Przemoc, poniżenie, poniewierka: wspomnienia z przymusowych robót rolnych 1939-1945 / oprac. Ludwik Staszyński. Warszawa 1967

Zgromadzone w niniejszej książce teksty zostały wybrane spośród trzystu pięćdziesięciu pamiętników, nadesłanych na konkurs ogłoszony przez redakcję tygodnika „Robotnik Rolny” w 1964 roku.

Praca w niemieckim rolnictwie była częścią programu hitlerowskiego, którego celem było stopniowe przekształcenie obywateli krajów podbitych w narody niewolników, pozbawionych możliwości rozwoju kulturalnego, materialnego i społecznego, realizujących zadania narzucone im przez Rzeszę. Projekt ten został opisany przez Heinricha Himmlera w tajnym dokumencie zatytułowanym „Kilka uwag o traktowaniu obcych narodów na wschodzie” pochodzącym z 1940 roku. Zawierał on następujące instrukcje: „Ludność Generalnej Guberni składałaby się siłą rzeczy – po konsekwentnym przeprowadzeniu tych zaleceń w ciągu najbliższych dziesięciu lat – z ludności mniej wartościowej. Ludność ta pozostanie do dyspozycji jako siła robocza i zapewni Niemcom robotników sezonowych oraz robotników do prac specjalnych…Obca ludność na wschodzie nie może mieć innej szkoły poza czteroklasową szkołą podstawową. Celem jej powinno być nauczanie prostego liczenia, napisania nazwiska oraz nauka, że nakazem boskim jest być posłusznym Niemcom, być uczciwym, pilnym i grzecznym. Umiejętność czytania nie jest pożądana”.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...