Puławskie diamenty

Armand Cassagne

Album des vues de I’Institut Alexandra du jasrdin et des environs de Novo Aleksandria Puławy

Nowa Aleksandria [bez roku]

Album litografii o tematyce puławskiej opierający się na akwarelkach Barbary Czernof. Madame Czernof była nauczycielką rysunku w Instytucie Wychowania Panien w Puławach. Zawdzięczamy jej kilkadziesiąt prac przedstawiających Puławy i ich okolice. Zamieszczone w albumie scenki rodzajowe przenoszą odbiorcę w klimat Puław z połowy XIX wieku.

 

Adam Lerue

Album Lubelskie

Warszawa 1858

Pozycja wydana dzięki prywatnej inicjatywie inwentaryzatora-rysownika Adama Lerue. Zawiera litografie przedstawiające zabytki Guberni Lubelskiej oraz krótki opis każdego obiektu. We wstępie do swojego dzieła Adam Lerue wytłumaczył, dlaczego zdecydował się opublikować prace dotyczące właśnie tej części kraju: Przedsięwziąłem tę część królestwa, w której się urodziłem i gdzie mi najpiękniejsze chwile życia mego ubiegły, tę, która tem samem jest i lepiej mi znajomą i bliższą, że tak powiem, serca mojego niż inne […].

 

Dziennik Praw Królestwa Polskiego

1815–1871

Wielotomowa publikacja zawierająca regulacje prawne dotyczące funkcjonowania Królestwa Polskiego. Ten urzędowy dokument przygotowywano w Drukarni Rządowej przy Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Numer pierwszy zawiera Ustawę Konstytucyjną Królest wa Polskiego podpisaną przez cara Aleksandra I.

 

Geologija [rękopis]: lekcji chitannyja studentam’ II k N.A.I .

K.D. Glinka

Novo-Aleksandrija 1896–1897

Unikatowy, XIX-wieczny podręcznik z zakresu geologii. Zawiera wykłady z tej dziedziny prowadzone w latach 1896–1897 przez znanego geologa K.D. Glinkę, a spisane przez studenta Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach [Nowej Aleksandrii]. Książka napisana w języku rosyjskim, jej treść uzupełniają liczne rysunki i tablice.

 

Leonard Chodźko

La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque ou scènes historiques, monuments, monnaies, médailles, costumes, armes [...]

Paryż 1835–1836

La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque ou scènes historiques, monuments, monnaies, médailles, costumes, armes [...]. Rédigée par une Société Littérateurs, sous la direction de… Publiée par Ignace-Stanislas Grabowski (t. 1–2) ­ Jedno z najwybitniejszych dzieł emigracyjnych propagujących polską historię i kulturę. Trzytomowa publikacja obejmuje historię Polski od czasów najdawniejszych do XVII wieku. To obszerne kompendium wiedzy o polskiej literaturze, sztuce, a także historii i geografii Polski ilustrowane stalorytami przedstawiającymi portrety królów polskich, hetmanów, arystokracji oraz budowle, zabytki, zamki i pałace, panoramy miast.

 

[Joachim Hempel]

O sposobie budowania z ubitey ziemi [...]

Lublin 1803

O sposobie budowania z ubitey ziemi czyli stawiania ścian ziemnych długotrwałych i od ognia bezpiecznych; osobliwie dogodnych okolicom niedostatek drzewa cierpiącym to poradnik z zakresu budownictwa wiejskiego. Autor jasno i szczegółowo przedstawia w nim sposób budowy budynków gospodarczych i mieszkalnych z ubitej ziemi. Joachim Hempel pracował jako architekt i budowniczy w służbie rodu Czartoryskich – zajmował się m.in. rozbudową ich rezydencji w Puławach.

 

Skarbiec dla Dzieci

Puławy 1830

Miesięcznik „Skarbiec dla Dzieci" wydawano w 1830 roku w Puławach. Czasopismo służyło celom dydaktycznym, pomagając w zrozumieniu drukowanych artykułów. Periodyk miał charakter bardziej edukacyjny niż rozrywkowy. Świadczy o tym tematyka zamieszczanych w nim artykułów poświęconych przyrodzie, technice i mechanice, których przystępny styl był dostosowany do możliwości percepcyjnych młodych czytelników.

 

Izabela Czartoryska

Poczet Pamiątek Zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach

Warszawa 1828

Jeden z pierwszych katalogów zbiorów muzealnych, wydany przez księżnę Czartoryską z myślą o zwiedzających Puławy oraz tych, którzy przyczynili się do powiększenia zbiorów pamiątek umieszczonych w Domu Gotyckim i Świątyni Sybilli. Pani Puław zgromadziła imponującą na owe czasy liczbę eksponatów. W październiku 1828 roku w Domu Gotyckim znajdowało się 1510 pamiątek zagranicznych i polskich.

www.delta.cbr.edu.pl/dlibra

 

Instytut Agronomiczny i Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie (archiwalia z lat 1831–1861)

Zbiór archiwalnych dokumentów rękopiśmiennych z lat 1831–1861 związanych z Instytutem Agronomicznym w Marymoncie. To przede wszystkim korespondencja pomiędzy Kuratorem Okręgu Naukowego Warszawskiego, Kommisyą Rządową Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego a Dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Listy dotyczą działalności i spraw organizacyjnych Instytutu Marymonckiego.

 

Oprac. Centralna Biblioteka Rolnicza. Oddział Puławy

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter