof. Andrzej Stanisław Borys przez wiele lat kierował Instytutem Przemysłu Mięsno-Tłuszczowego. Pełnił też funkcję prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz dyrektora Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.

Dowodem uznania dla jego osiągnięć naukowo-badawczych i pracy na rzecz przemysłu rolno-spożywczego były liczne nagrody i odznaczenia, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Borys zmarł 4 września br. w Warszawie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter