Pożegnania

Prof. dr hab. Marian Władysław Różycki urodził się 10 marca 1938 roku we Lwowie. Był absolwentem Wydziału Zootechnicznego ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Stopień doktora uzyskał w 1970 roku na podstawie pracy pt.: „Próba opracowania uproszczonej metody oceny umięśnienia i otłuszczenia boczku”. Osiem lat później obronił pracę habilitacyjną „Podstawy genetyczne pracy hodowlanej nad trzodą chlewną w stadzie zamkniętym”, natomiast w 1989 roku otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.

Swoją karierę zawodową związał z krakowskim Instytutem Zootechniki. Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych (1983-1991) oraz przewodniczącego Rady Naukowej. W swojej pracy badawczej zajmował się problematyką możliwości genetycznego doskonalenia trzody chlewnej. Jako autor i współautor wielu publikacji z tego zakresu brał udział w tworzeniu metod oceny wartości hodowlanej świń pod kątem cech tucznych i rzeźnych.

W 2002 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Badań Naukowych, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Piastował stanowisko przewodniczącego Rad Naukowych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie. Był przewodniczącym Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS oraz Rady Konsultacyjnej branżowego czasopisma „Trzoda Chlewna”.

Za swoje zasługi otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Był również uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Prof. Marian Władysław Różyczki zmarł 2 września br. w Krakowie.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter