Skarby w zbiorach CBR

O Gospodarstwie Ziemiańskim w powszechności a Osobliwie O Gospodarstwie Ziemiańskim w Polszcze

Etienne Rieule (?-1786)

Warszawa 1767

Autor dedykował dzieło, przełożone z języka francuskiego na język polski, Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, królowi Rzeczpospolitej. Zawiera ono informacje o stanie rolnictwa na świecie oraz porady dotyczące podniesienia dochodowości gospodarstw w Polsce. Zostało podzielone na trzy obszerniejsze memoriały, z których pierwszy przedstawia ogólną sytuację rolnictwa, drugi omawia różnorodność gleb występujących w Polsce a trzeci - używanie nawozów.

 

 

 Sprawa Między Xięciem Adamem Czartoryskim Generałem Ziem Podolskich Oskarzaiącym a Janem Komarzewskim Generałem Majorem przy Boku J.K. Mci, i Franciszkiem Ryxem Starostą Piaseczyńskim Kamerdynerem Królewskim Oskarzonemiiakoby o zamysł strucia tego Xięcia

Adam Naruszewicz (1733-1796)

(Warszawa) 1785

 

Szczegółowa relacja jednej z największych afer obyczajowych XVIII wieku. Mowa tu o rzekomej próbie otrucia Adam ks. Czartoryskiego, przez własnego brata stryjecznego a zarazem króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zakończony w 1785 r. proces zakończył się  uniewinnieniem króla, skazując jednocześnie za oszczerstwo niejaką Dogrumową na dożywocie, w twierdzy gdańskiej. Sprawa ta jednak odbiła się negatywnie na relacjach rodzinnych Poniatowskich  i Czartoryskich.

 

   Anatomia pszczoły

Michał Girdwoyń (1841–1924)

Paryż 1875

Książka zawiera szczegółowe opisy wyglądu zewnętrznego pszczół oraz ich narządów zewnętrznych i wewnętrznych, przedstawiono w niej także proces rozrodczy i cykl życia tych pożytecznych owadów. Autor powołuje się na dzieła znanych badaczy pszczół, operuje językiem prostym i precyzyjnym. Zdarzają się jednak urokliwe fragmenty wykraczające poza ramy naukowej fachowości, bliskie stylowi opisywania świata przez naukowców-artystów. Praca ta została wyróżniona przez Towarzystwo Rolnicze Krakowskie srebrnym medalem cesarsko-austriackim oraz przez sąd międzynarodowy na Wystawie Powszechnej w Wiedniu medalem zasługi.

 

  

Atlas państwa roślinnego

Maurycy Willkomm (1821–1895)  Warszawa 1900

 

Atlas państwa roślinnego to pierwsze polskie wydanie dzieła niemieckiego botanika Maurycego Willkomma. Publikacja zawiera ponad 120 kolorowych tablic przedstawiających 700 rysunków roślin oraz liczne drzeworyty. Jej treść obejmuje systematykę, morfologię i anatomię roślin w opracowaniu Władysława M. Kozłowskiego. W zbiorach Biblioteki znajduje się również drugie wydanie atlasu z 1911 roku.

 

 

 

Ex-librisy bibliotek polskich XVII i XVIII wieku     

Wiktor Wittyg (1857–1921)                                                         

Warszawa 1903

Dzieło znakomitego warszawskiego zbieracza i numizmatyka Wiktora Wittyga zawierające przegląd znaków własnościowych pochodzących z księgozbiorów polskich bibliotek publicznych (świeckich i klasztornych), prywatnych oraz bibliotek zagranicznych mających kulturowy związek z Polską. W zbiorach Biblioteki dostępny jest tom I.

 

 

 

 

BelovezskaPusa

GeorgijPavlovicKarcov (1861–1904)  Sankt Petersburg 1903

 

Książka autorstwa oficera rosyjskiego, znanego hodowcy i tresera psów myśliwskich. Mimo licznych nieścisłości historycznych jest bogatym źródłem informacji zwłaszcza na temat polowań carskich. Zawiera też wiele ilustracji i fotografii.

 

 

 

 

  Wzory kwietników ogrodowych           

Wincenty Bielski                                                                          

Lwów 1908

 

Podręcznik z zakresu ogrodnictwa ozdobnego autorstwa dyplomowanego ogrodnika, architekta pejzażysty. Wincenty Bielski napisał tę książkę na prośbę swoich klientów, uczniów, ogrodników i amatorów. Znajduje się w niej 245 rysunków przedstawiających wzory kwietników wraz ze szczegółowymi opisami ich obsadzania.

 

 

 

Oprac.

Aleksandra Szymańska

Daniel Kamiński

Ewa Mioduszewska

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter