Pszczoły do zadań specjalnych

B-Droid to być może pierwszy na świecie autonomiczny robot zapylający. Urządzenie powstało na Politechnice Warszawskiej i już przetestowano je na uprawach truskawek i czosnku. Potrafi samodzielnie poruszać się między grządkami, znajdować kwiaty i przenosić między nimi pyłek.

Zgodnie z raportem Międzyrządowej Platformy Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES) roczna wartość zapylania kształtuje się na poziomie 235–577 mld dolarów. Pszczoły, motyle i muszki odgrywają ważną rolę w gospodarce, ponieważ zapylają niemal 90 proc. gatunków roślin i 75 proc. upraw rolnych na całym świecie. Ich działalność wpływa zarówno na zwiększenie urodzaju, jak i polepszenie jakości plonów. Niestety, w ostatnim czasie wymieranie pszczół staje się coraz większym wyzwaniem dla człowieka. W opinii naukowców, 40 proc. zapylaczy może niebawem zniknąć z powierzchni globu. Problem ten skłonił ludzi nauki do wykorzystania nowych technologii. Podjęto próby stworzenia „sztucznej pszczoły” – drona, który przynajmniej w pewnym stopniu zastąpił by pracę owadów zapylających.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Kobiety wiejskie walczą o lepszy byt!

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Ustroniu odbyła się III Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych pt.: „Polityka społeczna na obszarach wiejskich” zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych oraz Śląską Izbę Rolniczą, w której uczestniczyło ponad 130 członkiń Izb Rolniczych oraz Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z całego kraju.

Głównym celem działania Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich, w której skład weszły przedstawicielki samorządu rolniczego działające we wszystkich województwach, jest aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym; wskazywanie problemów dotyczących sytuacji kobiet i rodziny na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań; podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży wiejskiej; propagowanie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania wśród mieszkańców wsi; propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wsi.

11 lipca 2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski zgłoszone 14 czerwca 2016 r. podczas III Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...