In Hoc Volumine Continentur Annotationes in Pedacii Dioscoridis De Medice Materia Libros V Valerius Cordus (1515-1544) Argentorati (Strasburg) 1561

In Hoc Volumine Continentur Annotationes in Pedacii Dioscoridis De Medice Materia Libros V

Valerius Cordus (1515-1544)

Argentorati (Strasburg) 1561

Krytyczne opracowanie dzieła greckiego botanika Pedaniosa Dioskuryda, żyjącego w czasach Nerona, który opisał ok. 500 gatunków roślin. Autor, Valerius Cordus, to jeden z największych lekarzy i chemików XVI w., zaliczany do wielkiej czwórki niemieckich ojców botaniki. W cytowanym dziele nie ograniczył się jedynie do przywołania dawnych tekstów, lecz wprowadził wiele uściśleń w opisach i nazewnictwie roślin. Jest to najstarsza pozycja drukowana w zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej.

 

 

Piotra Crescentyna O pomnożeniu y rozkrzewieniu wszelakich Pożytków Ksiąg Dwoienaście, Ludziom Stanu każdego, którzyby się uczciwym Gospodarstwem bawili, wielce potrzebne a pożyteczne

Petrus de Crescentiis (1230-ok. 1320)

Kraków 1571

Rękopiśmienny traktat powstał w języku łacińskim ok. 1305 r. i zawierał wiadomości z dziedziny agronomii, weterynarii i medycyny. Już w roku 1373, z rozkazu króla Francji, dokonano tłumaczenia dzieła na język francuski. Było pierwszym dziełem z dziedziny agronomii, które zostało wydane drukiem w 1471 r. W XV wieku doczekało się kilkudziesięciu wydań. W języku polskim książka została wydana w 1571 r. Wartość edytorską traktatu podnoszą ciekawe ilustracje z wizerunkami roślin i zwierząt.

 

Siben Bücher von dem Feldbau und vollkommener bestellung eynes ordenlichen Meyerhofs oder Landguts

Charles Estienne (1504-1564)

Strasburg 1580

Dzieło to zawiera opisy ogrodów, łąk, winnic, drzew owocowych oraz ogrodów wawrzywnych. Autor korzystał z dokonań starożytnych autorów greckich i rzymskich. W XVI w. książka cieszyła się dużym zainteresowaniem i została przetłumaczona na kilka języków. Rozdział III poświęcony jest w całości uprawie winnic i produkcji, znanych dzisiaj na całym świecie, gatunkow win takich jak Bordeaux czy Szampan. Księga znajdująca się w zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej posiada autentyczną oprawę z tłoczonej skóry z 1580 r. [7].

 

Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza w Galicyi [...]

Magdalena Morska (1762–1847)

Wiedeń 1836

W Zbiorze rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza w Galicyi w obwodzie przemyskim leżącej: częścią z natury zdiętych lub uprojektowanych, z opisem budownictwa wiejskiego w sposobie holenderskim i angielskim i ogólnymi myślami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich Magdalena Morska zawarła swoje spostrzeżenia na temat projektowania ogrodów poczynione podczas licznych podróży. Dzieło składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich, opisowa, to krótki wstęp, w którym autorka m.in. przedstawia główne przyczyny powstania Zbioru, wymienia artystów i dzieła będące źródłem jej twórczych inspiracji. Część druga zawiera spis najpiękniejszych drzew, krzewów i kwiatów zimotrwałych i dwuletnich, uporządkowanych według ich koloru, wzrostu i miesiąca, w którym kwitną. W trzeciej i ostatniej części opracowania zostały zamieszczone tablice z rysunkami i planami Zarzecza.

 

 

Flora lekarska czyli Opisanie cech rodzajowych i gatunkowych wszystkich roślin w medycynie używanych

Edward Winkler (1799–1862)

Warszawa 1852

Wśród wielu publikacji poświęconych botanice dzieło Edwarda Winklera zasługuje na szczególną uwagę. Autor skupia się w nim wyłącznie na opisach cech rodzajowych i gatunkowych roślin leczniczych. Najważniejszą część niniejszego wydania stanowi zbiór 270 rycin, z których każda zawiera jeden gatunek rośliny wiernie kolorowany, a przytem wszystkie jego szczegółowe części oddzielnie przedstawione.

 

 

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego

Józef Michał Bazewicz (ca 1862–1928)                                                              

Warszawa 1907

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego jest pierwszym przewodnikiem po Królestwie Polskim. Publikacja ta ma nieocenioną wartość historyczną, etnograficzną i dokumentalną. Zawiera mapę ogólną Królestwa Polskiego z podziałem na gubernie i powiaty oraz szczegółowe mapy każdej guberni z jej charakterystycznymi zabytkami i typem stroju ludowego. Szczegółowe opisy do map obejmują 120 stron.

Autorzy tekstów: Daniel Kamiński ,

Ewa Mioduszewska, Elżbieta Osińska – Kassa, Joanna Radziewicz – ----Szymańska, Aleksandra Szymańska

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter