Skarby w zbiorach CBR

Ziemiańska generalna ekonomika : obszerniejszym od przeszłey edycyey stylem suplementowana y we wszystkich punktach znacznie poprawiona … obiasniona

Jakub Kazimierz Haur (1632-1709)

Kraków 1679

Traktat agronomiczny, dedykowany Andrzejowi Morsztynowi, właścicielowi dóbr zarządzanych przez autora. Jest znacznie poszerzoną drugą wersją wydania z 1675 r. W dziele tym Haur zawarł wykład o gospodarstwie wiejskim, zwłaszcza od strony techniczno-gospodarczej oraz o organizacji i administracji dóbr. Porady, których udziela, dotyczą m.in. konstrukcji budynków, prac w sadzie, sposobów warzenia piwa, zażywania lekarstw, prowadzeniu stajni, hodowli zwierząt domowych itd.

 

Optice sive De reflexionibus, refractionibus … libri tres

Isaac Newton (1643-1727)

Londini (Londyn)  1718

Dzieło jednego z największych światowych filozofów i fizyków. Isaak Newton opracował korpuskularną teorię budowy światła, określił zasady optyki geometrycznej oraz jako pierwszy opisał zjawisko interferencję światła, które zostało nazwane na jego cześć Pierścieniami Newtona. Część  pracy poświęcił   także pionierskim badaniom nad ciepłem. Pierwsze wydanie książki w języku angielskim zostało opublikowane w 1704 r. Jest uważane za jedno z najważniejszych dzieł  w historii tej dziedziny nauki.

 

Roslin Potrzebnych, Pozytecznych, Wygodnych, Osobliwie Kraiowych, Albo Które W Kraiu Uzyteczne Być Mogą, Utrzymanie, Rozmnozenie i Zazycie

Krzysztof Kluk (1739-1796)

Warszawa 1777

Publikacja składa się z trzech tomów, które doczekały się kilkakrotnych wznowień. Prezentowany tom, podzielony na pięć części, poświęcony jest drzewom owocowym, ziołom i ogrodom. Możemy znaleźć w nim porady dotyczące zakładania ogrodów dekoracyjnych, warzywnych oraz sadów. Publikacje ks. Krzysztofa Kluka, proboszcza w Ciechanowcu, przez wiele lat spełniały funkcje podręczników w zakresie rolnictwa. Jego imię nosi Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

 

Elementarne zasady gospodarstwa narodowego (t. 1–2)

Fryderyk Skarbek

Warszawa 1820

Dzieło poświęcone teorii ekonomii politycznej będące jednym z pierwszych podręczników poświęconych tej dziedzinie nauki. Autor, nazywany ojcem polskiej ekonomii, przedstawił w nim myśli i teorie naukowe wybitnych przedstawicieli nauk ekonomicznych, opatrując je własnym komentarzem. Koncepcje Skarbka były rozwijane i opracowywane przez wielu ekonomistów zarówno polskich, jak i zagranicznych.

 

Zbiór wszystkich funkcyi które przy gospodarstwie wieyskiem przez wszystkie miesiące całego roku padać mogą

  1. Neubaur

Wrocław 1821

Praktyczny poradnik z początku XIX wieku przeznaczony dla gospodarzy wiejskich i wszystkich zajmujących się rolnictwem. Na podstawie wieloletnich doświadczeń zebranych w czasie licznych podróży po Śląsku autor opisuje prace, które powinny być wykonane w danym miesiącu.

 

Książka do pacierzy dla dzieci wiejskich podczas mszy świętej dla szkółki puławskiej napisana

Izabela Czartoryska

Puławy 1830

Modlitewnik, zawierający m.in. katechizm, modlitwę za ojczyznę, litanię i modlitwę wiejską, był przeznaczony dla włościan umiejących czytać. To owoc działalności oświatowej Izabeli Czartoryskiej, z której inicjatywy powstała w Puławach szkółka i ochronka dla dzieci wiejskich.

www.delta.cbr.edu.pl/dlibra

 

Gospodarstwo wiejskie […]

Michał Oczapowski (1788–1854)

Warszawa 1835

16-tomowe dzieło Gospodarstwo wiejskie obejmujące w sobie wszystkie gałęzie przemysłu rolniczego teoretyczno-praktycznie wyłożone przez Michała Oczapowskiego mimo że wydane ponad 100 lat temu, może służyć także współczesnym pokoleniom, wciąż nie tracąc na aktualności. Ówczesne zagadnienia naukowe autor wyjaśniał przystępnie, adresując swoją pracę do wszystkich związanych z rolnictwem. Chociaż był profesorem wyższych uczelni, w każdej ze swoich książek, nie wyłączając tych, z których korzystali studenci, przedstawia dane zagadnienia pod kątem praktycznym. W zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej znajduje się 12 tomów jego dzieła (wydanie 1 i wydanie 2). Wybranie Michała Oczapowskiego na patrona tej placówki to szczególny dowód uznania dla zasług naukowca.

 

Myślistwo ptasze […]

Mateusz Cygański (1535–1611)

Warszawa 1842

Myślistwo ptasze, dzieło z XVI wieku, obejmujące wykład wszystkiego co wówczas do ptasznictwa w Polsce należało, a obok tego wymieniające rodzaje i gatunki ptaków krajowych należy do najstarszych zabytków języka polskiego. Nie będąc typową publikacją ornitologiczną w dzisiejszym rozumieniu, traktuje o różnych sposobach polowań na ptaki i odbywanych z ich udziałem. To także pierwszy traktat w języku polskim o sokolnictwie. Autor wymienia w porządku alfabetycznym wszystkie gatunki ptaków występujących w Polsce, nazywając je narodami. Opis każdego gatunku rozpoczyna wierszowana rymowanka. Dzieło zawiera liczne rysunki zaczerpnięte z innych opracowań.

 

 

 

 

 

Oprac.

Aleksandra Szymańska, Agnieszka Bartuzi, Joanna Szymańska-Radziewicz, Daniel Kamiński

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter