Kapliczki i krzyże przydrożne częścią naszego krajobrazu

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, czyli „mała architektura sakralna” zrosły się przez wieki z krajobrazem polskiej ziemi. Stawiane z określonych powodów, w specjalnych miejscach wypełniają też różne funkcje. Są znakami natury religijnej, społecznej i kulturowej. Reprezentują ogromne bogactwo form - od prostych krzyży przydrożnych po bogato zdobione „perełki”. Przydrożne kapliczki i krzyże nie tylko należą do polskiego do folkloru, nie tylko stanowią ozdobę krajobrazu, ale przede wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń.

Dokładnie nie wiadomo, kiedy zaczęto budować kapliczki. Geneza tych obiektów kultu jest bowiem bardzo stara i niezbyt klarowna, posiadająca przynajmniej kilka sugerowanych źródeł. Jedno z nich wskazuje na pochodzenie grecko-rzymskie. Kapliczki występują w greckiej powieści Longosa, poświęcone Dionizosowi i Panowi. W świecie rzymskim określano je terminem lararia. Kapliczki takie usytuowane były przy prawie każdym większym skrzyżowaniu, w domach, w sypialni itd. Służyły celom ochronnym, oczyszczającym i orientacyjnym.

Według innej z wersji, nazwa „kapliczka” wywodzi się od łacińskiego wyrazu cappa, czyli płaszcz. Przypuszcza się, że chodzi tu o płaszcz św. Marcina, biskupa z Tours, który przechowywany był w specjalnej celi, zwanym właśnie „kaplicą”.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Akta ostatniej woli chłopów polskich

Stare testamenty stanowią doskonałe źródło wiedzy historycznej, dlatego zainteresowanie badaczy tego typu dokumentami zawsze było duże. Największym zainteresowaniem cieszyły się akta ostatniej woli spisywane przez szlachtę i magnaterię, natomiast mniejszą wagę przywiązywano do rozporządzeń mieszczańskich i chłopskich. W pewnym stopniu wynikało to z trudniejszego dostępu do tychtestamentów.

Testament chłopski to dyspozycja czyniona przez testatora w obliczu śmierci, dotycząca przede wszystkim jego dobytku, zawierająca niekiedy postanowienia o charakterze religijnym, moralnym i obyczajowym. Głównym powodem spisywania ostatnich aktów woli było dążenie do uregulowania wszelkich kwestii majątkowych, przede wszystkim względem dzieci i najbliższych członków rodziny, w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów wynikających z nadmiernych roszczeń niektórych potomków, które kolidowały z interesem pozostałych spadkobierców, co z kolei groziło poważnym rozluźnieniem więzi międzypokoleniowych.

Chłopskie testamenty, na życzenie samych zainteresowanych, spisywały różne osoby. Najczęściej byli to pisarze gromadzcy, ale również rektorzy szkół parafialnych, kantorzy, słudzy kościelni, a nawet leśnicy. Niekiedy korzystano z pomocy piśmiennych krewnych, chociaż ze względu na panujący analfabetyzm zdarzało się to sporadycznie. Akta ostatniej woli sporządzano najczęściej w domu testatora, na łożuśmierci. Rzadsze były przypadki pisania dyspozycji majątkowych, czynione jeszcze za życia spadkodawcy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...