Kolejny spór o Puszczę Białowieską

W ostatnim czasie odżyły wieloletnie spory pomiędzy zwolennikami ingerencji w naturalne procesy zachodzące w lasach Puszczy Białowieskiej oraz prowadzenia w niej gospodarki leśnej, a przedstawicielami środowisk opowiadających się za zwiększeniem zakresu jej ochrony. Różnice poglądów i brak woli porozumienia uniemożliwiają wypracowanie racjonalnych rozwiązań, co negatywnie wpływa na stan ogólny Puszczy Białowieskiej.

            Puszcza Białowieska, to kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się wysokimi walorami przyrodniczymi i historycznymi. Zachowały się w niej ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Żyje tu największa populacja wolnego żubra na świecie. Od roku 2010 kompleks należy do spisu ostoi ptaków IBA prowadzonego przez BirdLife International oraz znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Puszcza Białowieska jest więc dobrem ponadnarodowym. Uzyskanie tego statusu było możliwe dopiero po zobowiązaniu się przez nasz kraj do ochrony spontanicznych procesów zachodzących w lasach, wstrzymaniu się od wyrębów również we fragmentach pochodzenia naturalnego na terenie lasów gospodarczych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Stan polskiej kranówki

STAN POLSKIEJ KRANÓWKI

W ostatnim czasie powstała społeczna inicjatywa promująca ideę zrównoważonego rozwoju pn. „Piję wodę z kranu”. Wywołało ją pytanie o to dlaczego mieszkańcy kraju, w którym niemal każdy ma bezpośredni dostęp do wysokiej jakości wody, nadal kupują wodę butelkowaną? A przecież woda z kranu jest średnio 500 razy tańsza i 300 razy mniej szkodliwa dla środowiska niż ta kupowana w sklepach!

Panuje powszechna opinia, że kranówka jest niezdrowa, niesmaczna, a nawet trująca. Z badań przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych wynika, że tylko dwóch na dziesięciu Polaków regularnie pije wodę z kranu. Tymczasem jest ona tania, zdrowa i ekologiczna.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...