Franciszek Mleczko - „Wieś rodzinna wzywa”. Poznań 1963

Franciszek Mleczko, działacz spółdzielczy i ludowy, nauczyciel, poseł na Sejm urodził się 30 kwietnia 1905 roku w Łysej Górze. Po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zaangażował się pracę oświatową, obejmując stanowisko nauczyciela języka polskiego w II gimnazjum tarnowskim. Oprócz tego zajmował się również nauczaniem innych przedmiotów - języka niemieckiego, języków klasycznych, historii i nauki o Polsce. W 1931 podjął pracę w Polskim Prywatnym Gimnazjum w Borszczowie nad Dniestrem, a po ukończeniu specjalistycznego kursu nauczycielskiego w Warszawie otrzymał etat w Państwowym Gimnazjum w Dubnie, ale kuratorium w Równie skierowało go do pracy w krzemienieckim Inspektoracie Szkolnym, w charakterze instruktora oświaty pozaszkolnej. W 1937 przeszedł na analogiczne stanowisko do Krakowa, przygotowując jednocześnie rozprawę doktorską „Orzeszkowa i Tołstoj jako krytycy i filozofowie kultury”, którą obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1938 roku. W tym samym czasie został referentem ds. samokształcenia w Instytucie Oświaty Dorosłych w Warszawie. W ramach tego etatu odbył podróż do Szwecji, gdzie miał możliwość zapoznania się z tamtejszym systemem oświaty pozaszkolnej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...